Trening pamięci dla seniorów


Pamięć lepsza i komputer niestraszny. Konstanciński Dom Kultury przy ul. Mostowej 15 zaprasza na drugą edycję treningu pamięci. Odbędzie się w poniedziałek, 28 października o godz. 10.30. Warsztaty doskonalące procesy zapamiętywania i kojarzenia poprowadzi Beata Tarnowska, trenerka z Akademii Umysłu. Podczas zajęć będą wykorzystane laptopy ze specjalnym oprogramowaniem. Zajęcia bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń – informacje i zapisy tel. 501 385 472.