Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Akcja: ForaWątkiNowy wątekZaloguj

Strony: <--|<-...56789
Bieżąca strona: 9 z 9
Wyniki 241 - 248 z 248
10 lat temu
maria
Pani Hesiu - Melu - odnośnie Hugonówki -tak, nie dzieje się nic. Podpisaliśmy aneks i na razie nie mogę rozliczyć ani grosza - jest uchwała Rady o wstrzymaniu prac. Wypełniałam ostatnio ankietę dot. VAt i pomocy publicznej - jest info w mojej zakładce, łącznie z tłumaczeniem decyzji komisji Europejskiej z j. angielskiego, które musiałam wykonać, ale nawet nie chcę nic umieszczać więcej, bo na r
Forum: Mieszkańcy i ich sprawy
10 lat temu
maria
chciałam odnieść się do kilku kwestii: 1) w zakładce - o ile dobrze zrozumiałam słowa Pana Burmistrza - a specjalnie o to pytałam, powinny znaleźć się informacje istotne dla mieszkańców - czyli tzw. kamienie milowe. Jeśli mam dodatkowo opisywac całą papierkową pracę, która owszem, stanowi część dużego zadania, ale informacyjnie nie wnosi dla Państwa nic poza tym, że należy ją wykonać, wydaje się
Forum: Mieszkańcy i ich sprawy
10 lat temu
maria
a ja mogę tylko powiedzieć, że Pani Agnieszka zgłaszała konieczność zmiany BIP od momentu swojego przyjścia do pracy. A jej obowiązki obejmują również sporo innych zadań tu niewymienionych - można się zdziwić, jakich. Jest jedną z nielicznych osób w tym Urzędzie, z którą ja osobiście chciałabym pracować. pozdrawiam maria
Forum: Mieszkańcy i ich sprawy
10 lat temu
maria
owszem - jest instytucją kultury - i zgodnie z ustawą ma osobowośc prawną. wyjątek ze statutu KDK" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Konstanciński Dom Kultury zwany dalej KDK jest samorządową instytucją kultury. § 2 KDK działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. 2001
Forum: Mieszkańcy i ich sprawy
10 lat temu
maria
witam, Dom Kultury nie jest jednostką budżetową. Zgodnie z art. 11 u. o finansach publicznych "jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nie posiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio:dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Forum: Mieszkańcy i ich sprawy
10 lat temu
maria
witam, owszem - część kosztów tzw. "okołoinwestycyjnych" również, dokładnie Panu nie podam, ale też proszę mieć na uwadze, że każde dofinansowanie zewnętrzne wiąże się również, o czym Pan pewnie wie, za zaplanowaniem zakupu inwestycyjnego/zadania w budżecie. Być może jest to dobry czas, by przygotować się do naborów w przyszłym roku. Na pewno w budżecie 2014 - 2020 będzie jeszcze wię
Forum: Mieszkańcy i ich sprawy
10 lat temu
maria
witam, z norweskich mechanizmów dofinansowywano tylko oczyszczalnie aglomeracjach 2000 - 15 000 RLM (równoważnej liczby mieszkanców), Konstancin jest większa aglomeracją. Jedynym źródłem był Fundusz Spójności, z tym, że kryterium formalnym udziału w konkursie było posiadanie kompletu dokumentów, w tym pozwolenia na budowę i gotowej SIWZ do przetargu, o ile pamiętam. Lokalna Grupa Działania Pe
Forum: Mieszkańcy i ich sprawy
Strony: <--|<-...56789
Bieżąca strona: 9 z 9
Akcja: ForaWątkiNowy wątekZaloguj

This forum powered by Phorum.