Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 6 z 25
WIOŚ: Mazowsze: prawie połowa mieszkańców wdycha rakotwórcze pyły
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 26 lis 2013 - 11:18:13

Mazowsze: prawie połowa mieszkańców wdycha rakotwórcze pyły


Władze województwa mazowieckiego za unijne środki planują poprawić stan powietrza w stolicy. Działania będą realizowane w ramach "Programów Ochrony Powietrza". Powód? Aglomeracja warszawska jest obecnie jedyną strefą na Mazowszu, w której poziom stężenia dwutlenku azotu znalazł się powyżej poziomu dopuszczalnego. Co więcej, jego emisja ciągle wzrasta, zwłaszcza na drogach w centrum miasta.

Nie przemysł, a spaliny samochodowe i dym z kominów przyczyniają się najbardziej do zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy na Mazowszu. Prawie połowa mieszkańców województwa wiele dni w roku jest narażona na wdychanie tlenu z rakotwórczymi pyłami.

Jak poinformował w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wyniki analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wskazują na to, że blisko 45 proc. mieszkańców województwa przez zbyt wiele dni jest narażonych na przekroczenie normy rakotwórczego pyłu zawieszonego PM-10.


więcej tu: [www.rynekzdrowia.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Ochrona powietrza c.d.
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 26 lis 2013 - 11:39:05

więcej nt. opisany w poprzedniej wiadomości znalazłam na stronie Sejmiku Mazowieckiego: [www.mazovia.pl]

m.in.
W ramach ?Programów Ochrony Powietrza? zostanie uruchomionych również wiele działań z udziałem środków unijnych. Są to m.in. podłączanie obiektów do miejskich sieci ciepłowniczych, wymiana nieekologicznych pieców na ogrzewane paliwami niskoemisyjnymi, stopniowa wymiana taboru autobusowego komunikacji miejskiej na pojazdy wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin czy też prowadzenie kampanii edukacyjnych. Wsparcie tego typu działań będzie jednym z priorytetów RPO WM na lata 2014?2020. W ramach programu samorządy lokalne będą mogły starać się o dofinansowanie unijne do projektów służących poprawie stanu środowiska, a więc m.in. rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej czy projektów uwzględniających zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ważne są także działania edukacyjne skierowane do mieszkańców. Warto, jeśli jest to możliwe, ograniczyć ogrzewanie węglem, rozpocząć segregację odpadów, a jako środek transportu wybrać autobus bądź tramwaj komunikacji miejskiej. Należy również pamiętać, że spalanie odpadów w domowych piecach oraz palenie odpadów biogennych (liści lub trawy) w ogrodach jest zabronione.


są tez wypowiedzi Marszałka A.Struzika i Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM Damiana Milewskiego.
Nie wysłuchałam, bo mi się "odtwarzaczka zbuntowała, ale może warto się zorientować co nam obiecują.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: WIOŚ: Mazowsze: prawie połowa mieszkańców wdycha rakotwórcze pyły
Wysłane przez: HammerHammer (195.116.92.---)
Data: 26 lis 2013 - 11:45:19

to nośny w ostatnich kilku dniach temat więc można się naczytać w lokalnych mediach, ale ja bym sugerował iść do źródła czyli do danych WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: WIOŚ: Mazowsze: prawie połowa mieszkańców wdycha rakotwórcze pyły
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.t-mobile.pl)
Data: 26 lis 2013 - 14:05:35

czyli jest tak, że są dowody, że mieszkańcy aglomeracji (my się do nich zaliczamy?) są truci szkodliwymi substancjami a jednocześnie nie ma dowodów (przynajmniej decydenci tej wersji się trzymają) na to, że u nas mamy coś innego niż 'czyste uzdrowiskowe powietrze' pomimo jawnego asfalciarnego truciciela?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-11-26 14:06 przez Artek_Bartek.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.ip.netia.com.pl)
Data: 26 lis 2013 - 16:46:19

W piśmie z dn. 22 maja 2009 do p. Pawła Kopca, po podaniu wskaźnika emisji WWA, czyli substancji rakotwórczych z wytwórni mas bitumicznych w dniach 16 i 23 kwietnia 2009, WIOŚ informuje: ?w decyzji Starosty Piaseczyńskiego nie określono wartości dopuszczalnych dla w/w zanieczyszczeń.? W tym samym wniosku WIOŚ załącza tabele wyników badań w wytwórni z kwietnia i maja 2009, z których wynika, że dla 5 substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych, Starosta nie określił wartości dopuszczalnych w decyzji nr 184/2006 z 11.08.2006. Pismo WIOŚ z dnia 18.06.2009 podaje, iż emisja benzenu, której wskaźnik podano, nie jest normowana w posiadanej przez wytwórnię decyzji Starostwa Powiatowego. Mamy zatem sytuację, w której dla wytwórni zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie szkół nie określono indywidualnie maksymalnych wartości emisji.
Badania wykonane w dniu 13 maja 2009, opisane w tym piśmie WIOŚ z dnia 18 czerwca 2009, wykazały, że emisja benzo(a)pirenu wyniosła 0,0000082kg/h, zaś wartość dopuszczalna emisji wynosi 0,0000072kg/h (kilogramów na godzinę), czyli ? norma emisji została przekroczona. Jednak zdaniem WIOŚ wynik mieści się w granicach niepewności pomiaru wynoszącej 12,16%. W dymie ze 100 papierosów zawarte jest 16 ?g substancji benzo(a)pirenu. Po prostym przeliczeniu:

1 ?g = 0,000001 g
0,0000082 kg/h = 0,0082 g/h = 8200 ?g /h
(8200 ?g : 16 ?g) x 100 papierosów = 512,5 x 100 papierosów = 51200 papierosów

Z obliczenia wynikło zatem, że emisja benzopirenu zmierzona przez WIOŚ w tym dniu wyniosła równowartość ponad 50 tysięcy papierosów na godzinę. Emisje w innych dniach podczas dokonywanych pomiarów, mierzone na granicy działki inwestora, a zatem ? także przy granicy działek szkolnych miały podobne lub odrobinę niższe wartości.

Jak wynika z raportu WIOŚ, wytwórnia spełniała w roku 2009 ogólnopolskie normy emisji, a zatem działała zgodnie z przepisami. WIOŚ w związku z tym odmawia przeprowadzenia kolejnych badań. Fakt, że Starosta nie określił wartości dopuszczalnych, nie jest uspakajający. Tym niemniej, nie ma dowodów na oddziaływanie tego zakładu na zdrowie ludzi. W jaki sposób zresztą ktoś miałby takie dowody zdobyć? Eksperymentalnie? Wiążące pozostają wyniki badań WIOŚ.

Z najnowszych polskich badań naukowych (Katarzyna Kordus, Wytwórnie mas bitumicznych dla drogownictwa ? problemy lokalizacji i oddziaływania na mieszkańców i środowisko, Zeszyty Naukowe WSZOP w Katowicach, 1/2010, str. 22-52) wynika, że największe stężenia średnioroczne substancji potencjalnie szkodliwych, dla których rozporządzeniami z 2002 i 2010 roku określono wartości graniczne, w przypadku wytwórni mas bitumicznych (nie tej konkretnej wytwórni w Jeziornie, tylko próbki kilku zakładów o różnej wielkości produkcji i technologii objętych badaniami WSZOP) notuje się w odległości od 100 do 700 metrów od otaczarki, a zatem ? nie w bezpośredniej strefie, w której przebywają pracownicy zakładu, tylko na terenie obejmującym - w naszym przypadku - m.in.: Liceum im. Reymonta, boiska Orlik, nowe obiekty szkoły amerykańskiej, prywatną szkołę i przedszkole Montessori, gminną szkołę podstawową i gimnazjum przy ul. Bielawskiej, plac sportowy przy tej samej ulicy, którego budowa właśnie się rozpoczęła, a także część osiedli Mirków i Bielawa (opis i tabele str. 43-46). We wszystkich instalacjach, które objęto badaniem WSZOP (zaznaczam, że naszej wytwórni nie było na tej liście), w pasie od 100 do 700 metrów dopuszczalne średnioroczne wartości graniczne bywały przekraczane. Jednak żaden z tych zakładów nie znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i terenów sportowych. W naszym wypadku w strefie od 100 do 700 metrów od otaczarki znajdą się od przyszłego roku szkolnego: przedszkole, cztery szkoły podstawowe, w tym największa gminna, oraz gimnazjum gminne i dwa największe w gminie ogólnodostępne obiekty sportowe.

Powyższe dane i obliczenia nie uwzględniają zanieczyszczeń wynikających z transportu mieszanki po drogach w centrum uzdrowiska. Transport ten koncentruje się głównie na ul. Mirkowskiej, Wojska Polskiego, Warszawskiej, Bielawskiej i Pułaskiego i przy obecnej intensywności funkcjonowania zakładu odbywa się w praktyce codziennie.

Zaznaczam, że wyniki badań WIOŚ z roku 2009 dotyczą wytwórni przy ul. Mirkowskiej, zaś analizy WSZOP cytowane z pracy p. Katarzyny Kordus oparte są na szczegółowych badaniach dokonanych na reprezentatywnej grupie zakładów z terenu Polski i nie muszą mieć dokładnego przełożenia na naszą sytuację lokalną.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 26 lis 2013 - 19:18:13

Może warto się przypomnieć, skoro Mazowsze się opamietało i chce uzdrowic powietrze

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 26 lis 2013 - 20:01:38

-Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-11-26 21:55 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 26 lis 2013 - 20:41:04

A moze teraz przekracza, były chyba jakies przymiarki do ustawy odorowej, moze jest nowa dyrektywa UE.TZ.
starosta wartości dopuszczalnych dla tej lokalizacji nie wyznaczył


czasem życie uczy pokory confused smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 26 lis 2013 - 20:54:14

WIOŚ twierdzi, że nie zaistniały żadne nowe przesłanki do przeprowadzenia kolejnych kosztownych badań. Gmina nie naciska, bo nie ma w tym żadnego interesu. Pan Burmistrz wręcz stwierdził na posiedzeniu Komisji Ładu chyba ze dwa lata temu, że skoro nie ma skarg mieszkańców, to pewnie nie ma też uciążliwości.

Ja jestem gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania, w którym właściciel dobrowolnie podpisze umowę z gminą i Skarbem Państwa, zgodzi się na korzystne dla niego warunki i dostanie działki zastępcze do kontynuacji produkcji w odpowiednim miejscu. Tyle, że to rozwiązanie ma co najmniej jeden słaby punkt i nie jest nim właściciel firmy.Zmieniany 4 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-11-26 21:54 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: WIOŚ: Mazowsze: prawie połowa mieszkańców wdycha rakotwórcze pyły
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 26 lis 2013 - 21:04:14

W zeszłym tygodniu wystarczyło przejechać się Mirkowską, aby powietrze w samochodzie wypełniło się smrodem od tego cudu - dwa razy ta wątpliwa przyjemność mnie spotkała. Podobny syf wyczuwalny był na Mirkowie ok godziny 9 podczas silnych wiatrów ostatnio przy zmianie pogody - akurat wiało z tamtej strony.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (---.dynamic.mm.pl)
Data: 26 lis 2013 - 21:13:55


Tomasz Zymer
Pan Burmistrz wręcz stwierdził na posiedzeniu Komisji Ładu chyba ze dwa lata temu, że skoro nie ma skarg mieszkańców, to pewnie nie ma też uciążliwości..

W sumie to ja się Burmistrzowi trochę nie dziwię. Gdyby społeczeństwo zgłaszało, dokumentowało i takich skarg zarejestrowanych, udokumentowanych byłoby 10 dziennie to może by inaczej mówił. Regularne protesty i nękanie posłów, senatorów, księży i wszytkich świętych. Chyba, że tak jest a ja nic nie wiem?
A tak jest kilka wpisów na forum, że co jakiś czas ktoś poczuł odór asfaltu. A Pan F. powie - A może to nie z asfalciarni a z przejeżdżającej ciężarówki przez naszą Gminę?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-11-26 21:14 przez Mixiorek.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 26 lis 2013 - 21:15:24

Jest dokładnie tak, jak piszesz, Mixiorek.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 26 lis 2013 - 21:46:25

Ponoć nowe obiekty w Ośrodku Sportowym stawia Szkoła Amerykańska. Myślę, że to jest potencjalne silne i skuteczne lobby. Wystarczy, że zagrożą, że zrobią referendum o oderwanie się od Bielawy i przejście na tere Warszawy i nagle zrobi się szybka ruchawka.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: daramisdaramis (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 26 lis 2013 - 22:46:28


Bartek
Ponoć nowe obiekty w Ośrodku Sportowym stawia Szkoła Amerykańska. Myślę, że to jest potencjalne silne i skuteczne lobby. Wystarczy, że zagrożą, że zrobią referendum o oderwanie się od Bielawy i przejście na tere Warszawy i nagle zrobi się szybka ruchawka.

To chyba poza szkołą do Warszawy przeszłoby PSE(największy płatnik podatków w gminie) i osiedla.

Opcje: OdpowiedzCytuj
A tymczasem starosta wyprzedaje Mirkowską
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 26 lis 2013 - 23:28:29

Z programu XXX sesji powiatu: [www.piaseczno.pl]

7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego części nieruchomości położonej w Konstancinie?Jeziornie przy ul. Mirkowskiej,

To ładny teren rekreacyjno - edukacyjny, chodzi o Mirkowską 39. Tu się utnie kawałek, tam następny i będzie ....

tu: [bip.piaseczno.pl] jest projekt uchwały

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.180.77.112.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 27 lis 2013 - 00:36:52

Dla mnie to wszystko przypomina zaklinanie rzeczywistości pokazywane w amerykańskich filmach, w których zły koncern twierdzi, ze nie truje a dobrzy prawnicy po wieloletnich procesach udowadniają, ze choroby mieszkańców danego terenu nie są przypadkowe...
Tyle, że w naszym systemie prawnym niespecjalnie możemy liczyć na wielomilionowe odszkodowania i to nie tylko dlatego, ze przedsiębiorca w razie co może po prostu upaść...
Dlatego tak ważna jest wola porozumienia..i nie w rozumieniu Obietnic przedwyborczych tylko REALNEGO rozwiązania problemu..
Jeśli Burmistrz się obawia, ze będzie musiał wypłacić odszkodoowanie to niech pomyśli o tym, o czym wielokrotnie pisałem i mówiłem - jeśli wytłumaczy ludziom z czego wynika koszt (odszkodowanie dla właściciela) a jaki jest zysk (święty spokój i zdrowie na lata) wówczas ludzie to ZROZUMIEJĄ.
Zamiatanie problemu pod dywan bo 'przecież nie ma dowodów przyjętych przez urzedy' i 'z obawy o koszty' jest działaniem nie tyle nawet sprzecznym z obietnicami wyborczymi ile działaniem - zwłaszcza, gdy nie ma OBIEKTYWNYCH dowodów na nieprawdziowsc argumentów, które przywołuje Tomek - krotkowzrocznym...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 27 lis 2013 - 08:06:20


Artek_Bartek
(...)Jeśli Burmistrz się obawia, ze będzie musiał wypłacić odszkodoowanie to niech pomyśli o tym, o czym wielokrotnie pisałem i mówiłem - jeśli wytłumaczy ludziom z czego wynika koszt (odszkodowanie dla właściciela) a jaki jest zysk (święty spokój i zdrowie na lata) wówczas ludzie to ZROZUMIEJĄ.
Zamiatanie problemu pod dywan bo 'przecież nie ma dowodów przyjętych przez urzedy' i 'z obawy o koszty' jest działaniem nie tyle nawet sprzecznym z obietnicami wyborczymi ile działaniem - zwłaszcza, gdy nie ma OBIEKTYWNYCH dowodów na nieprawdziowsc argumentów, które przywołuje Tomek - krótkowzrocznym...

oj, Artek, piszesz, jakbyś się odnosił do jakiejś strategii, której autorzy są gotowi ją zmieniać. Tymczasem z forumowych wątków wyłania się obraz braku jakiejkolwiek strategii; zamiast strategii jest bieżące "gaszenie pożarów", gra w "to nie my - to oni" i wyglądanie końca kadencji, by w nowej kampanii wyborczej znów zabłysnąć znajomością problemów gminy i receptami na ich rozwiązanie. Kilka nazwisk z zarządu gminy powtarza się wszak od wieeeeelu lat, podobnie jak gminno-miejskie problemy. I nic. Polska demokracja nie wypracowała metod rozliczania z obietnic wyborczych, sprawa kończy się na papierowym/wirtualnym pomstowaniu garstki wyborców, a reszta kieruje się przy urnie osobliwie enigmatycznymi kryteriami (np. "lepszy znany psuj niż nieznany prywaciarz")

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: HammerHammer (---.opera-mini.net)
Data: 27 lis 2013 - 08:38:21

z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że trwa (trwała?) kontrola WIOŚ w Falbruku, ale ze względu na "obszerność" pozwolenia od starosty nic z niej nie wyniknie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.t-mobile.pl)
Data: 27 lis 2013 - 11:32:27

czyli mamy sytuację, w której wszyscy się dobrze czują z faktem, że są dowody na to, że truci są mieszkańcy aglomeracji, ale nie ma obaw co do czystości naszego, uzdrowiskowego powietrza...generalnie pogratulować samopoczucia decydentom...pogratulować również jasnej i spójnej strategii rozwiązania tego problemu...
przypomina mi się mój brataniec z jego młodszych lat...zakrywał głowę poduszką i wołał 'nie ma go'...ale to była naiwna wiara dziecka, że jak go nie widzą to go nie ma...a tu mówimy o dorosłych ludziach...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Asfalciarnia - Fal-Bruk - starosta Dąbek
Wysłane przez: Obserwator2Obserwator2 (---.adsl.inetia.pl)
Data: 27 lis 2013 - 13:52:12

A może by tak zwrócić się do naszych rajców by sami zarządzili referendów w tej sprawie. Jeżeli referendum by się powiodło to Burmistrz miałby legitymację do takiego wydatku.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 6 z 25


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.