.
Wprowadzenie
Historia
Położenie i Klimat
Lecznictwo Uzdrowiskowe
Zabytki Kultura Krajoznawstwo
Tradycje Uzdrowiskowe
Żartobliwie o Konstancinie
Stefan Żeromski
Obory kolebka Konstancina
Monika Żeromska - Wieczna Młodość
Powrót ...

HISTORIA KONSTANCINA
spisał Józef Hertel.


Położenie, klimat, tworzywa uzdrowiskowe.

Położenie w obrębie Kotliny Warszawskiej w środkowej części Niżu Mazowieckiego, ok. 20 km na południu od Warszawy, na wys. 75-100 m. n.p.m. nad rzeką Jeziorka i rzeczką Wierzbną, ok. 6 km na zach. od Wisły. Duże zalesienie obszaru Uzdrowiska - porośnięte wysokopienną sosną, od północy i południa szerokie pasma Lasów Kabackich i Chojnowskich, od wschodu rezerwat lęgowy.
Klimat lokalny - umiarkowany, dobre nasłonecznienie, słabe wiatry, mała ilość opadów, piaszczyste podłoże zapewniające szybką infiltrację wód opadowych i obniżenie wilgotności. Lasy wpływają na czystość atmosfery, wzbogacają ją bioskładnikami, olejkami eterycznymi, które mają istotne znaczenie w procesie leczenia i regeneracji sił. Klimat sprzyja profilaktyce schorzeń kardiologicznych, neurologicznych, laryngologicznych, reumatologicznych oraz ogólnej regeneracji biologicznej.
Tworzywa uzdrowiskowe: źródło termalnej solanki - 6,7 %, woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, żelazista o temp. ok. 29 °C, głębokość odwiertu 1750 m. Solanka wykorzystywana w profilaktyce i leczeniu dróg oddechowych, szczególnie cenna dla ludzi pracujących głosem - artystów, nauczycieli i w szkodliwym zapyleniu. Zawarte w solance odżywcze mikroelementy wzbogacają skład krwi.

 

Autor : Józef Hertel członek stowarzyszenia Autorów "ZAIKS", nr.leg: 1539F, wszelkie prawa zastrzeżone