Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: maniamania (159.205.187.---)
Data: 30 cze 2015 - 12:14:58

Wczoraj Burmistrz podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

jak czytamy na stronie: [www.konstancinjeziorna.pl]

Projekt „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstanie łącznie ponad 30 km sieci kanalizacyjnej (15,55 km) i wodociągowej (15,28 km). Podłączonych do nich zostanie ponad dwa tysiące mieszkańców gminy. Projekt obejmuje także budowę dwóch przepompowni ścieków oraz 755 mb sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja musi zostać ukończona i rozliczona do końca tego roku, z czym - jak podkreślił burmistrz - nie będzie problemu, bo większość prac został już zakończona. Pozostałe zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. - Cieszę się, że te pieniądze powędrują właśnie do Konstancina-Jeziorny - podkreślił Andrzej Daniluk, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW. - Wszyscy doskonale widzimy, że są one prawidłowo wykorzystywane.


warto przeczytać cały artykuł


podkreślenie moje

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (213.158.197.---)
Data: 30 cze 2015 - 13:01:03

czekamy niecierpliwie na co ta manna z nieba (uzyskana zdaje się w dużej mierze dzięki determinacji również strony społecznej...) wykorzystana zostanie...;-)

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: jacekkkjacekkk (46.186.37.---)
Data: 30 cze 2015 - 17:54:07

Relacja VIDEO z podpisania umowy [www.pulskonstancina24.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: maniamania (159.205.187.---)
Data: 30 cze 2015 - 17:55:54

pewnie dziś na komisji budżetu padną propozycje, a może też na jutrzejszej sesji

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: erykmalinowskierykmalinowski (62.159.77.---)
Data: 30 cze 2015 - 21:54:19

a kiedy ruszy budowa sieci kanalizacyjnej w południowych sołectwach Konstancina?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: MarioMario (89.67.9.---)
Data: 30 cze 2015 - 22:12:40

Pozwolę sobie odpowiedzieć na powyższe pytania. Dziś na komisji budżetu przesunęliśmy środki, by móc zrealizować w tym roku zadanie budowy kanalizacji w rejonie sięgacza ul. Kołobrzeskiej, a także w ul. Toczyskiego - 700 tyś. Dodatkowo zmniejszyliśmy 100 tyś na projekt spinki wodno-kanalizacyjnej w Borowinie ze względu na mniejsze niż zakładał budżet, koszty projektu kolektora w Borowinie i spięcia sieci z Konstancinem.

W kwestii 21 mln. Otóż sprawa ma się tak, że do 30.06.2016 Gmina ma obowiązek wykazania tzw efektu ekologicznego na terenie Skolimowa, na który środki zostały jako dotacja bezzwrotna przyznane, a zatem to jest do 30.06.2016 priorytet, aby środki nie zostały nam odebrane. Dodatkowo p. Burmistrz twierdzi, że pieniądze nam przyznane możemy wykorzystać na zadania własne gminy, więc nie tylko inwestycje wod-kan, lecz on sam stoi na stanowisku, że większość tych pieniędzy powinna być zainwestowana w sieć wod-kan, gdyż mamy zapóźnienia w tym momencie duże niestety jeszcze.

Kwestia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej we wsiach południowych. Jaka wieś Pana panie erykumalinowski interesuje? Generalnie na chwilę obecną kluczowe jest wybudowania kolektora w Oborach, na który lada moment zostanie rozstrzygnięty przetarg, Oferty już zostały otwarte. Po wybudowaniu tego kolektora i całej infrastruktury z tym związanej będzie można iść dalej.

A na koniec jeszcze jedna kwestia. Otóż być może p. Burmistrz wyjdzie do Rady z propozycją podjęcia uchwały dotyczącej umożliwienia dotowania mieszkańcom przyłączy do sieci wod - kan. Póki co trwają analizy przepisów przez prawników gminnych. Oficjalnie sprawa pewnie we wrześniu będzie miała jakąś oficjalną ścieżkę.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-06-30 22:13 przez Mario.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.76.8.---)
Data: 30 cze 2015 - 23:04:52

Pozyskanie środków z Funduszu Spójności (85% kosztów kwalifikowalnych) możliwe jest, jeśli gmina wykaże wkład własny 15% plus pokryje koszty niekwalifikowalne, które w przypadku wod.-kan. mogą według mojej wiedzy wynieść 10-15% wartości inwestycji. Oznacza to, że aby uzyskać 21 mln zł, trzeba mieć ok. 6-7 mln wkładu własnego. Mało która gmina ma tak duże fundusze na inwestycje, jak nasza. Jest tak nie dzięki specjalnym oszczędnościom, lecz dzięki wysokim wpływom z podatków mieszkańców (PIT) i w mniejszym stopniu CIT. Jeśli mieszkańcy swoje podatki z gminy zabiorą, to inwestycje się skończą.

Wynika z tego, że pozyskania środków możemy pogratulować sobie samym oraz urzędnikom, którzy wreszcie po kilku latach zastoju (po odejściu pani Marii Podleśko) przygotowali skutecznie wnioski o dotacje unijne. Nie ma czego gratulować burmistrzowi, bo ani to jego zasługa, że bogata gmina, ani nie on pisał wnioski, a jeśli chodzi o efektywność wykorzystania posiadanych w budżecie środków i kontrolę nad wydatkami inwestycyjnymi, to uważam z doświadczeń radnego poprzedniej kadencji, że nasza gmina nie ma wybitnych osiągnięć w tych dziedzinach, choć też na razie nie wykazano rażących patologii.

Gratuluję zatem mieszkańcom pozyskanych środków. Resztę postu usuwam w trosce o Państwa Radnych dobry sen. Pięknych snów życzę!.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-06-30 23:32 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: MarioMario (89.67.9.---)
Data: 30 cze 2015 - 23:37:29


Tomasz Zymer
Radzie Miejskiej także niczego nie gratuluję, gdyż podobnie jak w poprzedniej kadencji, istnieje ona tylko teoretycznie. Gdyby była prawdziwym ciałem uchwałodawczym i kontrolnym, kontrolowałaby realizację także i przede wszystkim uchwał i wniosków stworzonych przez radnych, m.in. uchwały o konsultacjach społecznych, uchwały o Parku Łurzyckim i Marinie, wniosków i projektów dotyczących zagospodarowania kluczowych terenów.

Obrażać się nie zamierzam....nie zamierzam także wypominać Szanownemu Panu Tomaszowi, że uchwała o Marinie i Parku Łużyckim została podjęta w lipcu 2013 r, a zatem miał Pan Panie Tomaszu cały rok, aby kontrolować jej wykonanie do bólu i cały rok by zabiegać o jej realizację..... Z jakim efektem? Takim, że uchwała staje teraz ponownie bo p. Stański się zniecierpliwił brakiem działań starej rady i przychodzi szukać poparcia w nowej, a przy okazji punktuje Burmistrza.

P.S. Jako radny sypiam dobrze i naprawdę nie mam koszmarów;P

Ludzie zawsze z czegoś będą niezadowoleni a z czegoś zadowoleni. Taka nasza różnorodność.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-06-30 23:40 przez Mario.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (46.76.8.---)
Data: 30 cze 2015 - 23:56:29


Mario

Tomasz Zymer
Radzie Miejskiej także niczego nie gratuluję, gdyż podobnie jak w poprzedniej kadencji, istnieje ona tylko teoretycznie. Gdyby była prawdziwym ciałem uchwałodawczym i kontrolnym, kontrolowałaby realizację także i przede wszystkim uchwał i wniosków stworzonych przez radnych, m.in. uchwały o konsultacjach społecznych, uchwały o Parku Łurzyckim i Marinie, wniosków i projektów dotyczących zagospodarowania kluczowych terenów.

Obrażać się nie zamierzam....nie zamierzam także wypominać Szanownemu Panu Tomaszowi, że uchwała o Marinie i Parku Łużyckim została podjęta w lipcu 2013 r, a zatem miał Pan Panie Tomaszu cały rok, aby kontrolować jej wykonanie do bólu i cały rok by zabiegać o jej realizację..... Z jakim efektem? Takim, że uchwała staje teraz ponownie bo p. Stański się zniecierpliwił brakiem działań starej rady i przychodzi szukać poparcia w nowej, a przy okazji punktuje Burmistrza.

Uchwalanie ponownie czegoś, co pozostaje obowiązującym aktem prawa miejscowego nie ma najmniejszego sensu. Byłby to kolejny absurd naszego "samorządu". A co zrobicie z obowiązującą uchwałą? Uchylicie ją? Nota bene, w uchwale jest wyraźnie napisane, że niezwłoczne wykonanie powierza się burmistrzowi. W jaki sposób przez ten ponad rok między lipcem 2013 a końcem kadencji próbowałem wymusić na urzędzie prośbą, groźbą i racjonalną perswazją jakiekolwiek działania w sprawie tej uchwały - opisywać nie będę, bo: po pierwsze, efekty moich starań są niestety zupełnie niewspółmierne do poświęconego czasu i energii, a po drugie, zdecydowanie nie zamierzam się tu usprawiedliwiać. Napiszę jedno tylko: pan Stański ma anielską cierpliwość, że jeszcze próbuje cokolwiek od tej gminy uzyskać, ale jego cierpliwość także może się kiedyś skończyć, jak skończyła się moja - a wówczas stracimy największą szansę rozwoju i promocji naszej gminy w kierunku naprawdę uzdrowiskowym, jaka pojawiła się w ostatnich dekadach.

Mam obecnie głębokie i przykre przeświadczenie, że ten konkretny burmistrz nie zrealizuje żadnych pomysłów i planów, które nie wynikają bezpośrednio z jego własnych osobistych projektów i zamierzeń lub nie służą budowaniu jego własnego wizerunku. Nawet takich planów, które mogłyby okazać się przełomem dla gminy lub rozwiązać niezwykle istotne problemy. Takie jest moje przeświadczenie po całej kadencji współpracy z panem Jańczukiem. Jeśli Pan ma inne zdanie, to oczywiście dobrze dla gminy i życzę powodzenia.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: mariamaria (213.199.219.---)
Data: 01 lip 2015 - 11:10:58

Panie Tomaszu
"oraz urzędnikom, którzy wreszcie po kilku latach zastoju (po odejściu pani Marii Podleśko) przygotowali skutecznie wnioski o dotacje unijne"

wydaje mi się że robiła to firma z zewnątrz nie urzędnicy.
to tak ad vocem.
grinning smiley

co do wkładu własnego - Gmina nie musi tu chyba niczego dodatkowo deklarować ponieważ jest to prawdopodobnie refundacja poniesionych wydatków - ze środków własnych.
Stąd też środki, które ew. wpłyną stanowią dochód gminy - na dowolny cel.
Wskazuję, że w okresie mojej pracy to działanie było weryfikowane - tym niemniej jednak WFOŚiGW jest też dość zdesperowany, by wydatkować środki z obecnej perspektywy w związku z tym i - na ile mogę ocenić - kryteria uzyskania wsparcia są nieco łagodniejsze.
No i od 2011 r. zmieniła się też mapa inwestycji wod - kan.
Kluczowe dla uznania finansów projektu jest osiągnięcie jego wskaźników i celów - czyli zakładanego efektu ekologicznego - zatem albo już wiadomo że deklarowane 2 tys. się przyłączyły, względnie mieszkańcy zostaną nakłonieni do tego tak by ów efekt osiągnąć.\
Z tym były zawsze kłopoty ale też żaden z burmistrzów nie decydował się po środek w postaci decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie. Zakładam, że efekt ten jest możliwy do osiągnięcia.
mariaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-07-01 11:32 przez maria.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (213.158.197.---)
Data: 01 lip 2015 - 11:24:17

Tomku...Mariuszu...dwóch chyba najbardziej zaangażowanych radnych w danych kadencjach nie powinno sobie nic zarzucać ;-)


Mam obecnie głębokie i przykre przeświadczenie, że ten konkretny burmistrz nie zrealizuje żadnych pomysłów i planów, które nie wynikają bezpośrednio z jego własnych osobistych projektów i zamierzeń lub nie służą budowaniu jego własnego wizerunku.
a ja mam Tomku takie głębokie i przykre przeświadczenie, że to samo tyczyć może w zasadzie każdego burmistrza ;-)
a poważnie mówiąc...być może to wszystko to skała, którą pojedyncze kropelki skruszyć dadzą radę.... być może musimy na to jeszcze poczekać....ale jak to Andrzej Stański na komisji powiedział "jestem cierpliwy i jeszcze te 3 lata wytrzymam" :-)

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: gmina otrzymała 21 mln. z UE na wod/kan w Skolimowie
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (37.128.88.---)
Data: 01 lip 2015 - 12:15:38


Mario
Generalnie na chwilę obecną kluczowe jest wybudowania kolektora w Oborach, na który lada moment zostanie rozstrzygnięty przetarg, Oferty już zostały otwarte. Po wybudowaniu tego kolektora i całej infrastruktury z tym związanej będzie można iść dalej.

To ja tylko nadmienię, że kosztorys i budżet na to zadanie to 6mln zł a najtańsza oferta opiewa na 3,18mln zł. 50% oszczędności. Jeżeli umowa zostanie podpisana na taką kwotę (a zakładam, że Skanska to raczej solidny partner) to może warto zagospodarować te środki na kolejne inwestycje (niekoniecznie w kanalizację skoro dostajemy tak duże dofinansowanie). 3mln zł to kawał publicznego grosza, mielibyśmy za to np: całą gminę w ścieżkach rowerowych smiling smiley

http://bip.konstancinjeziorna.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=52104

P.s.
Ciekawostka - różnica w najtańszych ofertach to około 2tys zł, przy 3mln zł to jest o bardzo cienki włos.

Opcje: OdpowiedzCytuj
21 mln.zł nie często sie gminom trafia. Konferencja prasowa w TVP
Wysłane przez: maniamania (159.205.187.---)
Data: 02 lip 2015 - 13:05:36

w piątek - 3 lipca około godz. 18.00. TVP Warszawa

Opcje: OdpowiedzCytuj


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.