Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów fabryki w Mirkowie

Należąca do Grupy Metsäliitto firma Metsä Tissue ? czołowy producent papierów higienicznych oraz papierowych wyrobów do pieczenia i przyrządzania potraw w Europie, przedstawiła dzisiaj Komisji Ładu Przestrzennego Konstancina-Jeziorny propozycję potencjalnej zmiany zagospodarowania przestrzennego terenów fabryki należących do firmy. Jest to niezbędny i konkretny krok w procesie oceny zmiany zagospodarowania jako jednej z trzech możliwych opcji przyszłego wykorzystania terenów fabryki w Konstancinie-Jeziornie po wyłączeniu maszyny papierniczej Metsä Tissue, które nastąpi najpóźniej do końca 2012 roku.

Zgodnie z założeniami planu rozwoju i inwestycji Metsä Tissue, mającego na celu modernizację oraz dalszy zrównoważony rozwój firmy w Polsce, zamierza ona skonsolidować produkcję papieru w zakładzie w Krapkowicach, znajdującym się w pobliżu Opola w południowej części kraju. W rezultacie stara maszyna papiernicza oraz elektrociepłownia w Konstancinie-Jeziornie zostaną zamknięte.

Mając świadomość konsekwencji decyzji biznesowych dla Konstancina-Jeziorny oraz uwzględniając dobro lokalnej społeczności, Metsä Tissue poinformowała władze miasta o planowanych krokach z wyprzedzeniem, jeszcze w maju 2010 roku, oraz zaoferowała wsparcie w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla miasta i jego mieszkańców. Metsä Tissue rozważa trzy możliwe scenariusze dla zakładów w Konstancinie-Jeziornie. Są to: utworzenie centrum logistycznego (linie przetwórcze i logistyka), logistyczno-usługowego oraz zmiana zagospodarowania terenu pod kątem budownictwa mieszkaniowego.

Aby ocenić możliwości realizacji trzeciej opcji, przedstawiciele Metsä Tissue spotkali się z Komisją Ładu Przestrzennego Konstancina-Jeziorny. Proponowany plan zmiany zagospodarowania terenu z przemysłowego na mieszkaniowy pozostaje w zgodzie z wizją władz miasta, czyli utrzymania statusu Konstancina-Jeziorny jako uzdrowiska.

?Nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje i wszystkie trzy opcje dla Konstancina-Jeziorny są wciąż otwarte. Podjęte przez nas kroki są konieczne, aby trafnie ocenić możliwe scenariusze działania na przyszłość. Bardzo istotnym jest, abyśmy kontynuowali rozmowy zmierzające do porozumienia i znaleźli najlepsze z możliwych rozwiązań dla obu stron? ? powiedział Mariusz Jędrzejewski, wiceprezes Metsä Tissue ds. operacji regionalnych. ?Wynikiem dzisiejszego konstruktywnego spotkania jest decyzja o utworzeniu podkomisji, w skład której wejdą  zarówno  przedstawiciele władz miasta Konstancin-Jeziorna jak i firmy Metsä Tissue?, dodał Jędrzejewski.

Plan inwestycyjny Metsä Tissue ma na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku  europejskim, zwiększenie mocy produkcyjnych, jak i rozbudowanie oferty w zakresie marek, produktów i usług. Podjęte działania wpłyną na poprawę produktywności w Polsce dzięki konsolidacji produkcji bazowego papieru higienicznego w jednym zakładzie oraz dalszą standaryzację technologii.

Dodatkowych informacji udzielają:
Mariusz Jędrzejewski,
wiceprezes Metsä Tissue ds. operacji regionalnych
Tel. +48 22 754 81 90/ 8190
Tel. kom.: +48 601 343 205
E-mail: Mariusz.Jedrzejewski@metsatissue.com