II KONGRES LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 29-30 listopada 2011

Kongres lokalnej przedsiębiorczości to cykl szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działania biznesowe na obszarze Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza.