Zamknięcie odcinka Wilanowskiej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że od wykonawcy rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Warszawskiej i ul. WIlanowskiej) otrzymał informację, zgodnie z którą:
w dniu 08.07.2011r., w związku z prowadzonymi robotami na odcinku ul. Wilanowskiej od ul. Nowej do ul. Od Lasu, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu.

Zastosowana technologia i zakres zadania wymusza czasowe zamknięcie dla ruchu kolejnych fragmentów ww. odcinka drogi, celem zapewnienia szybkiej realizacji robót. Ponadto czasowo zmieniona zostanie również organizacja ruchu na niektórych ulicach poprzecznych.

Ruch tranzytowy skierowany zostanie na objazd ulicami Piłsudskiego i Warecką a następnie przez Szymanów i Kawęczynek do Słomczyna.

W związku ze zmianami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i ścisłe stosowanie się do znaków drogowych, które wkrótce mają zostać ustawione.