Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--|<-...89101112131415161718...->|-->
Bieżąca strona: 13 z 29
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 04 wrz 2012 - 07:43:27

O 8:15 dlatego, że większy ruch rodziców "okołoszkolny" niż jeszcze tydzień temu ;) Ja sam zresztą jadąc do pracy generuję ruch, podrzucając córkę do przedszkola.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (80.50.126.---)
Data: 04 wrz 2012 - 07:48:32

Około 7:40 korek (głównie na lewym pasie, choć rozlał się na całość) w Powsinie na Drewny by skręcić do skrótu na Kabaty stał od Shella... Pewnie Julianów, Józefosław, Piaseczno i inne ościenne lokalizacje ruszyły do nas mając wiedzę co się dzieje na puławskiej.

Zauważyłem też, że przy nieużywanej zatoczce przy PSE nieoznakowany radiowóz policji (citroen c4) zatrzymał dwie czteroosiowe wywrotki. Nie wiem o co chodziło, może o zakaz ruchu? Czyżby drogówka z Piaseczna ruszyła w końcu cztery litery?
Widuję ich u nas od wielkiego święta lub przy okazji przykrych zdarzeń. Zero prewencji, może by tak nasza władza wymogła częstsze profilaktyczne wizyty z radarem, nieoznakowanym radiowozem itp.? Zatoczka przy PSE jest idealnym miejscem na kontrole.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: HammerHammer (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data: 04 wrz 2012 - 08:00:59

no mam Maniu pewne wątpliwości. Bo to było za rondem przy Bielawskiej na drodze do Warszawy, gdzie takie ciężarówki i tak nie mają prawa wjeżdżać.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 04 wrz 2012 - 11:06:38


Hammer
no mam Maniu pewne wątpliwości. Bo to było za rondem przy Bielawskiej na drodze do Warszawy, gdzie takie ciężarówki i tak nie mają prawa wjeżdżać.

Napisałam - o przyjemnościach jakie mnie spotkały na trasie, a zdjęcie (z tego watku) wkleiłam, bo tam stoi napisane kiedy ma nie być wielkich ciężarówek. Dziś jechałam po 11. i było o OK, ale pewnie o tej godzinie zawsze jest dobrze.

Zauważyłam także że znak ograniczający wjazd >16 ton stoi juz w Kcinie, a wcześniej nie ma żadnej informacji, że tzw. TIRy czeka taka niespodzianka. Taki kolos skądścić będzie musiał wykonać zawrotkę, albo sterczeć 3-4 godz. i blokować jezdnię. Chyba coś nie Hallo, ale ja nie bardzo się znam - może znawcy się wypowiedzą.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 05 wrz 2012 - 13:54:34

taki zakaz - bez systemu objazdów i kontroli - mógłby też wydac Stasiek od Krupów, bez żmudnej dyplomacji na wysokich szczeblach eye popping smiley No rence opadajo moody smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 06 wrz 2012 - 21:59:52

Złożoną dziś interpelację przedstawiam w całości poniżej. Burmistrz mówił na dzisiejszej sesji o swoim spotkaniu z dyr. Ostrowskim z MZDW i wicemarszałkiem województwa w ostatnich dniach. Po tej rozmowie burmistrz ocenia, że jest szansa na docelowe wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów o DMC powyżej 16 ton przez całą dobę. Jako powód niewprowadzenia go od razu podał... zobowiązania zawarte w umowie z Unią Europejską na dofinansowanie przebudowy drogi nr 724, czyli stary znany już wybieg p. dyr. Ostrowskiego, dla którego nie ma on jednak żadnego poparcia w postaci konkretnych zapisów tejże umowy.

Burmistrz odniósł się także do pomysłu zakupu fotoradaru z funkcją pomiaru tonażu. Ocenia ten pomysł jako dobry i możliwy (znów "docelowo") do realizacji (podobnie pan przewodniczący RM A. Cieślawski), jednak w póżniejszym terminie, bo od 2013 roku jego zdaniem może nie być nas stać na taki sprzęt.


Konstancin-Jeziorna, 5 września 2012 roku
Tomasz Zymer
Radny Rady Miejskiej VI kadencji
ul. Mirkowska 35C, 05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: exams@orange.pl; tel. 0-504-080-170

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny
p. Andrzeja Cieślawskiego
Do wiadomości: 1) Burmistrza Gminy p. Kazimierza Jańczuka
2) Zastępcy Burmistrza p. Ryszarda Machałka

INTERPELACJA RADNEGO
Dotyczy: reakcji burmistrza i Rady Miejskiej w związku z wydaniem przez władze wojewódzkie cząstkowego ograniczenia ruchu na drogach wojewódzkich na terenie gminy.

Szanowny Panie Przewodniczący,

W zgodzie z art. 31 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu Rady Miejskiej z dn. 13 września 2011 składam na Pana ręce interpelację w sprawie doprowadzenia do skutecznego i zadowalającego mieszkańców rozwiązania problemu ruchu pojazdów ciężkich przez uzdrowisko Konstancin-Jeziorna, w formie zdefiniowanej w art. 31 pkt 3, wraz z wnioskiem o przekazanie Burmistrzowi Gminy w celu niezwłocznego podjęcia działań w tej sprawie przez właściwe organy Gminy, a także o skrótowe przedstawienie treści interpelacji na najbliższej sesji Rady w dniu 6 września.

OBECNY STAN FAKTYCZNY:

W wyniku wspólnej kampanii prowadzonej przez burmistrza gminy, radnych, stowarzyszenia lokalne i mieszkańców, na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 roku Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego 9 głosami za przy jednym wstrzymującym się przegłosowała postawiony przez radnego Sejmiku p. Mateusza Baja wniosek do Zarządu Województwa o wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 12 ton na drodze wojewódzkiej nr 724 w granicach gminy uzdrowiskowej.

W dniu 21 marca 2012 obecni na rozpoczęciu sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny goście: wicemarszałek województwa, p. Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz p. dyr. Z. Ostrowski z MZDW poinformowali o podjęciu w dniu 20 marca przez Zarząd Województwa decyzji o zakazie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton po drogach nr 724 i 721 na terenie naszej gminy. Zakaz miał obowiązywać dopiero za kilka tygodni po przygotowaniu projektu zmiany organizacji ruchu i postawieniu znaków. Z zakazu wyłączeni będą przewoźnicy posiadający identyfikatory wydane przez organ wojewódzki, dowożący towary do i od podmiotów lokalnych z terenu naszej gminy.

Na podstawie tych informacji od marszałka województwa, Rada Miejska w dniu 26 kwietnia 2012 podjęła uchwałę nr 220/VI/22/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej na sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie gminy oraz ich wdrożenie. Dotacja wyniosła 50% wydatków poniesionych na ten cel przez województwo, jednak wg uchwały nie mogła przekroczyć niż 15 tysięcy złotych.

W dniu 1 września 2012 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ostatecznie wprowadził ograniczenie ruchu pojazdów o DMC powyżej 16 ton na drogach wojewódzkich w naszej gminie, jednak tylko w godzinach od 7:00-10:00 i od 16:00 - 20:00.

WNIOSKI I ZAPYTANIA:
W opiniach wyrażanych na forach lokalnych, na Facebooku na stronie ?Tiry Precz z Uzdrowiska? oraz podczas moich spotkań z mieszkańcami powtarzają się głosy, że wprowadzony cząstkowy zakaz a) będzie w praktyce niemożliwy do wyegzekwowania, b) nie poskutkuje istotnym zmniejszeniem emisji spalin i hałasu w centrum uzdrowiska, c) nie poprawi bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w rejonach gęstej zabudowy, m.in. osiedla Grapa, a zatem - nie spełni podstawowych zadań, dla których miał on zostać wprowadzony. Zarząd osiedla Grapa wraz z mieszkańcami tego osiedla, które jest również miejscem zamieszkania pana burmistrza, planuje akcje protestacyjne, także w Warszawie w siedzibie MZDW.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o:
1) kontynuowanie wspólnej kampanii burmistrza, Rady Miejskiej, mieszkańców i stowarzyszeń m.in. poprzez ponowne oficjalne wystąpienie do Zarządu Województwa za pośrednictwem nadal nam przychylnego Sejmiku o rozszerzenie zakazu także na pozostałe godziny w ciągu doby, a także
2) udział burmistrza, UMiG i radnych w aktywnym lobbingu wśród decydentów na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz za pośrednictwem mediów na rzecz rozszerzenia zakazu i
3) przy planowanym na przyszły rok (2013) zakupie mobilnego radaru dla Straży Miejskiej - o wybór urządzenia, które, podobnie jak radary obecnie wprowadzane na terenie miasta stołecznego Warszawy, będzie mogło także dokonywać oficjalnie zatwierdzonych pomiarów tonażu przejeżdżających pojazdów, co będzie stanowiło podstawę do wystąpień o ukaranie mandatami kierowców łamiących obecnie wprowadzony zakaz okresowy i pozwoli na urealnienie zakazu, który według relacji mieszkańców w chwili obecnej jest notorycznie łamany.

Proszę także o odpowiedź na moją interpelację w formie pisemnej, przy czym wystarczające będzie przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres exams@orange.pl, ponieważ przekazanie odpowiedzi listem poleconym za poręczeniem odbioru opóźnia ją o co najmniej tydzień. Zgodnie z art. 33 Regulaminu Rady Miejskiej, proszę pana Przewodniczącego o udzielenie mi głosu podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 6 września br. w celu krótkiego przedstawienia wniosków zawartych w interpelacji.

Z poważaniem,
Tomasz Zymer

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 wrz 2012 - 14:09:17

Bardzo dobrze że radny interpelację złożył. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że TIR-y jeżdżą jak jeździly. MZDW zakpiło sobie z UMiG Konstancin-Jeziorna. Pani Burdon kpi sobie z naszego burmistrza ! Według niej burmistrz ma kłopoty z czytaniem lub czytaniem ze zrozumieniem.
A według mnie pani (nie)dorzeczniczka bierze wynagrodzenie za wprowadzanie ludzi w bład a dotacja przeznaczona przez Radę na zmianę organizacji ruchu, została przez MZDW wyrzucona w błoto.

Na podstawie odpowiedzi na pismo, które składałem do MZDW w sprawie zależności pomiędzy uzyskaną dotacją unijną na przebudowę drogi 724 a niemożnością wprowadzenia całodobowego zakazu ruchu samochodów ciężarowych o DMC>16 t., twierdzę, że takowa zależność nie istnieje.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: mariamaria (---.dynamic.chello.pl)
Data: 11 wrz 2012 - 17:36:19

"Jako powód niewprowadzenia go od razu podał... zobowiązania zawarte w umowie z Unią Europejską na dofinansowanie przebudowy drogi nr 724, czyli stary znany już wybieg p. dyr. Ostrowskiego, dla którego nie ma on jednak żadnego poparcia w postaci konkretnych zapisów tejże umowy."

Takie coś mogło mieć jedynie wpływ w sytuacji, w której beneficjent zadeklarował określone wskaźniki projektu z katalogu dostępnych i cel projektu.
Jeśli był to np. wskaźnik "Oszczędność czasu w przewozach towarowych" - jest to problem. ale poza tym jednym nie ma żadnych innych znajdujących uzasadnienie - pełny wykaz wskaźników dla działania 3.1 dot. dróg - na życzenie wkleję.
mariaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-11 17:36 przez maria.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 wrz 2012 - 17:49:43

Pani Mario , to bardzo proszę o taki wykaz wskaźników. Wzdzięczny będę bardzo smiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: mariamaria (---.dynamic.chello.pl)
Data: 11 wrz 2012 - 18:12:30

Beneficjent wybiera coi najmniej 1 produkt i 1 rezultat obowiązkowo - taki, który najbardziej pasuje do projektu:

WSKAŹNIK PRODUKTU
Długość wybudowanych dróg wojewódzkich
Długość wybudowanych dróg powiatowych
Długość wybudowanych dróg gminnych
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich
Długość przebudowanych dróg powiatowych
Długość przebudowanych dróg gminnych
Długość wybudowanych chodników
Długość zmodernizowanych chodników
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych
Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych
Liczba wybudowanych skrzyżowań
Liczba zmodernizowanych skrzyżowań
Liczba wybudowanych estakad/mostów/tuneli/ wiaduktów
Liczba zmodernizowanych estakad/mostów/tuneli/wiaduktów
Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej
Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska

REZULTAT
Ograniczenie liczby wypadków drogowych
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich
Oszczędność czasu w przewozach towarowych .


i to:
[mzdw.pl]


celu projektu nie znam ale chyba nie zwiększenie liczby tirów . ... smiling smiley
maria

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 wrz 2012 - 20:18:54

Pani Mario smiling smiley no to mamy ich ! Ale dalej będę się już z Panią chciał kontaktować na privie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (---.warszawa.mm.pl)
Data: 12 wrz 2012 - 19:48:34

Byłem w weekend niedaleko Kazunia i drogi wojewódzkiej 579 (w zarządzie MZDW). Jest tam całkowity zakaz pojazdów >10t na odcinku Kazuń - Leszno, czyli m.in. przez Kampinos. Jakoś tam można było ustawić taki zakaz dla fauny i flory.
U nas, w Uzdrowisku dla homo sapiens nie można, jawna kpina.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-12 19:51 przez Mixiorek.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 15 wrz 2012 - 21:30:49

Rozpoczęliśmy akcję (kolejną) zbierania podpisów od osób popierających wprowadzenie całodobowego zakazu poruszania się samoch. cięż. o DMC>16t. na drogach Konstancina-Jeziorny.
Jutro będę je zbierał przy straganie nr. 1 (od strony "Zdrojowej") od godz. 13:00. W tygodniu podpisy zbiera p.Jacek Kozicki w swoim sklepiku z pieczywem na osiedlu Grapa. Vis a vis przystanku w strone Góry Kalwarii.

W ramach pomocy , mile widziane osoby, które są w stanie zebrać minimum 10 podpisów wśród swej rodziny i znajomych. Formularz można odebrać jutro u mnie osobiście w Parku , lub prześlę mailem.
Zapraszam do wspołpracy smiling smiley i do gremialnego skladania podpisow.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-15 21:32 przez harmattan.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 17 wrz 2012 - 05:42:52


mania
Pzryszły właściciel uzdrowiska obiecał wspierać samorząd i mieszkańców w pozbyciu się ciężkiego transportu i asfalciarni.


Przyszedł czas aby spytać nowego właściciela jak sobie wsparcie wyobraża .______________________________________________________________________________
[www.youtube.com]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-17 05:46 przez harmattan.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 17 wrz 2012 - 09:15:48


harmattan

mania
Pzryszły właściciel uzdrowiska obiecał wspierać samorząd i mieszkańców w pozbyciu się ciężkiego transportu i asfalciarni.


Przyszedł czas aby spytać nowego właściciela jak sobie wsparcie wyobraża .


To proszę zapytać, ja nie mam z nim kontaktu


______________________________________________________________________________
[www.youtube.com]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 02 pa 2012 - 10:17:50

Jutro tj. 03-10-br. o godz. 09:30 odbędzie się spotkanie z p. K.Goliszewskim prezesem zarządu Konstancin-Uzdrowisko S.A. Celem spotkania jest włącznie Uzdrowiska w działania społeczne , mające na celu wyeliminowanie ruchu samochodów ciężarowych o dmc>16 t. z obszaru Konstancina-Jeziorny.

Z naszej strony w spotkaniu udział wezmą poza mną - radny Tomasz Zymer, radne , p.Alfreda Konopka oraz p. G.Żmigrodzka-Konitzer.

Na posiedzeniu wczorajszym komisji BOiKS , złożenia podpisu na liście poparcia dla naszych społecznych działań, odmówili: - radny S. Kanabus- przew. komisji rolnictwa, radny A.Kafara oraz radna I.Śliwka.

Listę do tej pory podpisali następujący radni: Tomasz Zymer, Izabela Skonecka, Andrzej Cieślawski, Mirosław Zima, Paulina Kosecka, Adam Grzegorzewski, Grazyna Chojnowska, Włodzimierz Wojdak, Jadwiga Magdziarz, Alfreda Konopka, Grażyna Żmigrodzka-Konitzer , Ryszard Bajkowski, Bogusław Komosa.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: jacekkkjacekkk (---.dynamic.mm.pl)
Data: 02 pa 2012 - 10:22:01

Gdzie spotkanie ?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.t-mobile.pl)
Data: 02 pa 2012 - 13:10:27Na posiedzeniu wczorajszym komisji BOiKS , złożenia podpisu na liście poparcia dla naszych społecznych działań, odmówili: - radny S. Kanabus- przew. komisji rolnictwa, radny A.Kafara oraz radna I.Śliwka
podany został jakiś powód takiego stanowiska?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 02 pa 2012 - 17:19:53

Radny S.Kanabus nie podpisał ponieważ najogólniej mówiąc, reprezentuje interes osób posiadających ciężki transport. Radna I.Śliwka - nie , ponieważ sama ma samochód ciężarowy i boi się, że nie będzie mogła nim sie po naszych drogach poruszać. Na nic zdało się tłumaczenie, że przecież są identyfikatory. Radny A.Kafara - bez podania jakiejś konkretnej przyczyny.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-10-03 09:47 przez harmattan.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Uzdrowisko czy TIRowisko? Konstancin BEZ TIRów zob na s.7
Wysłane przez: erykmalinowskierykmalinowski (---.ip.netia.com.pl)
Data: 02 pa 2012 - 21:14:40

Na wysokosci osiedla 'ronson' ul wilanowska, widzialem dzisiaj jak policja nieoznakowanym samochodem zatrzymala duzy samochod ciezarowy (ponad 16t). brawo dla policji.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--|<-...89101112131415161718...->|-->
Bieżąca strona: 13 z 29


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.