NIE dla ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

NIE dla ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

TAK dla ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ZGODNEJ Z CHARAKTEREM UZDROWISKA

W dniu 05.08.2020 r., w budynku Urzędu Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej.

Na spotkaniu został przedstawiony i omówiony etap I i II.

Docelowo planowane są jeszcze dwa etapy:
III – dla Skolimowa płn
IV – dla terenów na zachód rejonu Kolejowa
W opinii wielu mieszkańców plan niesie wiele ryzykownych zmian w naszym mieście z uwagi na zbyt intensywną zabudowę z pominięciem rozwoju infrastruktury i braku rozbudowy dróg.

Namawiamy na zapoznanie się z materiałem i składanie wniosków w tej sprawie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

link do koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego, ul. Kolejowa:

http://bip.konstancinjeziorna.pl/attachments/download/3265

link do sesji w Urzędzie Gminy:

https://esesja.tv/transmisja/8217/spotkanie-informacyjne-dotyczace-rozwiazan-proponowanych-w-koncepcji-projektu-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-konstancin-jeziorna-rejon-ul-kolejowej-etap-1-i-2-5082020.htm

adresy do składania wniosków:

1) elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
2) e-mail na adres poczty elektronicznej – urzad@konstancinjeziorna.pl

 

Ponadto będą zbierane podpisy pod petycją mieszkańców w uczęszczanych miejscach, tj. okolice targowiska, Stara Papiernia
oraz przez Waszych sąsiadów, mieszkańców poszczególnych ulic.
Jeśli ktoś chciałby zbierać podpisy prosimy o kontakt: tel. 500 220 007