Gospodarka odpadami komunalnymi w Warszawie i okolicach

Plany zagospodarowania przestrzennego i gospodarka odpadami komunalnymi w Warszawie i okolicach

Gdzie trafia 71 kg odpadów, wytwarzanych rocznie przez każdego mieszkańca Warszawy, skoro nie są segregowane, ani odwożone na wysypiska? Co ze śmieciami zrobiono w Legionowie? Skąd się bierze 7-piętrowy blok w willowej dzielnicy? Pomoc w rozwiązaniu tych problemów przez gminy subregionu warszawskiego to główny cel spotkań Dariusza Piątka, wicewojewody mazowieckiego z samorządowcami.

W Warszawie i okolicach znajduje się szesnaście składowisk odpadów, połowa z nich nie spełnia unijnych wymogów*. Będą one sukcesywnie wyłączane z eksploatacji. W 2009 r. zamknięto składowisko Bosewo – Nowe.  Zarządcy składowisk już dziś powinni zastanowić się, gdzie w przyszłości będą pozostawiać odpady. Problem jest pilny, tym bardziej, że w subregionie warszawskim około 80% odpadów komunalnych umieszcza się na składowiskach ? powiedział wicewojewoda.  W 2009 roku zebrano prawie 88% z wytworzonych odpadów. Różnica w ilości odpadów zebranych i wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca subregionu warszawskiego wyniosła ok. 40 kg (na mieszkańca Warszawy ok. 71 kg). Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest zwiększenie aktywności gmin w egzekwowaniu od właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku ? powiedział Adam Ludwikowski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Niezbędne jest także zwiększenie przez gminy kontroli przedsiębiorstw zbierających odpady. W przypadku stwierdzenia nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów, wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien wydać decyzję nakazującą usunięcie śmieci ? dodał.

Przykładem pozytywnych działań podjętych w celu poprawy gospodarki odpadami jest inicjatywa miasta Legionowo. W 2006 r. przeprowadzono tu referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych. 84% głosujących zgodziło się na takie rozwiązanie. Wdrożenie systemu gospodarki odpadami (SGO) w mieście poprzedziła akcja informacyjno-edukacyjna (kontynuowana do dziś na stronach internetowych urzędu miasta Legionowo). W 2009 r. w wyniku przetargu wybrano firmę, z którą gmina podpisała trzyletnią umowę na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Opracowano szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Podstawowa zasada systemu to selektywna zbiórka odpadów oraz zróżnicowanie odpłatności w zależności od tego, czy mieszkańcy segregują śmieci.

Na spotkaniach Dariusza Piątka wicewojewody mazowieckiego, z samorządowcami, omówiono także temat planów zagospodarowania przestrzennego. W 2009 r. 66% samorządów z rejonu warszawskiego uchwaliło takie plany. W porównaniu do roku poprzedniego, liczba ta zmalała o sześć procent. Z powodów naruszenia procedury, niepełnej oceny odziaływania na środowisko, niepoprawnego załącznika graficznego czy niezgodności ze studium, wojewoda interweniował (w województwie) w sprawie uchwał 533 razy. Poprawność planów zagospodarowania przestrzennego umożliwia przewidywanie inwestycji w przestrzeni, sprzyja eliminowaniu konfliktów społecznych oraz sprawia, że zabudowa staje się bardziej funkcjonalna i lepiej służy mieszkańcom.

Podczas spotkań rozmawiano także o inwestycjach drogowych w okręgu warszawskim. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) w 2010 r. zmodernizowane zostaną drogi w pięciu powiatach (legionowskim, sochaczewskim, otwockim, grodziskim, żyrardowskim) oraz w jedenastu gminach (Czosnów, Brochów, Sochaczew, Jabłonna, Pomiechówek, Miasto i Gmina Serock, Żabia Wola, Łomianki, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Raszyn, Legionowo). Długość wyremontowanych odcinków powiatowych osiągnie ponad 18 km, a gminnych – ponad 30 km. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa wyniesie na ten cel ponad 20,1 mln zł (7,9 mln zł na drogi powiatowe i 12,2 mln zł na gminne). NPPDL 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.

W spotkaniach z warszawskimi samorządowcami, oprócz wicewojewody mazowieckiego uczestniczyli: Adam Ludwikowski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Prawnego MUW oraz Jagoda Miszewska, Dyrektor Biura Wojewody MUW. To już czwarte tego typu spotkania od jesieni 2008 r. Odbyły się w Pruszkowie oraz Legionowie.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego