Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--|<-...8990919293949596979899-->
Bieżąca strona: 97 z 99
19. marca 2019 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Wysłane przez: maniamania (37.47.34.---)
Data: 19 mar 2019 - 16:05:51

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019 – 2020
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 221 000 euro
termin składania ofert 08.04.2019 godz. 10:00

cały komunikat tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (213.158.197.---)
Data: 19 mar 2019 - 17:26:16

Jest nowy projekt
Nowa Ustawa Śmieciowa

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: maniamania (37.47.34.---)
Data: 19 mar 2019 - 19:00:28

Dopłaty dla mieszkańców

W projekcie zaproponowano też mechanizm, który ma pomóc gminom w obniżaniu opłat ponoszonych przez mieszkańców. W tym celu rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o dopłacie ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych.
z podanego przez Artka_Bartka źródla: [samorzad.pap.pl]


(projekt) USTAWA z dnia …………………. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1), 2)
zob. tu:[legislacja.rcl.gov.pl]

przebrnęłam i skopiowałam te fragmenty, które mi się najbardziej podobały

art. 6ka
(zob. na str. 13) 2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
Nie wiem czy uda się wytępić cwaniaków, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, bo jak udowodnisz, że do osiedlowego śmietnika wyniósł nieposegregowane odpady kowalski a nie Kwiatkowski – chyba że podmiot odbierający będzie woził ze sobą psa tropiącego

art. 6k
ust. 4a
( zob. na str.13).
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

art. 6r
ust. 2aa
(zob. na str. 16)
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania sieci napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
To ważne postanowienie, bo ludzie wyrzucają nie tylko tony żywności, ale też sprzęt, który się znudził lub wymaga drobnej naprawy i może służyć innym

Opcje: OdpowiedzCytuj
Która firma po kcińskie śmiecie
Wysłane przez: maniamania (37.47.35.---)
Data: 09 kwi 2019 - 15:43:25

wczoraj otwarto koperty z ofertami, tu można zobaczyć: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Szału nie ma i wszystko wskazuje, że zaplanowane opłaty 31 zł i 48 zł zostaną utrzymane.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Która firma po kcińskie śmiecie
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (188.147.99.---)
Data: 12 kwi 2019 - 20:51:05

Lekaro.....

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Która firma po kcińskie śmiecie
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (87.205.205.---)
Data: 13 kwi 2019 - 12:19:39


Artek_Bartek
Lekaro.....
grinning smileyconfused smileysmoking smiley>grinning smiley<

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: maniamania (37.47.40.---)
Data: 13 kwi 2019 - 23:18:38

Nie mam zastrzeżeń - punktualnie i taniej (choć drogo) niż inne firmy które zgłosiły się do przetargu. Ceny za odbiór ustalili urzędnicy, przyklepali bezmyślnie radni. 32 zł płacą segregujący, 48 zł niesegregujący.
Radni przyklepując nie pomyśleli ze to zachęta do marnowania surowców wtórnych i rosnące góry na wysypiskach. Różnica 16 zł zachęca by sobie nie zawracać gitary wkładaniem poszczególnych frakcji do odpowiednich worków, tylko sru… do zmieszanych

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (159.205.177.---)
Data: 14 kwi 2019 - 12:27:33

Co tu dyskutować , jak mieszkańcy mają tyle do powiedzenia co indyk w niedziele.smoking smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (213.158.197.---)
Data: 18 kwi 2019 - 18:35:59

Firma, ktora zrobiła w ciula Burmistrza powinna mieć dożywotni ban na przetargi... podpiszemy umowę za prawie 2 razy tyle pomimo tego, że jeszcze bodaj przez rok powinny obowiązywać stare stawki...
Ja czekam póki co na wymiar tego podatku bo nie zamierzam płacić więcej niż określają przepisy ustalając limity dla gospodarstw domowych...
A to, że więcej ukarani zostali segregujący niż niesegregujący to już kuriozum...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Nowa ustawa: Nie segregujesz - zapłacisz 2 razy więcej.
Wysłane przez: maniamania (37.47.34.---)
Data: 17 cze 2019 - 00:41:14

28.maja 2019 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. [odpady.net.pl]
Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kilka propozycji:

usprawnienie realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” – umożliwienie niezwłocznego usuwania odpadów przez odpowiednie organy ochrony środowiska ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, z obowiązkiem zwrotu kosztów przez posiadacza odpadów;

Może to postanowienie RM spowoduje, że gmina (chociaż) ogarnie śmietniki w strefie A uzdrowiska - myśle o posesjach przy ul. Kraszewskiego i Granicznej, bo wstyd - kuracjusze "podziwiają" śmietniki tongue sticking out smiley

urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku, kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany (wprowadzenie 2-krotnie wyższej stawki);

Dawno mówiłam/ pisałam, że niedawno ustalone stawki za odbiór odpadów w Kcinie nie zachęcają do segregowania
Prawie we wszystkich gminach opłaty dla "leniwych" są 2 razy większe.
Szkoda, że nasi urzędnicy i rajcy nie potrafili tego pojąć. - Po cichu myślę, że pewnie nie należą do grona segregujących
angry smiley

zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami;

czyli bat na tych co wywożą do lasu, wrzucają do rzeki itp.

zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, mających przydomowe kompostowniki i zagospodarowujących w nich bioodpady;

Jest trochę zachodu z kompostownikiem, ale za to zdrowsze owoce, a trawniki bez chemii smiling smiley

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Opcje: OdpowiedzCytuj
nie segregujesz płacisz 4x drożej za śmieci
Wysłane przez: maniamania (37.47.32.---)
Data: 04 lip 2019 - 11:34:45

Od dwóch do czterech razy więcej zapłacą osoby, które nie segregują odpadów - wynika z jednej ze zmian wprowadzonych do projektu noweli ustawy śmieciowej. Nowe przepisy zakładają też, że wszystkie foliówki w sklepach, poza zrywkami, będą objęte opłatą.

Źródło: [wpolityce.pl]

i bardzo dobrze, ciekawe co zrobi nasz wszechwiedzący samorząd, który ustalił stawki krzywdzące tych co pakują odpady do oddzielnych worków i nagradzające leniwych? angry smileyZmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2019-07-04 17:23 przez mania.

Opcje: OdpowiedzCytuj
od sierpnia zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych
Wysłane przez: maniamania (37.47.41.---)
Data: 06 sie 2019 - 22:57:36

ODBIÓR ODPADÓW PO 1 SIERPNIA

Zabudowa jednorodzinna:

odpady zmieszane i biodegradowalne – jeden raz na dwa tygodnie;
odpady segregowane (szkło) – jeden raz w miesiącu;
odpady segregowane (papier oraz metale i tworzywa sztuczne) – dwa razy w miesiącu; - zmiana
odpady segregowane – dwa razy w miesiącu;
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – dwa razy w roku;
choinki – jeden raz w roku.

Zabudowa wielorodzinna:

odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne) – jeden raz w tygodniu;
odpady zmieszane i biodegradowalne – trzy razy w tygodniu;
odpady segregowane (szkło) – jeden raz w miesiącu;
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w kwartale;
zużyte opony i choinki – dwa razy w roku.

źródło: [www.konstancinjeziorna.pl]

Czy dostaliście już nowe harmonogramy?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (87.205.193.---)
Data: 08 sie 2019 - 12:22:37

A na osiedlach jeden samochód zabiera wsio , a ja głupia paier do papieru , plastik i metale do innego , bio do innego ,mieszane do innego,szkło też do innego ,ale to odpierają oddzielnieconfused smiley

PS . ten post wysłałam panie moderatorze o godzinie 12 .22 minuty .Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2019-08-08 12:25 przez anina.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: maniamania (37.47.41.---)
Data: 08 sie 2019 - 13:21:55


anina
A na osiedlach jeden samochód zabiera wsio , a ja głupia paier do papieru , plastik i metale do innego , bio do innego ,mieszane do innego,szkło też do innego ,ale to odpierają oddzielnieconfused smiley

Chyba już pisałam, że kilka lat temu, gdy zwiedzałam zakład zajmujący się recyklingiem, szef firmy powiedział, że i tak wszystko idzie na taśmę, bo system recyklingu działa w Polsce dość krótko (w porównaniu z in. państwami) i segregowanie nie zawsze jest rzetelne. Chcąc zarobić na odpadach muszą sprawdzać. Myślę że podział na oddzielne frakcje ułatwia zadanie, ale nie do końca. Odpady z kolorowych worków raczej nie trafiają na wysypisko, bo firma płaci za korzystanie.
Podam przykład - dostajemy paczki oklejone niesamowitą ilością folii samoprzylepnej i te kartony nie mogą iść do przerobu na papier. Na taśmie łowią takie pudła i odsyłają do spalarni (a lasów coraz mniej sad smiley). W "cywilizowanych" krajach, ludzie są świadomi tego i usuwają te cholerne taśmy.
Może kiedyś, jak urośnie świadome społeczeństwo, będziemy odpady szanować

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 08 sie 2019 - 14:30:52

A na osiedlach to nie zabiera raz zmieszanych, raz tylko wstrząśniętych?Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Mamy nowa Panią, która pokieruje naszym wydz. RiOŚ
Wysłane przez: maniamania (37.47.41.---)
Data: 09 sie 2019 - 00:27:46

- Panią Renatę Jasik, która przez wiele lat pełniła tę funkcję w Górze Kalwarii i dała się poznać jako osoba zaangażowana w ochronę środowiska. Rozmawiałam dziś z p. Kierownik. Mówiła, że przyjrzy się gospodarce odpadami w zabudowie wielorodzinnej. Jest dopiero 2 miesiące i ma sporo ciekawych pomysłów, ale na razie nie mogę zdradzić.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Mamy nowa Panią, która pokieruje naszym wydz. RiOŚ
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (87.205.193.---)
Data: 09 sie 2019 - 16:59:51


mania
- Panią Renatę Jasik, która przez wiele lat pełniła tę funkcję w Górze Kalwarii i dała się poznać jako osoba zaangażowana w ochronę środowiska. Rozmawiałam dziś z p. Kierownik. Mówiła, że przyjrzy się gospodarce odpadami w zabudowie wielorodzinnej. Jest dopiero 2 miesiące i ma sporo ciekawych pomysłów, ale na razie nie mogę zdradzić.
Tajemnica państwowa ?smoking smiley

o przepraszam ,tajemnica urzędnika eye rolling smileysamoraądowego ?

Dla przypomnienia , od kiedy obowiazuje ustawa , że pani KIEROWNIK będzie sie teraz przygladać , co robiła do tej pory ,może pan Burmistrz zafundował by tej pani okulary.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2019-08-09 17:07 przez anina.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: maniamania (37.47.39.---)
Data: 10 sie 2019 - 19:27:46

nie tajemnica państwowa, ale nie chciałabym zapeszyć

Wydział który objęła Pani Jasik zajmuje się nie tylko odpadami, ale także rolnictwem i ochroną środowiska więc ogarnąć tak od razu się nie da - tak mi się wydaje. Przez długi czas nikt nie chciał się podjąć kierowaniem wydz RiOŚ.

PS. Nie na miejscu są takie niesympatyczne odzywki, niestety coraz częściej nienawiść pielęgnowana przez wyborców partii rządzącej trafia pod strzechy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (87.205.193.---)
Data: 11 sie 2019 - 10:19:05


Bartek
A na osiedlach to nie zabiera raz zmieszanych, raz tylko wstrząśniętych?
Nie pisałam o śmieciach zmieszanych ,tylko o papierowych i plastiki i metale

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa. Jak to działa w gminie K-J.
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (87.205.193.---)
Data: 11 sie 2019 - 10:30:09


mania
nie tajemnica państwowa, ale nie chciałabym zapeszyć

Wydział który objęła Pani Jasik zajmuje się nie tylko odpadami, ale także rolnictwem i ochroną środowiska więc ogarnąć tak od razu się nie da - tak mi się wydaje. Przez długi czas nikt nie chciał się podjąć kierowaniem wydz RiOŚ.

PS. Nie na miejscu są takie niesympatyczne odzywki, niestety coraz częściej nienawiść pielęgnowana przez wyborców partii rządzącej trafia pod strzechy.
A z jakiej partii są rządzący w naszej gminie i jakie ma to znaczenie ? Co to znaczy ,że ''ogarnąć tak od razu się nie da'', ale pieniądze za to ogarnianie to już się da brać.Czy u prywatnego pracodawcy też ta pani miałaby czas na "ogarnianie"?A Ty maniu jak zwykle wsio sprowadzasz do obecnie rządzących, obsesja ?smileys with beer

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--|<-...8990919293949596979899-->
Bieżąca strona: 97 z 99


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.