.
Wprowadzenie
Historia
Położenie i Klimat
Lecznictwo Uzdrowiskowe
Zabytki Kultura Krajoznawstwo
Tradycje Uzdrowiskowe
Żartobliwie o Konstancinie
Stefan Żeromski
Obory kolebka Konstancina
Monika Żeromska - Wieczna Młodość
Powrót ...

HISTORIA KONSTANCINA
spisał Józef Hertel.


Lecznictwo Uzdrowiskowe
Nadzieję na reaktywizację Konstancina jako uzdrowiska przedwojennego przynosi dopiero uruchomienie odwiertu źródła solanki w ramach poszukiwań geologicznych na przełomie lat pięćdziesiątych-sześćdziesiątych.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.01.1967r. zostało utworzone Przedsiębiorstwo Państwowe "Uzdrowisko Konstancin", Konstancin Statut Uzdrowiska ma przyznany ponownie dopiero w r.1972 przez W.R.N. w Warszawie statut przewiduje podział Konstancina na 3 strefy uzdrowiskowe - A B C wg załączonej przy nim mapy.Przestrzeganie Statutu poza dyrekcją P.P. "Uzdrowisko Konstancin" gwarantuje Lekarz Naczelny Uzdrowiska -podległy władzom Gminy i Ministra Zdrowia.
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój przez ponad 30 lat realizowało lecznictwo uzdrowiskowe ukierunkowane na leczenie stanów chorobowych: układu krążenia, narządu ruchu, reumatycznych, laryngologicznych, neurologicznych, rehabilitację kobiet po mastektomii oraz kuracje odchudzające.
1.02.1999r. w wyniku komercjalizacji P.P. "Uzdrowisko Konstancin" powstaje "Uzdrowisko Konstancin-Zdrój" Sp. z o.o., której właścicielem i jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa. W strukturze spółki działalność lecznicza realizowana jest przez Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w n/w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego:
Przychodnia Uzdrowiskowa i Zakład Przyrodoleczniczy "Biały Dom",
Szpital Uzdrowiskowy -"Biały Dom" - rehabilitacji narządu ruchu,
Szpital Uzdrowiskowy Rehabilitacji Kardiologicznej,
Szpital Uzdrowiskowy Rehabilitacji Neurologicznej,
Szpital Uzdrowiskowy "Marysieńka",
Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Źródle",
Sanatorium Uzdrowiskowe "Fraszka"
W ramach Przychodni Uzdrowiskowej działają specjalistyczne gabinety lekarskie w których przyjmują specjaliści:
ortopeda, pediatra, aiergoiog, lsaryngoiog, neurolog. Zakład Przyrodoleczniczy oferuje zabiegi z zakresu: elektrolecznictwa, magnetoterapii, krioterapii, okłady parafinowe, masaże lecznicze i kinezyterapię. Tężnia solankowa - otwarta w 1978r. jako l część i II w r. 1980 jest naturalnym inhalatorem służącym profilaktyce oddechowej.
Aerozol w strefie okołotężniowej zawiera znaczne ilości chlorku sodowego oraz znaczące ilości jodków i bromków w proporcjach jak w źródle.
Prowadzone przez Instytut Balneoklimatyczny badania wykazały w strefie okołotężniowej większe stężenie aerozolu solankowego niż przy tężniach w Ciechocinku i wielokrotnie większe niż na plaży w Kołobrzegu.
W perspektywie planuje się rozbudowę uzdrowiskowego szpitala kardiologicznego, zespołu przydoroleczniczego, budowę krytych basenów sołankowo-wodnych.

 

Autor : Józef Hertel członek stowarzyszenia Autorów "ZAIKS", nr.leg: 1539F, wszelkie prawa zastrzeżone