Porady Przed Majówką

Temperatura nie niższa niż 55°C ? to nie prognoza pogody na najbliższy weekend, ale zalecenia dotyczące zapłonu podpałek do grilla. Przed majowym weekendem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa radzą, na co zwrócić uwagę wybierając urządzenia do grillowania

[Warszawa, 28 kwietnia 2011 r.] Poprawia się poziom bezpieczeństwa dostępnych na polskim rynku grilli i podpałek ? pokazują wyniki kontroli Inspekcji Handlowej. W ubiegłym roku sprawdzono 227 partii grilli i 83 podpałek u 71 przedsiębiorców, w tym 49 zajmujących się handlem detalicznym. Tylko w pięciu przypadkach na 310 skontrolowanych partii -1,6 proc. stwierdzono, że produkty mogły stwarzać zagrożenie dla konsumentów. To mniej niż w roku 2009, kiedy pod względem bezpieczeństwa zakwestionowano 5 proc. partii produktów.

Zastrzeżenia dotyczyły głównie oznakowania artykułów wprowadzonych do obrotu. Jak wykazała przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kontrola zakwestionowane podpałki nie miały m.in. wymaganych ostrzeżeń informujących o bezpiecznym użytkowaniu, ponadto na niektórych zabrakło symboli określających rodzaj zagrożenia wiążący się z użyciem podpałki ? na przykład działa szkodliwie. W przypadku grilli kwestionowano głównie brak instrukcji obsługi ? co mogło stanowić zagrożenie w przypadku konstrukcji wymagających montażu. Inspektorzy zwrócili uwagę również na urządzenia niekompletne, np. grille, których ruszty nie miały uchwytów, co groziło poparzeniem.

Część  produktów poddano specjalistycznym badaniom laboratoryjnym. Cechy sprawdzane przez analityków i budzące ich wątpliwości są często niemożliwe do zauważenia ?gołym okiem? przez konsumentów, mogą jednak stanowić poważne zagrożenie.  W rezultacie UOKiK zdecydował o wycofaniu z rynku partii podpałek, które miały zbyt niską temperaturę zapłonu ? poniżej 30 °C (zgodnie z przepisami nie może być ona mniejsza niż 55°C). Podczas letnich upałów kwestionowane produkty mogły stwarzać zagrożenie pożarowe. W toku postępowania UOKiK przedsiębiorca wycofał wadliwe produkty ze sprzedaży.

Aby majówka przebiegła w przyjemnym dla oka otoczeniu, trzeba ją będzie poprzedzić pracami ogrodowymi. – Wybierając sprzęt, taki jak kosiarka czy nożyce do żywopłotów, warto sprawdzić czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE oraz znaki graficzne i informacje słowne ostrzegające przed zagrożeniami. Istotne ? a często pomijane – jest również zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia. Tuż przed użyciem, koniecznie upewnijmy się, czy osłony są trwale zamocowane – apeluje Grzegorz Wrzosek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Czujność należy zachować również podczas stosowania sprzętu ogrodowego, szczególnie gdy w pobliżu są dzieci lub zwierzęta domowe. W takich sytuacjach nietrudno o wypadek.

Grillowanie będzie bezpieczne jeśli:

?         nie będziesz używał grilla wewnątrz pomieszczeń;

?         sprawdzisz czy grill nie ma zadziorów, ostrych krawędzi i naroży, które mogłyby spowodować skaleczenie;

?         zwrócisz uwagę czy urządzenie jest stabilne, posiada blokady zabezpieczające przed przemieszczeniem oraz uchwyty do rusztu chroniące przed poparzeniem;

?         zapoznasz się z instrukcją obsługi, w której znajdziesz podane w języku polskim informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania tj. zalecanego paliwa i jego minimalnej ilości, sposobu prawidłowego montażu, instalowania grilla na stabilnym, poziomym podłożu;

?          przed rozpoczęciem przyrządzania potraw sprawdzisz czy podpałka jest całkowicie spalona a paliwo do grilla pokryte popiołem;

?         sprawdzisz czy opakowanie podpałki ma zamknięcie uniemożliwiające otwarcie przez dzieci, trwale zamocowany dozownik, który powinien zabezpieczać przed wyciekiem zawartości, gdy opakowanie jest otwarte i ułożone poziomo (dopuszczalny wyciek do 10 ml);

?         pamiętasz, że podpałka powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci.