Bezpłatnie autobusami linii „L”


Bezpłatnie autobusami linii „L”. 
Wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą już korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami linii L14, L15, L16 i L 21. Wystarczy okazać przy wejściu do autobusu Konstancińską Kartę Mieszkańca.

Darmowe przejazdy autobusami linii L, to efekt inicjatywy burmistrza Kazimierza Jańczuka, oraz decyzji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Bezpłatne przejazdy dla mieszkańców liniami L 14, L 15, L 16 oraz L 21, stały się faktem. Każdy, kto posiada i okaże przy wejściu do autobusu Konstancińską Kartę Mieszkańca, może dowolnie i bez ograniczeń korzystać z przejazdów wyżej wymienionymi liniami, na całej ich trasie.
Konstancińska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie mieszkańcom gminy, na podstawie wniosku złożonego w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy, ul. Warszawska 31, budynek Galerii Lima.
Darmowe przejazdy ucieszą wszystkich, którzy do tej pory korzystali z lokalnej komunikacji publicznej. Zwiększą też z pewnością zainteresowanie tą formą transportu. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów na liniach „L”, to jeden z punktów programu walki ze smogiem. Ma on na celu zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców, a co za tym idzie służy ograniczeniu ruchu samochodowego.
Zapraszamy do korzystania z tej usługi.

Informacja prasowa z dnia 9 marca 2018 r.
Informacje: Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej UMiG Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 201 19 74, email: promocja@konstancinjeziorna.pl