JBB – po pożarze wznawia produkcję

JBB ? najnowocześniejszy zakład przetwórstwa mięsnego w Europie ?  po pożarze wznawia produkcję

Pomoc w usuwaniu skutków żywiołu, wsparcie dla pracowników i ich rodzin oraz dla samorządów ? to główne działania podjęte przez rząd, wojewodę mazowieckiego i samorządy w związku z pożarem Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych w powiecie ostrołęckim. Dzięki temu przedsiębiorstwo produkuje już 100 ton dziennie.

W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który koordynował akcją ratowniczą, weszły m.in. służby zespolone wojewody mazowieckiego ? Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna. Wojewoda udzielił wsparcia organizacyjnego i sprzętowego ? z magazynów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Łyse otrzymała sprzęt do usuwania zniszczonych konstrukcji, maty i środki dezynfekcyjne.

Sprawne działanie wszystkich służb umożliwiło szybkie rozpoczęcie prac przez likwidatorów szkód. Reakcje firm ubezpieczeniowych były natychmiastowe, za co należą im się słowa uznania. Odszkodowania w łącznej wysokości 100 mln zł były wypłacane już od lipca ? powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Organizacją pomocy społecznej dla dotychczasowych pracowników JBB oraz monitoringiem wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów z zatrudnieniem zajął się zespół roboczy pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW.

Z inicjatywy wojewody podjęto decyzję o wsparciu byłych pracowników zakładu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, który ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego wyniku powiat ostrołęcki otrzymał 4,9 mln zł na program ?Nowa perspektywa?, zaś Centrum Wsparcia Regionalnego pozyskało 716 tys. zł na przedsięwzięcie ?Akademia Kwalifikacji Łyse?. Celem projektów jest aktywizacja byłych pracowników JBB i ich rodzin poprzez staże, szkolenia, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Inne działania urzędów pracy na rzecz pomocy dla pracowników JBB to: uruchomienie dodatkowych punktów do obsługi bezrobotnych, organizacja punktów konsultacyjnych, dni aktywności zawodowej i giełdy pracy. Na lata 2009 ? 2010 urzędy pracy na pomoc dla byłych pracowników zakładu w Łysych przeznaczyły łącznie 11 mln zł.

W zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki na świadczenia z zakresu pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. Budżety gmin województwa mazowieckiego zamieszkałych przez byłych pracowników zakładu JBB zwiększono kwotą 532 tys. zł ze środków pozostających w dyspozycji wojewody. Uzupełniono braki w budżetach gmin Łyse, Myszyniec, Kadzidło w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dla dzieci pracowników JBB zorganizowano letni wypoczynek w postaci kolonii i półkolonii. Przy pomocy Kuratorium Oświaty i organizacji pozarządowych udało nam się zorganizować wyjazdy wakacyjne dla 390 dzieci. Łączna kwota dofinansowania wypoczynku wyniosła ponad 290 tys. zł ? poinformował Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W ramach pomocy finansowej dla samorządów, które w wyniku pożaru zakładu utraciły wpływy z tytułu podatków, Minister Finansów przyznał gminie Łyse subwencję w wysokości 200 tys. zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zrefundowało koszty pracy straży pożarnej. Z rezerwy MSWiA, poprzez budżet wojewody, gmina Łyse otrzymała 43 tys. zł na refundację wydatków poniesionych przez OSP. Łącznie do gmin powiatu ostrołęckiego trafiło ponad 160 tys. zł.

Pożar Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych wybuchł 29 czerwca 2009 roku.      W jego wyniku całkowicie zniszczone zostały hale produkcyjne, magazyny, chłodnie oraz część biurowa. Straty oszacowano na ponad 1 mld zł. Zakład był największym pracodawcą na terenie północno ? wschodniej części województwa mazowieckiego.

W związku z ponownym otwarciem zakładu do pracy powróciło już 400 osób. Zakończenie drugiego etapu odbudowy zakładu planujemy na lato 2010 roku. Docelowo chcemy działać na 20 tys. m kw. powierzchni  ? poinformował Józef Bałdyga, właściciel firmy.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego