Edward Hartwig znany i nieznany – 29.VII

Edward Hartwig Znany i nieznany

Konstanciński Dom Kultury serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy pt.

Edward Hartwig znany i nieznany

poniedziałek, 29 lipca 2013 r., godz. 18.00
Konstanciński Dom Kultury
ul. Jaworskiego 18

Na wystawie pokazanych zostanie około 40 oryginalnych odbitek autorstwa Edwarda Hartwiga, z kolekcji jego córki, Ewy Hartwig. Wybrane zdjęcia prezentują różnorodność zainteresowań tematycznych, formalnych i technicznych artysty, który bezsprzecznie był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej fotografii XX w.

Wystawa to szansa nie tylko na przypomnienie jego dzieł ale także pretekst do sprawdzenia na ile pozostają one intrygujące, a ich wymowa uniwersalna i aktualna.

Edward Hartwig urodził się 6 września 1909 r. w Moskwie gdzie jego ojciec prowadził atelier fotograficzne. Po wybuchu rewolucji rodzina Hartwigów przeniosła się do Lublina. Edward Hartwig rozpoczął fotografowanie w połowie lat 20. W 1929 r. w Lublinie odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna. W latach 1932-34 studiował w Graphisches Institut w Wiedniu, w pracowni Rudolfa Kapitza i Hamsa Daimlera. W latach 1944-46 przebywał w łagrze, a po wojnie zamieszkał w Warszawie.

Zajmował się przede wszystkim fotografią pejzażową, w której realizował liczne eksperymenty formalne, polegające przede wszystkim na stosowaniu grafizacji obrazu, dochodząc do przedstawień abstrakcyjnych. Opublikował wiele albumów fotograficznych m.in.: “Ziemia rodzinna”, 1955; “Fotografika”, 1958; “Kulisy teatru”, 1969; “Wariacje fotograficzne”, 1978; “Wierzby”, 1989; “Polska Edwarda Hartwiga”, 1995.

W latach 1969-74 redagował Almanach Fotografiki Polskiej. Jego twórczość przez kilkadziesiąt lat kształtowała poziom polskiej fotografii. Był czołowym przedstawicielem  kierunków estetycznych , prądów i nurtów pojawiających się w fotografii.  Uznawany jest za artystę wszechstronnego, łączącego w pracach fotografię i grafikę, zafascynowanego na równi pejzażem jak i człowiekiem, fotografią teatralną, architekturą i szczegółem. Był członkiem – założycielem Związku Polskich Artystów Fotografików.

Prace Edwarda Hartwiga znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki  w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Miejskim w Lublinie, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy, Muzeum Teatralnym w Warszawie, a także w Murray Forbes Collection w Cambridge w Anglii, Portrait Collection w Museum of Fine Art w Huston w USA, Nawigator Foundation w Bostone w USA, Izrael Museum w Tel Avivie w Izraelu, Victoria & Albert Museum w Londynie.

Zobacz także...