Radosna szkoła ? dodatkowy nabór wniosków na 2011

Radosna szkoła ? dodatkowy nabór wniosków na 2011 rok – 4 mln zł pozostało do wykorzystania w ramach tegorocznej edycji rządowego programu ?Radosna szkoła?. Dodatkowy nabór wniosków ogłosił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Można je składać do 9 sierpnia 2011 r.
Samorządy z województwa mazowieckiego prowadzące szkoły podstawowe mogą ubiegać się o środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw. W ramach programu możliwy jest także zwrot kosztów poniesionych na tego typu inwestycje.
Wnioski należy składać w Kuratorium Oświaty w Warszawie lub wysłać pocztą (decyduje data stempla) do 9 sierpnia 2011 r. Niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej www.kuratorium.waw.pl w zakładce ?Ogłoszenia? ? ?Programy rządowe?.
Rządowy program ?Radosna szkoła? realizowany jest w latach 2009 ? 2014. Jego celem jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych oraz w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia. Koszt całego programu wynosi ok. 2,4 mld zł, z czego ok.1,3 mld zł pochodzi z budżetu państwa, a 1,2 mld zł stanowi wkład własny samorządów. W 2011 r. z budżetu wojewody mazowieckiego na realizację projektu przeznaczono łącznie 21,4 mln zł. W edycji 2010 z programu skorzystało 819 szkół z terenu Mazowsza.

Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego