Akcja honorowego krwiodawstwa w Klarysewie 26 03 2017

Akcja honorowego oddawania krwi odbędzie się 26 marca 2017 r.
(niedziela) w przy kościele Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w
Konstancinie-Jeziornie (Klarysew), ul. Słoneczna 20. Krew będzie
pobierana w domu parafialnym w godzinach od 9. 00. do 13. 30.
Jest to już 19. akcja organizowana przez parafię w Klarysewie.
Pierwsza akcja odbyła się 26 marca 2006 r. podczas rekolekcji
wielkopostnych głoszonych przez ks. płka Zenona Surmę CMF, krajowego
duszpasterza honorowych dawców krwi.
Organizatorami akcji w Klarysewie są ks. Tadeusz Jamka, proboszcz z
Klarysewa, ks. płk Zenon Surma CMF, krajowy duszpasterz honorowych
dawców krwi i Dariusz Piotrowski, dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Wszystkich, którzy chcą pomóc ludziom chorym serdecznie zapraszamy.