Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--|<-...345678910111213...->|-->
Bieżąca strona: 8 z 20
Jeśli już o rekalamach mowa, to
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 18 gru 2012 - 18:34:05

czyje i po co wiszą wstrętne, brudne, sprane szmaty na ogrodzeniu przy Gąsiorowskiego r/ Prusa (czy jeszcze Piłsudskiego). Mnóstwo osób podążą tą trasą do CKR i Kardiologii - OBCIACH!

Podobnie nie wiadomo z jakiej paki mury zabytkowej St. Papierni sa obwieszone bannerami?


St. Papiernia została wpisana w 1958 r do rejestru zabytków, czy wojewódzki konserwator wyraził na reklamy zgodę?


Na str 87 wykazu zabytków nieruchomych wpisanych do krajowego rejestru zabytków ( stan na 30 czerwca 2011 r.) [www.nid.pl] jest wpis:
- papiernia ?Górna?, ob. centrum handlowe, ul. Wojska Polskiego 3, 1838, XX, nr rej.: 1040/149 z 9.06.1958

W świetle ustawy o ochronie zabytków..., umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10, wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, za wyjątkiem umieszczania przez starostę znaku informującego o wpisie danego zabytku do rejestru. Tryb i sposób wydawania tych pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie, określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych *), wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 37 ust. 1 pkt 1 u.o.z.

USTAWA z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) [www.zabytki.pl]
Art. 36.
1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga: 1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; 2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru; 4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 5) prowadzenie badań archeologicznych; 6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku; 10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem Art. 12 ust. 1 **);
______________________________
*) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1) z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.)
[www.lex.pl]

**) Art. 12.ust.1 (u.o.z.)
1. Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 18 gru 2012 - 18:54:26

Wszystko wskazuje na to, że "klucz" według którego Straż Miejska egzekwuje zapisy uchwały Rady nie jest tak prosty, jak podał to wczoraj pan komendant Straży Miejskiej.

Kiedy powstanie nowa uchwała porządkująca formy i estetykę reklam przy zachowaniu prawa firm lokalnych do informowania o swojej działalności i wskazywania, gdzie ona jest prowadzona (drogowskazy), łatwiej będzie ją egzekwować. To jednak, w jaki sposób będzie ona wprowadzana, zależy od sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej, a raczej - od jej głębokiej reformy lub likwidacji.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 18 gru 2012 - 19:42:31

Czego komisja BOKiS dowiedziała się o funkcjonowaniu SM i osiągnięciach w ub.roku?
I co postanowiła?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 18 gru 2012 - 20:06:44

Komisja dowiedziała się niewiele poza garścią statystyk spisanych przez pana komendanta Straży odręcznie na luźnych karteczkach,których radni nie otrzymali nawet do wglądu (policja przynajmniej pokazała porządną komputerową prezentację i dała wydruki). Pani przewodnicząca zażądała sprawozdania na piśmie z pracy Straży, na co pan komendant - że dostarczy je w styczniu, bo i tak ma obowiązek takie wykonać dla burmistrza. Uwag i skarg na pracę Straży było bardzo wiele ze strony zarówno radnych, jak i mieszkańców, w tym trzech bardzo aktywnych przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej z Krystianem Jachacym na czele: dotyczyły one m.in. niepodejmowania interwencji w zgłoszonych sprawach, przyjazdów wiele godzin po zgłoszeniu, kiedy powód zgłoszenia już jest nieaktualny, itp..

Przegłosowano jednogłośnie wniosek p. radnego Komosy (propozycję p. Zambrowicza) o zainstalowanie rejestratora rozmów w Straży Miejskiej (pan komendant stanowczo zaprzeczał podawanym przez obecnych przykładom braku reakcji Straży na zgłoszenia). Pan przewodniczący Andrzej Cieślawski zaapelował o informatyzację Straży i Policji oraz stały kontakt dzielnicowych i strażników z mieszkańcami przez internet i wysyłkę komunikatów SMS-owych, na co pan komendant Policji odrzekł, że "do nas tu na prowincję te nowinki dopiero docierają". Pani przewodnicząca Komisji podsumowała, że czekamy z nadzieją na czasy, kiedy w mieście będzie funkcjonowała skuteczna i dobrze zorganizowana Straż Miejska, bo teraz "jest, ale tak, jakby jej nie było".

Młodzi radni pytali mnie w kuluarach, jakie są szanse na rozwiązanie Straży. Uczciwie musiałem powiedzieć, że szerokiego poparcia wśród radnych ten projekt nie znajdzie, tym bardziej, że środki trzeba by przekazać Policji, która także jest bardzo mało widoczna w mieście i na dodatek - kompletnie niezależna od zarządzeń burmistrza i kontroli Rady.

Mieszkańców poza radnymi z MRM było chyba pięcioro, w tym p. Jan Strękowski ze Skolimowa, p. Artur Bartoszewski, p. sołtys Agata Wilczek z Habdzina, p. Andrzej Zambrowicz i Tomek Nowicki. Bardzo pozytywnie odebrałęm natomiast wielka aktywność i dociekliwość młodych radnych ze świeżo powołanej Rady Młodzieżowej. Pan Strękowski mówił m.in. o tym, jak to Straż umawia się z mieszkańcem na wizytę w sprawie zgłoszonego nielegalnego odprowadzania ścieków do Kanału Jeziorki (wcześniej kazała mu samemu ustalić, kto odprowadza te ścieki, skąd i ile), nie pojawia się w umówionym terminie, a następnie sporządza pisemny raport, z którego wynika, że była, sprawdziła i problemu nie stwierdziła. Pan Bartoszewski i pani sołtys opisywali bezkarne pijatyki obok placu zabaw w Habdzinie i znów brak reakcji Straży. Młodzi radni i p. Zambrowicz mówili o sytuacji w Parku Zdrojowym, na ścieżce z Argentyny do mostku przy tężni oraz na samej Argentynie, o bezkarności grup chuliganów, a także - o piciu alkoholu na ulicy tuż pod siedzibą Straży na Sobieskiego. Ja pytałem o fundamentalne zaniedbania przy zgłoszeniach włamań na Mirkowskiej 51 oraz o brak reakcji i notatek służbowych ze zgłoszeń mieszkańców dotyczących odoru asfaltu. Komendant stwierdził, że oni tylko przyjeżdżają i potwierdzają włamanie, a zabezpieczenie budynku jest w gestii ZGK (co jest prawdą) i opisał, jak to strażnicy całą noc po włamaniu warowali pod budynkiem (czego jednak nikt z mieszkańców nie zauważył). Co do zgłoszeń mieszkańców, to pan komendant twierdzi, że przekazuje urzędowi (do wydziałyu RIOŚ), ale w wydziale takich zgłoszeń nie ma - i kółko się zamyka.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-12-18 20:31 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Jeśli już o rekalamach mowa, to
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.182.240.29.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 18 gru 2012 - 22:55:08

odnośnie posiedzenia tejże Komisji (choć nie mam przekonania, czy to właściwy wątek...)... statystyka jest królową nauk i to dokładnie wynikało z prezentacji Policji...miałem wrażenie, że jesteśmy dość spokojnym miasteczkiem, w którym niewiele się ciekawego dzieje...problemem największym (jeśli dobrze pamiętam) jest poprawa wykrywalności...kradzieży pojazdów...mi w tym wszystkim brakowało - i o to zapytałem Pana Komendanta - jak wygląda statystyka...niepodjętych interwencji... I tu się okazało, że Policja takowych nie prowadzi bo...nie mają one się prawa wydarzyć... Pan Komendant zadeklarował, że każda osoba, która do niego zgłosi niepodjęcie interwencji podając datę i godzinę zgłoszenia uzyska wyjaśnienia. Tu pomocne mają być rejestratory i zdaje się fakt, że...dyżurny nie ma prawa nie skierować interwencji...
Ze SM z tym rejestratorem...wiele by to pomogło i oby się udało wprowadzić...przecież to rzecz dobra także dla samej straży...
Ogólnie...dyskusja była dość ciekawa (bardzo rozsądne było wystąpienie Pana Przewodniczącego Cieślawskiego, wyważony głos zabierali przedstawiciele MRM)...mi tylko przeszkadzały nieco takie wyrażane wprost zdania, że....ludzie nie mówią prawdy zarzucając cokolwiek czy to straży czy policji...
Ponieważ osobiście wierzę, że każdy będzie (a na pewno powinien) wykonywał swoją robotę należycie a do tego żaden z komendantów nie narzekał na jakiekolwiek braki (policja ma obecnie 'tylko' 2 wakaty) to...może uda się zwiększyć subiektywny (obiektywny z punktu widzenia mieszkańców) a nie statystyczny (bo tu wygląda, że jest...cacy...a SM podjęła chyba 3 razy więcej interwencji niż policja) poziom naszego bezpieczeństwa...Czego sobie i Państwu życzę!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Obserwator2Obserwator2 (---.adsl.inetia.pl)
Data: 18 gru 2012 - 23:11:53

Kiedy to ktoś w tym miescie się obudzi i dostrzeże, że sprawa nie jest w tym czy straż zlikwidować czy też nie, ale
w tym czy straż jest kierowana i nadzorowana przez profesjonalistę. Straż moim zdaniem jest potrzebna. Jest naprawdę dużo spraw w mieście do załatwienia od których odżegnuje się policja. Powinna być tylko odpowiedznio / nie lubię tego słowa / zadaniowana i rozliczana z tych zadań. Dopóki straż będzie miała takie dowództwo i taki nadzór / burmistrz i Rada / dopóty będzie ogólny bałagan i niezadowolenie mieszkańców.
Żeby uniknąć posądzeń mnie, że może ja chcę być komendantem czy kimś w tym rodzaju, informuję, że Burmistrz w czasie kampanii wyborczej, kiedy Go mocno wspierałem, zaproponował mi taką doradczą funkcję w sprawach bezpieczeństwa
/ jak to On powiedział tylko na etat /, lecz widocznie się rozmyślił i nic z tego nie wyszło .Ponadto "bidak" ma kłopoty z pamięcią, bo przez dwa lata zapomniał mnie powiadomić, że rezygnije z mojej pracy i naszych wcześniejszych ustaleń.
Takie życie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 18 gru 2012 - 23:18:35

Rada Miejska nie ma żadnych uprawnień nadzorczych czy kontrolnych wobec Straży. Może na nią wpływać tylko poprzez ogólną wysokość rocznego budżetu oraz przez wnioski o jakieś zakupy (fotoradar, kamery, rejestrator nagrań, itp.)
Jedyną osobą władną przeprowadzić zmiany personalne i reformę pracy Straży jest burmistrz. Jeśli on nie będzie miał woli tego zrealizować, to tysiąc wniosków ze strony radnych nie zmieni sytuacji.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Jeśli już o rekalamach mowa, to
Wysłane przez: vakossvakoss (---.dynamic.chello.pl)
Data: 02 sty 2013 - 21:47:15

pierwszy z brzegu link do rejestratora rozmów

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 03 sty 2013 - 13:51:56

piszcie o SM i Policji w wątku poświęconym bezpieczeństwu, tam pozwoliłam sobie umieścić link szymciaka dot. rejestracji rozmów [www.konstancin.com]

mod m

Opcje: OdpowiedzCytuj
St. Papiernia - Zabytek reklamami obwieszony
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 09 sty 2013 - 16:58:09

Pytanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. umieszczania wielkopowierzchniowych reklam na murze St.Papierni od strony Jeziorki

str 1.

str 2.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 09 sty 2013 - 17:05:20

Reklamy na murze Papierni są ogromne i kompletnie niezgodne z uchwałą RM, a zatem zgodnie z właściwością ich usunięciem powinien się zająć burmistrz jako wykonawca uchwały za pośrednictwem Straży Miejskiej, chyba, że zgodnie z (dziwną) właściwością Urzędu prześladowani za wywieszanie szyldów będą tylko właściciele małych lokalnych firm.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 09 sty 2013 - 17:38:41

W świetle ustawy o ochronie zabytków..., umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10, wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków

Jeśli konserwator pozwolił, to UMiG może St. Papierni naskoczyc....., dlatego skierowano pytanie do MWKZ

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 09 sty 2013 - 18:33:57

Pozwolenie MWKZ nie oznacza, że można wieszać banery i bilbordy niezgodne z prawem miejscowym, jakim jest uchwała Rady Miejskiej. Wydaje mi się, Maniu, że w Twoim rozumowaniu jest błąd logiczny. Z faktu uzyskania zgody nauczyciela na udział w wycieczce w żaden sposób nie wynika zgoda rodzica, jeśli mogę się posłużyć takim banalnym przykładem. W tym konkretnym przypadku uzgodnienie z MWKZ i zgodność z prawem miejscowym wymagane są ŁĄCZNIE, a nie ZAMIENNIE, zaś pismo podpisane przez Wydział Planowania świadczy moim zdaniem albo o uprawianiu urzędowego ping ponga, albo o niezrozumieniu zasad obowiążującego prawa miejscowego,

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 09 sty 2013 - 19:17:22

Zabytek jest dobrem narodowym i wszystko co jest z nim związane podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa....

Pamiętasz drakę z lokomotywownią. Miasto było przeciw, ale "konserwatorium" dało zgodę i nie ma.

przypomnę to co było na początku strony:
USTAWA z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) [www.zabytki.pl]
Art. 36.
1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga: 1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; 2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru; 4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 5) prowadzenie badań archeologicznych; 6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku; 10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem Art. 12 ust. 1 **);
______________________________
*) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1) z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.)
[www.lex.pl]

**) Art. 12.ust.1 (u.o.z.)
1. Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.


Gdy "konserwatorium" wydawało (jesli wydało) zgodę, uchwały RM nie było i nie można pójść po prostu i przy pomocy SM zedrzeć te ozdoby, bo reklamowieszacze będą się procesować - prawo nie działa wstecz

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: daramisdaramis (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 09 sty 2013 - 19:24:17


mania

Gdy "konserwatorium" wydawało (jesli wydało) zgodę, uchwały RM nie było i nie można pójść po prostu i przy pomocy SM zedrzeć te ozdoby, bo reklamowieszacze będą się procesować - prawo nie działa wstecz

Rozszerzając rozumienie powyższego zdania na niezabytki - do żadnej reklamy powieszonej byle gdzie przed opublikowaniem uchwały SM nie powinna się czepiać.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 09 sty 2013 - 19:25:16

Prawo w przypadku dziesiątek drobnych firm w naszej gminie wywieszających swoje szyldy na płotach i parkanach zadziałało wstecz i SM wszczęła ponad 10 postępowań przeciw firmom, które odmówiły ich natychmiastowego usunięcia zgodnie z uchwałą. Baner czy bilbord na ścianie nie jest nawet budowlą przytwierdzoną do podłoża i nie wymaga pozwolenia na budowę. Dlatego Starą Papiernię obowiązują dokładnie te same zasady, co wszystkie firmy i właścicieli nieruchomości w gminie objętej uchwałą RM. Proszę mnie źle nie zrozumieć - nie jestem za ściganiem osób wywieszających tabliczki przy furtce, tylko za równym traktowaniem podmiotów gospodarczych.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-09 19:50 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: St. Papiernia - Zabytek reklamami obwieszony
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 09 sty 2013 - 20:42:28

Ale na to trzeba mieć odwagę i samozaparcie grinning smiley Niestety duży może więcej............. i dlatego Szmaciarnia dalej będzie się tak reklamować - o to mogę się założyć smiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.ip.netia.com.pl)
Data: 11 sty 2013 - 22:01:22

Nawiązując do wątku reklam w kontekście Straży Miejskiej.
Przy wjeździe na ul. Gąsiorowskiego w stronę basenu stoją 2 reklamy. Po lewej stronie reklama agencji nieruchomości, którą Straż prawdopodobnie kazała zasłonić. Po prawej stronie odsłonięta reklama CKR. Smaczku dodaje fakt, że stoi ona prawdopodobnie na gminnym chodniku - z pewnością poza ogrodzeniem. Przed Urzędem Miasta i Gminy stoi duży plan miasta z reklamami lokalnych firm za które gmina otrzymała pieniądze.
Zlikwidowanie tych reklam zależy od polecenia Burmistrza, który jest zwierzchnikiem SM.
Odnoszę jednak wrażenie, że SM używana jest do likwidowania reklam lokalnych firm "po uważaniu". Kolejny przykład - baner na płocie gospody Zalewajka reklamujący bodajże przedszkole.
Przykłady można mnożyć.
SM przy obecnym Panu Burmistrzu nie będzie ani zmodyfikowana, ani tym bardziej zlikwidowana. Jest to przecież wspaniałe narzędzie do wywierania nacisku na lokalnych przedsiębiorców.
Na marginesie, należałoby się zastanowić przy okazji nowelizacji uchwały nad bardziej sensownym podziałem Konstancina na strefy uzdrowiskowe A, B, C.
No bo cóż to za strefa uzdrowiskowa C - np. obszar położony przy trasie do Piaseczna z pędzącymi tirami, brakiem pobocza oraz brakiem kanalizacji w bocznyh ulicach. W przypadku braku kanalizacji jest to wieloletnie cywilizayjne zacofanie. Utwardzone pobocze oraz ścieżki rowerowe wzdłuż dróg są rzeczą absolutnie normalną w wielu znacznie mniej znanych miejscowościach Polski. Hasło "Uzdrowisko - Strefa C " w przypadku Skolimowa budzi pusty śmiech.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 11 sty 2013 - 22:49:06

Zdaje się reklamy informujące o obiektach przywracających zdrowie sa w uzdrowisku dozwolone

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Miasto ubrane w reklamy - jest uchwała RM dot. wieszania ogłoszeń zob s.2
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.ip.netia.com.pl)
Data: 13 sty 2013 - 22:23:33

Pani Maniu, skąd ta wiedza? W jakiej ustawie czy uchwale to Pani znalazła?
Ustawa o działalności gospodarczej daje wszystkim podmiotom gospodarczym równe prawa. Pogoniliśmy komunę, aby cieszyć się równymi prawami i obowiązkami wobec Państwa i aby nie było równych i równiejszych. Z tego co mówi Pan Radny Zymer, na lutowej sesji będzie zmieniana część uchwały dotycząca reklam. Mam nadzieję, że będzie ona bardziej transparentna.
W kwestii uzdrowiska i jego podziału na strefy A, B, C, ustawa wyraźnie mówi jakie wymogi muszą spełniać poszczególne strefy. Znacząca część Skolimowa nie spełnia tych wymogów ( np. pędzące tiry - dzień i noc ). Radni powinni uwzględnić to przy zmianie uchwały dot. reklam.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--|<-...345678910111213...->|-->
Bieżąca strona: 8 z 20


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.