Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Nasza rzeczka może nas zalać
Wysłane przez: maniamania (5.184.3.---)
Data: 25 cze 2020 - 15:28:32

ZARZĄDZENIE NR110/VIII/2020 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 25 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego


Na podstawie art.163ust.1,3,6 i art.164 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.z2020r..poz.310ze zm.). art.19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z2019r.,poz.1398ze zm.). art.7ust.1 pkt14 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2020r.,poz.713) i zarządzeniu Nr 33/BZK/2020 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24.06.2020r.w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego zarządzam, co następuje:

Wprowadzam od dnia 25 czerwca 2020 roku, od godziny 8:00 na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Zwołuję nadzień 25czerwca 2020 roku, godzina12:00 posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem omówienia zagrożenia powodziowego na terenie gminy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

źródło: [www.konstancinjeziorna.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Niewielka powodź była w 1947
Wysłane przez: maniamania (5.184.3.---)
Data: 25 cze 2020 - 15:46:07

Wylała wtedy parkowa rzeczka Mała. Kilka zdjęć tutaj: [www.muzeumkonstancina.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.