Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--|<-...1011121314151617181920-->
Bieżąca strona: 16 z 20
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 24 pa 2014 - 23:32:12

(...)Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-10-27 17:25 przez Janusz W.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 25 pa 2014 - 00:20:28

Na pewno nabiorą się na najtańszy czarny PR w pana wykonaniu.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 25 pa 2014 - 09:27:40


Bartek
Na pewno nabiorą się na najtańszy czarny PR w pana wykonaniu.

Mówienie głośno prawdy o czymś, o czym doskonale wiedzą mieszkańcy KJ jest czarnym PR?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-10-27 16:51 przez Janusz W.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Może sie komuś przyda
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 25 pa 2014 - 09:47:07


Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: vakossvakoss (89.77.221.---)
Data: 25 pa 2014 - 09:53:52


Zojka
Mam propozycję , przeciez prościej będzie zlikwidować Straż Miejską,a zasilić policję.Policję spotykam jeżdżącą , rzadko chodzącą , natomiast Straż - głównie pożarną spinning smiley sticking its tongue out


to jest najlepsze rozwiązanie!! popieram w całej rozciągłości


Czy ktoś wie ile jest miejsc w K-J gdzie można powiesić "legalnie" na tablicy ogłoszeń?
Według mojej wiedzy
Jeziorna - 1 naprzeciw starej lokalizacji UG
Mirków -1 przy przystanku autobusowym
Grapa - 1 tablica przy literatow
Skolimów -1 przy przystanku autobusowym

Ktoś ma widzę gdzie jeszcze?PS. dlaczego moderatorzy pozwalają na wpisywanie postów zupełnie nie związanych z tematem? typu oskarżanie się wzajemne?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 25 pa 2014 - 22:08:10


Janusz W
Mówienie głośno prawdy o czymś, o czym doskonale wiedzą mieszkańcy KJ jest czarnym PR?

W taki sposób jak pan to robi?

TAK.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 16:30:59

Wątek dotyczy reklam umieszczanych na terenie miasta stąd pytam, dlaczego w tej materii ekipa rządząca poza uchwaleniem bubla prawnego przez cztery lata nie zrobiła niczego, co uporządkowałoby problem? Dlaczego mając wiedzę o bublu prawnym nie podjęto decyzji o zmianie prawa miejscowego tak, aby można skutecznie rozwiązać problem dzikich reklam w gminie uzdrowiskowej?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.22.---)
Data: 26 pa 2014 - 16:52:52

Ponieważ pan Burmistrz i jego ekipa zalecają nie "ruszać" Statutu Uzdrowiska twierdząc, że to zbyt niebezpieczne i że może spowodować rozmaite roszczenia odnośnie stref ochronnych i dopuszczonej zabudowy. W przypadku punktów dotyczących reklam takiego niebezpieczeństwa moim zdaniem nie ma, ale panu Burmistrzowi ewidentnie odpowiadała możliwość cząstkowego (ograniczonego wadami uchwały i niepełnym zakresem akcji) "czyszczenia" miasta z banerów. Radni w większości przyjęli te argumenty (z jednym wyjątkiem - uchwały o Imberfalu, unieważnionej przez Wojewodę). Statut i tak musi zostać ponownie uchwalony najpóźniej w roku 2016, o ile w ogóle utrzymamy prawa uzdrowiska. Wtedy, mam nadzieję, przepisy dotyczące reklam zostaną poprawione w kierunku równowagi między ładem przestrzennym a wolnością działalności gospodarczej (chodzi o dopuszczenie ujednoliconych reklam o określonych parametrach zgodnych z postulowaną estetyką uzdrowiska).

Przypominam, że rolą Rady, do której Pan kandyduje, jest stanowienie prawa, a rolą Burmistrza i gminnych jednostek mu podległych jest egzekucja tego prawa. Nawet najlepsza uchwała nie zda egzaminu, jeśli będzie się atakować wybrane firmy, zaś inne pozostawiać w spokoju pod pretekstem tego, że np. "na bilbord jest pozwolenie na budowę".

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 17:07:07


Tomasz Zymer
Ponieważ pan Burmistrz i jego ekipa zalecają nie "ruszać" Statutu Uzdrowiska twierdząc, że to zbyt niebezpieczne i że może spowodować rozmaite roszczenia odnośnie stref ochronnych i dopuszczonej zabudowy. W przypadku punktów dotyczących reklam takiego niebezpieczeństwa moim zdaniem nie ma, ale panu Burmistrzowi ewidentnie odpowiadała możliwość cząstkowego (ograniczonego wadami uchwały i niepełnym zakresem akcji) "czyszczenia" miasta z banerów. .

Aby pozbyć się reklam trzeba zmienić uchwałę dotyczącą reklam i przede wszystkim w jej treści umieścić przepisy karne na mocy których SM mogłaby o powinna by pociągną do odpowiedzialności tych, którzy do przepisów prawa miejscowego się nie stosują


Tomasz Zymer
Radni w większości przyjęli te argumenty (z jednym wyjątkiem - uchwały o Imberfalu, unieważnionej przez Wojewodę). Statut i tak musi zostać ponownie uchwalony najpóźniej w roku 2016, o ile w ogóle utrzymamy prawa uzdrowiska. Wtedy, mam nadzieję, przepisy dotyczące reklam zostaną poprawione w kierunku równowagi między ładem przestrzennym a wolnością działalności gospodarczej (chodzi o dopuszczenie ujednoliconych reklam o określonych parametrach zgodnych z postulowaną estetyką uzdrowiska)..


Dlaczego reklamy nie są ujednolicone np. według zatwierdzonego szablonu uwzględniającego uzdrowiskowy charakter gminy? Brakuje plastyka miejskiego bądź innego konserwatora zdrowego rozsądku ...


Tomasz Zymer
Przypominam, że rolą Rady, do której Pan kandyduje, jest stanowienie prawa, a rolą Burmistrza i gminnych jednostek mu podległych jest egzekucja tego prawa. Nawet najlepsza uchwała nie zda egzaminu, jeśli będzie się atakować wybrane firmy, zaś inne pozostawiać w spokoju pod pretekstem tego, że np. "na bilbord jest pozwolenie na budowę" .

A kto był projektodawcą uchwały reklamowej? Rada czy Burmistrz? Kto zatem odpowiada za właściwe jej przygotowanie a tym samym możliwość stosowania się do jej treści i egezkucji zarazem?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.22.---)
Data: 26 pa 2014 - 17:21:41

O kształcie reklam w uzdrowisku decyduje zgodnie z ustawą o uzdrowiskach uchwała Statut Uzdrowiska. Dotyczy to także formy ujednolicenia reklam. Żadna inna uchwała na naszym terenie nie wystarczy, przynajmniej dopóki jesteśmy uzdrowiskiem.

Projektodawcą nowelizacji Statutu "dostosowującej" go do znowelizowanej ustawy o uzdrowiskach byli pracownicy Urzędu Gminy pod kierunkiem pani wiceburmistrz, która do dziś nie zgadza się z twierdzeniem, że uchwała jest wadliwa.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 17:45:43


Tomasz Zymer
O kształcie reklam w uzdrowisku decyduje zgodnie z ustawą o uzdrowiskach uchwała Statut Uzdrowiska. Dotyczy to także formy ujednolicenia reklam. Żadna inna uchwała na naszym terenie nie wystarczy, przynajmniej dopóki jesteśmy uzdrowiskiem.

Projektodawcą nowelizacji Statutu "dostosowującej" go do znowelizowanej ustawy o uzdrowiskach byli pracownicy Urzędu Gminy pod kierunkiem pani wiceburmistrz, która do dziś nie zgadza się z twierdzeniem, że uchwała jest wadliwa.

Chwilka, w zapisach znowelizowanej ustawy uzdrowiskowej zawarte zostały regulacje dotyczące umieszczania reklam w strefach ochrony uzdrowiskowej. Rada Miejska Konstancina-Jeziorny, realizując zapisy ustawowe, podjęła uchwałę określającą zasady i miejsca lokalizacji reklam na terenie naszej gminy, zgodnie z którą łączna powierzchnia reklam na jednym budynku nie może przekroczyć w strefie A ochrony uzdrowiskowej 2 mkw., w strefie B – 3 mkw., a w strefie C – 6 mkw.

W myśl uchwały zakazuje się umieszczania reklam:

• w granicach obszarów chronionych Natura 2000, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz rezerwatów przyrody,
• wolnostojących w strefach ochrony uzdrowiskowej A i B (w strefie C dopuszczalne jest umieszczenie wyłącznie na terenie nieruchomości zabudowanych jednej reklamy wolnostojącej, przy czym łączna powierzchnia reklam wolnostojących i innych nie może przekroczyć 8 mkw.),
• w liniach rozgraniczających dróg, w tym na drzewach, latarniach, koszach na śmiecie, ławkach, pojemnikach na kwiaty oraz pomnikach i tablicach pamiątkowych itp.,
• na dachach budynków, balustradach, ogrodzeniach, obiektach infrastruktury technicznej (skrzynkach elektrycznych, telefonicznych, gazowych i transformatorach).

Reklamy nie powinny zasłaniać znaków drogowych. Nie można ich także umieszczać na ekranach dźwiękochłonnych, na mostach, wiaduktach i kładkach, na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej, na cmentarzach, pomnikach przyrody i w parkach.

Zapomniano o jednym - w tej uchwale nie zawarto przepisów karnych uprawniających tym samym SM do "rozliczania" tych, co do jej treści się nie stosują.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.22.---)
Data: 26 pa 2014 - 18:31:54

Po pierwsze - zapisy dotyczące reklam w strefach A i B nie pozwalają na wywieszenie prostej informacji o własnej firmie na ogrodzeniu jej siedziby, co w kontekście zabudowy Konstancina-letniska, zaprojektowanej od 1897 roku w formie willi otoczonych bujnymi ogrodami na działkach ponad 3300 m2 jest absurdem. To samo dotyczy reklamowania usług dla ludności na ogrodzeniach w miejscu prowadzenia działalności przy głównych drogach (słynny casus pierogarni przy Pułaskiego czy hurtowni przy Warszawskiej - właściciele wygrali sprawy z gminą w sądzie). Reklamy w uzdrowisku mają wpasowywać się estetycznie w zabudowę uzdrowiskową, ale w żadnym europejskim uzdrowisku (a byłem już w kilkunastu) nie spotkałem się z próbą zdławienia wszelkiej działalności gospodarczej za pomocą restrykcyjnych przepisów, dzięki którym firma nie może mieć własnej tabliczki na płocie ani widocznej z drogi informacji o sprzedawanych na miejscu produktach. Te właśnie zapisy zabraniające umieszczania informacji o firmie przy jej siedzibie zostały w kilku uzasadnieniach wyroków określone jako sprzeczne z Konstytucją RP.

Po drugie - przepisy uchwały stały się pretekstem do nierównego traktowania podmiotów. Ciągano po sądach właścicieli wielu małych firm płacących podatki w gminie, a wielkopowierzchniowe bilbordy marketów, nierzadko odległych o wiele kilometrów od naszej gminy - pozostały. Nie tylko wielkopowierzchniowe bilbordy - także banery i mniejsze wolnostojące reklamy niektórych podmiotów, z powodów niemających oparcia w zapisach uchwały.

Nie wystarczy zatem dodać do istniejącej uchwały sankcji karnych. Trzeba usunąc z niej zapisy ograniczające podstawowe prawa podmiotów gospodarczych i wprowadzić w to miejsce dobrze zaprojektowany zapis o jednolitej estetycznie formie informacji komercyjnej w gminie uzdrowiskowej. Jeśli postąpi się inaczej, zniechęcimy kolejne dziesiątki płacących podatki podmiotów do idei uzdrowiska, która już jest przez wiele z nich kontestowana. Mamy w Polsce system wolności gospodarczej, co absolutnie nie przeszkadza wprowadzeniu przemyślanych kryteriów estetycznych, o czym można się przekonać w uzdrowiskach niemieckich, brytyjskich, a nawet niektórych francuskich.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-10-26 18:35 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 26 pa 2014 - 20:01:33


Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 20:54:24


Tomasz Zymer
Nie wystarczy zatem dodać do istniejącej uchwały sankcji karnych. Trzeba usunąc z niej zapisy ograniczające podstawowe prawa podmiotów gospodarczych i wprowadzić w to miejsce dobrze zaprojektowany zapis o jednolitej estetycznie formie informacji komercyjnej w gminie uzdrowiskowej. Jeśli postąpi się inaczej, zniechęcimy kolejne dziesiątki płacących podatki podmiotów do idei uzdrowiska, która już jest przez wiele z nich kontestowana. Mamy w Polsce system wolności gospodarczej, co absolutnie nie przeszkadza wprowadzeniu przemyślanych kryteriów estetycznych, o czym można się przekonać w uzdrowiskach niemieckich, brytyjskich, a nawet niektórych francuskich.

Więc dlaczego tego nie uczyniono przez ostatnie lata?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-10-26 21:04 przez Janusz W.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 21:05:39

[www.naleczow.com]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-10-27 17:46 przez Janusz W.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.22.---)
Data: 26 pa 2014 - 21:17:57

Dlaczego nie zmieniono uchwały?

- po pierwsze, ponieważ nie było woli większości radnych, żeby głosować WŁASNY projekt zmiany uchwały (a Urząd Miasta nie był zainteresowany jego przygotowaniem);
- po drugie, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Wojewody Mazowieckiego z lipca br., Burmistrz ma wyłączną inicjatywę w kwestii zmiany Statutu uzdrowiska i zgodnie z ustawą uzdrowiskową Rada Miejska nie może samodzielnie inicjować w nim żadnych zmian. Dla mnie ta sytuacja jest kuriozalna, ale tak stanowi orzeczenie prawników Wojewody uchylające naszą uchwałę o przystąpieniu do zmiany Statutu (celem budowy elektrowni wodnej na Imberfalu). Oznacza to ni mniej ni więcej tylko tyle, że jeśli nowy Burmistrz nie zechce lub nie zdoła na czas przeprowadzić procedury przygotowania nowego operatu uzdrowiskowego w formie gwarantującej jego przyjęcie przez Ministerstwo Zdrowia, to gmina straci status uzdrowiska w roku 2016 bez względu na wolę Rady Miejskiej lub jej brak. Po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej nasza Rada została pozbawiona możliwości inicjacji i przygotowania kluczowych dla gminy aktów prawnych. Dlaczego? Odpowiedź poznamy zapewne wkrótce.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.22.---)
Data: 26 pa 2014 - 21:24:55

PS. To oznacza, że jeśli stracimy status gminy uzdrowiskowej, radnych VII kadencji - a może wśród nich być jeden z Panów dyskutujących w tym wątku - nazwą grabarzami uzdrowiska i może ich spotkać z tego powodu społeczny ostracyzm, choć w rzeczywistości nie będą mieli możliwości (prawnej) wpływu na proces uzyskiwania przedłużenia statusu uzdrowiska. Oczywiście ostracyzm i potępienie w gminie KJ nie stanowi istotnego problemu dla osoby, która od lat wędruje z miejsca na miejsce. Natomiast dla Andrzeja takie powszechne potępienie działań Rady i jego własnych byłoby zapewne wielkim ciosem. Dlatego proponuję głosować na ludzi, którzy raczej na pewno się nigdzie stąd nie wybierają, bo wtedy jest szansa, że w sytuacji ostatecznego kryzysu zrobią wszystko, żeby ich nie okrzyknięto targowiczanami. A oddanie statusu uzdrowiska to właśnie będzie nasza mała lokalna Targowica.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 21:41:03

hmmmZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-10-27 16:50 przez Janusz W.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 21:41:57


Tomasz Zymer
Dlaczego nie zmieniono uchwały?

- po pierwsze, ponieważ nie było woli większości radnych, żeby głosować WŁASNY projekt zmiany uchwały (a Urząd Miasta nie był zainteresowany jego przygotowaniem);
- po drugie, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Wojewody Mazowieckiego z lipca br., Burmistrz ma wyłączną inicjatywę w kwestii zmiany Statutu uzdrowiska i zgodnie z ustawą uzdrowiskową Rada Miejska nie może samodzielnie inicjować w nim żadnych zmian. Dla mnie ta sytuacja jest kuriozalna, ale tak stanowi orzeczenie prawników Wojewody uchylające naszą uchwałę o przystąpieniu do zmiany Statutu (celem budowy elektrowni wodnej na Imberfalu). Oznacza to ni mniej ni więcej tylko tyle, że jeśli nowy Burmistrz nie zechce lub nie zdoła na czas przeprowadzić procedury przygotowania nowego operatu uzdrowiskowego w formie gwarantującej jego przyjęcie przez Ministerstwo Zdrowia, to gmina straci status uzdrowiska w roku 2016 bez względu na wolę Rady Miejskiej lub jej brak. Po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej nasza Rada została pozbawiona możliwości inicjacji i przygotowania kluczowych dla gminy aktów prawnych. Dlaczego? Odpowiedź poznamy zapewne wkrótce.

Czyli ? Jedyną szansę widzi Pan w zmianie burmistrza skoro ten się nie sprawdził i sprawdzić w temacie się zbytnio nie chce?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (46.186.36.---)
Data: 26 pa 2014 - 21:45:32

Konstancin jest znany w całej Polsce. Dlatego, że ma swój mikroklimat, jest uzdrowiskiem, ma wiele pięknych miejsc, wspaniałych domów i posiadłości, dlatego że leczy się tu ludzi po wypadkach z urazami kręgosłupa. Jednak Konstancin, który mógłby być prawdziwa perłą, w centrum wygląda obskurnie.

Architektura i estetyka miasta to sprawy najwyraźniej nieistniejące w umysłach władz Konstancina w tej i poprzednich kadencjach samorządu. Główna ulica miasta – Warszawska, którą wjeżdża się ze stolicy – wygląda jak zaniedbane przedmieścia w dalekim świecie. Upstrzone i zmasakrowane reklamami, które właściciele posesji i płotów wieszają, gdzie im się tylko podoba. Chaotyczna i przypadkowa zabudowa. Centrum Konstancina to w większości szkaradne pawilony, jest tu nawet plac z materiałami budowlanymi, zapuszczony budynek urzędu miasta . Wszechobecne pawilony. Blaszane, murowane, budowane z tego, co kto akurat miał, styl - dowolny. Mamy więc kamienicę obłożoną sidingiem, egzotyczną elewację baru (oczywiście z łukami), oświetlony na zielono budynek banku. Prowizorka i taniocha na każdym kroku.

Uporządkowanie otoczenia nic nie kosztuje. Wystarczyłoby uchwalić stosowne przepisy, które regulowałyby, co można wieszać i gdzie, w jakiej wielkości, jakim kolorem malować elewacje budynków. I potem egzekwować te przepisy. Potrzebna jest tylko wrażliwość i chęć zmiany radnych, burmistrza i miejskich urzędników.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-10-26 21:46 przez Janusz W.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--|<-...1011121314151617181920-->
Bieżąca strona: 16 z 20


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.