Konstancińskie Forum Kobiet 12.10.2016

konstancinskie-forum-kobiet

Konstancińskie Forum Kobiet

W środę, 12 października o godz. 9 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 odbędzie się I Konstancińskiego Forum Kobiet. W programie wiele ciekawych prelekcji na temat przedsiębiorczości, kreatywności, odpowiedzialności w biznesie, a także kobiecego piękna i siły. W trakcie Forum zapraszamy również na warsztaty poruszające tematykę samoświadomości oraz kobiecej emocjonalności i duchowości. Wśród prelegentów m.in. dr Małgorzata Bonikowska, Wojciech Eichelberger, prof. Mirosław Grewiński, Aleksandra Kostka. Uczestnictwo w forum jest bezpłatne po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.strefadzialania.org.pl, gdzie znajduje się również szczegółowy program wydarzenia.

Organizatorzy (Forum Fundacja Strefa Działania, Konstanciński Dom Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna) mają nadzieję, że stanie się ono corocznym wydarzeniem integrującym i aktywizującym środowiska kobiet mieszkających na terenie Konstancina-Jeziorny i jego okolic, a także przyczyni się do budowania więzi i solidarności wśród kobiet.