Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--|<-...4567891011121314...->|-->
Bieżąca strona: 9 z 32
byle do soboty, a potem zobaczymy
Wysłane przez: maniamania (37.128.8.---)
Data: 18 sty 2017 - 20:05:46

jak podaje portal Rynek Zdrowia:

(...)Jak wyjaśniono, w Warszawie najwyższe stężenia są notowane na stacji przy ul. Kondratowicza, gdzie o godzinie 10 stężenie 1-godzinne pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 141 mikrogramów na metr sześcienny. W tym czasie najwyższe stężenia pyłu zawieszonego wystąpiły w miejscowościach podwarszawskich, np. w Otwocku (1-godzinne stężenie pyłu PM10 - 263 mikrogramów na metr sześcienny), Piastowie (1-godzinne stężenie pyłu PM2,5 - mikrogramów) czy Legionowie (1-godzinne stężenie pyłu PM2,5 - 215 mikrogramów). Wysokie stężenia pyłów występują również w innych miastach środkowego Mazowsza (Siedlce, Żyrardów), a także w Żyrardowie.
ważne, żeby nie popadać w histerię: "Jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 mikrogramów na metr sześcienny, ponieważ jest to wartość stężenia średniodobowego, a nie 1-godzinnego" - podkreślił GIOŚ.
Inspektorat dodał, że aktualne warunki meteo sprzyjać będą wzrostowi stężeń zanieczyszczeń w centralnej Polsce w godzinach wieczornych. Brak wiatru i niskie temperatury w kolejnych dniach nie poprawią sytuacji. To się powinno zmienić od soboty (21 stycznia), kiedy to prognozowany jest umiarkowany wiatr nie tylko na wybrzeżu, ale i w północno-wschodniej i centralnej części Polski.

źródło: [www.rynekzdrowia.pl]

Jak informowali spece z ochrony środowiska, największym bólem dla kcińskiego uzdrowiska jest Otwock, który przeważnie ma zapaskudzone powietrze i te wiatry wiejące od Wisły są raczej zabójcze niż ożywcze

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: byle do soboty, a potem zobaczymy
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.128.---)
Data: 18 sty 2017 - 20:08:26

Tu raczej lokalnych szatanowi trzeba szukać...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.128.---)
Data: 18 sty 2017 - 20:40:47


ustawa prawo ochrony środowiska
Art. 96. 1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd województwa. Zarząd województwa przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom.

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2.

4. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza akceptację projektu uchwały.

5. W postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:

1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;

2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;

3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.

7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może także określać:

1) sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi w uchwale;

2) okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku;

3) obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały.

8. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia.

9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (5.60.94.---)
Data: 18 sty 2017 - 22:54:36

Dziękuję za cytaty z ustawy!

Opcje: OdpowiedzCytuj
powietrze na komisji RM
Wysłane przez: maniamania (37.128.8.---)
Data: 19 sty 2017 - 14:01:34

24.01.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Program „ W zdrowiu ku dorosłości – edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety” - dyskusja
Problem jakości powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.128.---)
Data: 20 sty 2017 - 17:39:04

Obserwując dzialania (i nieoficjalne zapowiedzi) władz rządowych i samorządowych różnych szczebli wygląda jakby ktoś wajche przestawił.

Przyszły tydzień będzie obfity w wiadomości.

Najpierw negacja, a zaraz się będą przepychać kto stoi bardziej na czele walki ze smogiem...

Oby coś się ruszyło. Niezależnie od intencji.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.163.---)
Data: 23 sty 2017 - 17:04:20

Małopolska przyjęła uchwałę antysmogową.

A u nas? W piątek zaczynają się konsultacje. Ciekawe czy ktoś z urzędu się wybiera.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: maniamania (159.205.177.---)
Data: 23 sty 2017 - 20:45:49

główne założenia małopolskiej uchwały antysmogowej, pewnie Mazowsze będzie dążyło do podobnej

Małopolski sejmik zajmie się w poniedziałek (dzisiaj) uchwałą antysmogową dla całego województwa. Nie ma w niej zakazu używania węgla, ale zabronione będzie korzystanie z paliw niskiej jakości: mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20 proc.

W nowych budynkach będzie można montować wyłącznie piece najnowszej generacji co najmniej piątej klasy. Stare kotły grzewcze muszą zostać wymienione.
Jeśli radni sejmiku przyjmą uchwałę Małopolska będzie pierwszym regionem w Polsce posiadającym takie regulacje.
Nowe przepisy, jeśli chodzi o wymogi dotyczące paliw, wejdą w życie już od 1 lipca. Jeśli chodzi o piece: w nowo budowanych domach i obiektach od lipca będą musiały być montowane kotły grzewcze piątej generacji. Do 1 stycznia 2023 r. mają zostać wymienione wszystkie stare piece, z wyjątkiem pieców klasy 3 i 4, dla których przewidziano 10-letni okres przejściowy, do końca 2026 r. Kominki będą musiały mieć sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Nie trzeba będzie wymieniać kominków już zamontowanych. Żeby spełniały wskazane poziomy sprawności, wystarczy doposażyć je w specjalne urządzenia np. elektrofiltry dostępne już na polskim rynku.

więcej tu: [www.rynekzdrowia.pl]

To dla miejscowości z wyj.Krakowa, bo tam RM przyjęła całkowity zakaz palenia paliwami stałymi

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.161.---)
Data: 23 sty 2017 - 21:05:35

U nas raczej nie ma mułów i flotów więc zapis martwy.

Zobaczymy w piątek w czasie dużego spotkania administracji, samorządów i NGO.

A może i jutro coś się wydarzy?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: maniamania (159.205.177.---)
Data: 23 sty 2017 - 23:07:00

nie tylko mowa w uchwale o mułach i flotach. Choć żaden problem to g.... sprowadzić za nieduży "piniądz": [readgur.com]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.163.---)
Data: 24 sty 2017 - 05:55:27

Chodzi o koszty transportu. Od osoby ze Śląska słyszałem, że to się opłaca wozić do 100 km od kopalni.

A w DGP ostatnio napisali, że że Śląska węgiel opłaca się wozić do Łodzi, na północ już import.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (37.128.88.---)
Data: 24 sty 2017 - 08:04:18

Dla przypomnienia, to już dziś:

24.01.2017 r. (wtorek) godz.17.00
Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Program „ W zdrowiu ku dorosłości – edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety” - dyskusja.
Problem jakości powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

Ciekawe jakie będą propozycje poza subsydiowaniem wymiany pieców? Co jak wiemy raczej nie działa.

Dziś ponownie jakość powietrza jest słaba:


Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (31.1.67.---)
Data: 24 sty 2017 - 08:11:15

Niestety sprawy zawodowe uniemożliwiają mi uczestnictwo. Nie sądzę, żeby gmina miała coś do zaoferowania poza apelami do Burmistrza, żeby zwiększył kontrole Straży Miejskiej i ewentualnie rozesłaniem w biuletynie informacji o tych maksymalnie 4 tys. zł dostępnych dla osób, które zainwestują ok. 10 tys. zł z własnej kieszeni. Generalnie sprawa jest przechlapana, bo nikomu się nie chce wykonywać skutecznych, a zatem i drastycznych działań, mogących skutkować utratą poparcia wyborczego. Nota bene, jeśli JK nie zmieni ordynacji, to u nas też szykuje się trzecia kadencja.

Opcje: OdpowiedzCytuj
nie ma co labidzić - rząd chce węgla, atomowi na pohybel
Wysłane przez: maniamania (159.205.177.---)
Data: 26 sty 2017 - 11:49:48

Program atomowy zawieszony. Spółka do budowy atomówki działa, a ministrowie się spierają, czy nie lepiej budować węglówki

(...) Miało być przyspieszenie i rozpisanie przetargu na wybór technologii atomowej, a jest zaciągnięcie hamulca. W środę w rozmowie z reporterem RMF FM minister energii Krzysztof Tchórzewski dopytywany o losy projektu elektrowni atomowej przyznał, że został on zawieszony.
– Nie jest to jednak powiedziane, że elektrowni jądrowej nie chcemy. Tylko jeżeli mamy do wyboru jeden blok atomowy i trzy bloki tradycyjne o podobnej mocy [na węgiel], to planując inwestycje, musimy działać roztropnie...

[wyborcza.biz]

Bardzo roztropny jest nasz p. minister. Może raczej "roztrupny" Trzy kopcace bloki, to ile PM do atmosfery? >grinning smiley<

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: nie ma co labidzić - rząd chce węgla, atomowi na pohybel
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.130.---)
Data: 26 sty 2017 - 14:14:10

a jedna elektrownia atomowa to ile $?

Muszę Cię też Maniu zmartwić, ale wg. Dziennika Gazety Prawnej jeżeli wszyscy zaczęli używac kotła V klasy zamiast pozaklasowych jak dziś to zabrakło by do nich polskiego węgla. Produkcja na poziomie 500 mln ton, a zużycie by wyniosło 1500 mln ton.

Osobiście jestem zwolennikiem atomu, ale chyba nas po prostu nie stać, ale także nie jesteśmy w stanie przeprowadzić samej inwestycji nie mówiąc już o nadzorze...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: nie ma co labidzić - rząd chce węgla, atomowi na pohybel
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (37.128.88.---)
Data: 26 sty 2017 - 14:31:47


Hammer
nie jesteśmy w stanie przeprowadzić samej inwestycji nie mówiąc już o nadzorze...

Jesteś człowiekiem małej wiary. Nasz obecny Burmistrz oraz jego urzędnicy na pewno by to ogarnęli. Byłaby to modelowa inwestycja w historii Polski.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.130.---)
Data: 26 sty 2017 - 15:29:47

To byłaby pierwsza na świecie elektrownia produkująca atom z prądu...

A tymczasem NIK skontrolował uzdrowiska (11 sztuk) i się okazało, że żadne nie spełniało kryteriów. To teraz Minister Zdrowia może dokładniej przejrzeć wnioski o utrzymanie statusu...

Jutro dyskusja u Marszałka o uchwale antysmogowej, jakieś postulaty?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: maniamania (159.205.177.---)
Data: 26 sty 2017 - 17:24:50


Hammer

Jutro dyskusja u Marszałka o uchwale antysmogowej, jakieś postulaty?

* nękanie palących śmieciami, kontrola palenisk,

* może skup opakowań plastikowych (na kg, nie na sztuki) - Chińczycy chętnie biorą pety (na polarki).
Znalazlam nawet skup i cennik: [www.chemplast.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.163.---)
Data: 26 sty 2017 - 17:35:56

To pierwsze to do Burmistrza. Marszałek go nie może zmusić.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Smog, dym, syf w Uzdrowisku
Wysłane przez: maniamania (159.205.177.---)
Data: 27 sty 2017 - 11:32:15

Ale Sejmik może podjąć uchwalę i wtedy SM, która - przypominam - ma upoważnienie od Burmistrza będzie zmuszona (odgórnie) do regularnych kontroli

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--|<-...4567891011121314...->|-->
Bieżąca strona: 9 z 32


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.