Wolontariusze z Banku BPH wyremontują świetlicę

Oddziału Interwencyjnego w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie ? Jeziornie. W ramach projektu wolontariackiego ?Przyjazna świetlica w domu dziecka? pracownicy i dyrektorzy oddziałów Banku BPH przeprowadzą remont i wyposażą w nowe meble świetlicę Oddziału Interwencyjnego i pomalują szatnię dla dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo?Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie dzieciom spokojnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa poprzez zapewnienie przyjaznych warunków.

Do Oddziału Interwencyjnego trafiają dzieci wymagające doraźnej opieki całodobowej na czas trwania sytuacji kryzysowej w ich rodzinach. Świetlica to miejsce służące zarówno dzieciom, jaki i opiekującym się nimi wychowawcom do codziennej pracy (odrabiana lekcji, prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce), zabawy, odpoczynku, zajęć profilaktyczno?terapeutycznych, prowadzenia zajęć kulinarnych dla starszych dzieci czy organizacji spotkań świątecznych oraz urodzin dzieci.

W sobotę 12 maja wolontariusze pomalowali ściany, okna i drzwi. Natomiast 19 maja zakończą prace, montując i ustawiając nowe meble.

Jak powiedziała p. Ewa Lach ? p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo?Wychowawczych w Konstancinie ? Jeziornie ?Dzięki pomocy pracowników Banku BPH dzieci będą mogły korzystać z kolejnego, przyjaznego pomieszczenia. Wszyscy zaangażowani pracownicy poświęcili swój wolny czas, aby wywołać uśmiech dzieci, a także przekazać im, że są ludzie, którym los samotnych dzieci nie jest obojętny.?

Projekt ?Przyjazna świetlica w Domu Dziecka? jest jedną z inicjatyw wyłonionych i realizowanych w ramach corocznego konkursu ?Wiosna z GE Volunteers? na najlepsze projekty charytatywne przeprowadzane w ramach wolontariatu pracowniczego. Autorzy najciekawszych inicjatyw otrzymują od Banku granty umożliwiające ich realizację. W tym roku do konkursu wpłynęło aż 41 projektów, nadesłanych przez pracowników zarówno Centrali, jak i Oddziałów Banku BPH. Do realizacji wybrano dziesięć inicjatyw, w dziewięciu miastach w Polsce. W sumie w realizację projektów wolontariackich zaangażuje się ponad 500 pracowników Banku.

 

***

Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz Klientom korporacyjnym. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne, konta osobiste, rachunki oszczędnościowe i lokaty oraz karty kredytowe. Bank BPH prowadzi również działalność w zakresie zintegrowanych usług maklerskich, bankowości skarbowej oraz zarządzania aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI. Klienci Banku mogą korzystać z sieci blisko 300 oddziałów własnych, a także placówek partnerskich i agencji uniwersalnych, jak również z nowoczesnej bankowości internetowej oraz telefonicznej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład Indeksu RESPECT. Siedzibą prawną Banku BPH jest Kraków, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Gdańsku i Krakowie.

Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.

 

Malwina Fidyk, Menadżer ds. CSR i Różnorodności

Departament Zarządzania Relacjami Pracowniczymi

Bank BPH

e-mail: malwina.fidyk@ge.com

Telefon: +48 22 531 86 05, +48 600 056 190