Akademii Aktywnej Edukacji Montessori – Remont szkoły na finiszu

W lutym zakończył się kolejny etap remontu budynku Akademii Aktywnej Edukacji
Montessori. Wszystko wskazuje na to, że już w kwietniu najbardziej uciążliwe prace zostaną wykonane i uczniowie wejdą do nowych klas.
Inwestycja dotyczy całego budynku zajmowanego przez szkołę przy ul. Mirkowskiej i jego otoczenia, jednak teraz skupia się na wnętrzach drugiego skrzydła. W poprzednim roku prace zakończyły się w pierwszym skrzydle budynku, który jest już wykorzystywany przez szkołę. Wymieniono wszystkie instalacje, wylano nowe podłogi, wyrównano ściany
i pomalowano klasy oraz pracownie i korytarze. Celem remontu jest stworzenie bardzo przyjaznego środowiska do nauki dzieci, dlatego m.in. zamontowano nowoczesne oświetlenie, które nie męczy oczu i jest bezpieczne dla wzroku.
W tej chwili trwają intensywne prace w drugim skrzydle budynku. Mają się tam znaleźć przestronne pracownie lekcyjne, pokój nauczycielski oraz nowa stołówka. ?Nasze dzieci spędzają tu większość dnia, a szkoła jest dla nich nie tylko miejscem nauki, ale również zabawy. Stąd też z taką starannością prowadzimy remont, mimo że się przedłużył. Cieszymy się, że prace są na ostatniej prostej?  – mówi Izabella Gorczyca z akademii.
Po zakończeniu gruntownego remontu szkoła docelowo ma zostać wyposażona
w najnowszej generacji system komputerowy, który pozwoli uczniom przebywającym
w domu oglądać lekcje na ekranie monitora. ?Mam nadzieję, że uda nam się powitać nowy rok szkolny w budynku, o którym marzyli wszyscy uczniowie. Inwestycja, choć czasochłonna
i kosztowna ma służyć dzieciom? ? dodaje Izabella Gorczyca.

Kontakt dla mediów:

Joanna Górecka
joanna@aktywnaedukacja.pl
kom. 691 690 022
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

Więcej informacji o Akademii Aktywnej Edukacji:
Akademia Aktywnej Edukacji Montessori to zespół placówek dydaktycznych, na które składają się: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.
Akademia kształci, wykorzystując niekonwencjonalne i alternatywne formy pracy z uczniem. Dostraja się do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, stymuluje wszechstronny rozwój młodego człowieka, pokazuje, że szkoła to miejsce inspirujące, przyjazne i bezpieczne. Akademia Aktywnej Edukacji Montessori wdraża innowacyjne programy nauczania, uczy uczyć innych nauczycieli, jest miejscem odwiedzin i spotkań nauczycieli, jak i studentów z kraju oraz zagranicy.

www.aktywnaedukacja.pl