Gnojówką w Uzdrowisko

Drodzy internauci,

zapraszamy do zainteresowania się dyskusją na temat praktyk RZD SGGW w Oborach dotyczących wykorzystania i utylizacji gnojowicy. Temat został podniesiony na naszym forum przez samych mieszkańców, jego dotychczasowe podsumowanie znaleźć można w artykule na portalu Wiadomości24. Pomóżmy mieszkańcom Parceli przeciwstawić się zatruwaniu środowiska – informujmy!

Zobacz także...