Informacje ogólne

Konstancin-Jeziorna leży ok. 18 kilometrów na południe od centrum Warszawy i ma nieco ponad 20.000 mieszkańców.

Znane jest przede wszystkich z produkcji papieru, mającej w mieście wielowiekową tradycję oraz krócej, ale równie dobrze z walorów zdrowotnych i związanego z miastem uzdrowiska.

Miasteczko położone jest malowniczo nad rzeką Jeziorką w niecce pradoliny Wisły. Od północy graniczy z Warszawą – dzielnicą Powsin i Lasem Kabackim, od południa otoczone jest lasami Chojnowsko-Słomczyńskimi, w których wydzielono szereg rezerwatów. Gęsty drzewostan pokrywa również sporą część samego miasta, szczególnie w dzielnicach Skolimów i Konstancin, oraz na peryferiach.

Obecna tkanka miasta powstała w 1969 roku z połączenia dwóch sąsiednich miast – przemysłowej Jeziorny i Uzdrowiskowego Skolimowa-Konstancina. Główne dzielnice to:

Klarysew, graniczący z Warszawą, na którego skraju znajduje się Las Kabacki i Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. Na tym terenie przeważa zabudowa jednorodzinna;

Jeziorna, zwana także Jeziorną Królewską, centralna część miasta na lewym brzegu Jeziorki, gdzie znajdują się: siedziba władz samorządowych, komisariat policji, straż pożarna, osiedla mieszkaniowe wielo- i jednorodzinne oraz sklepy;

Grapa, leżąca na prawym brzegu Jeziorki na południe od Jeziorny, stanowiąca największe wielorodzinne osiedle mieszkaniowe w mieście. Na południe wzdłuż trasy na Górę Kalwarię ciągną się lasy, zaś między osiedlem a rzeką znajduje się Park Zdrojowy z tężnią solankową. W tym rejonie znajdują się także sklepy, punkty usługowe i targowisko miejskie;

Mirków, położony w dół biegu Jeziorki, po wschodniej stronie miasteczka, jest dzielnicą przemysłową. Do niedawna działała tam fabryka papieru, kontynuująca wielowiekowe tradycje tej produkcji w Jeziornie. Prócz zabudowań przemysłowych, znajduje się tam osiedle domów wielorodzinnych różnych typów;

Konstancin – znajduje się na prawym brzegu Jeziorki, w centrum południowej części miasta. Obszar o urbanistycznych tradycjach letniska, gęsto zadrzewiony i zalesiony, z przewagą budownictwa jednorodzinnego i willowego. Na tym terenie spotkać można najwięcej zabytków architektury. Znajdują się tu też liczne obiekty związane z funkcjami leczniczymi i uzdrowiskowymi;

Skolimów – wysunięta najdalej na zachód dzielnica o charakterze mieszkalno-rezydencjonalnym z własnymi funkcjami handlowo-usługowymi, a także obiekty o charakterze leczniczym;

W chwili obecnej Konstancin-Jeziorna jest jedynym miastem uzdrowiskowym na Mazowszu. Samo uzdrowisko zostało sprywatyzowane pod koniec 2011 roku. W chwili obecnej w jego skład wchodzi szereg obiektów szpitalnych oraz tężnia solankowa. Planowany jest rozwój tej infrastruktury w nadchodzących latach. Na terenie miasta funkcjonują także sanatoria, Centrum Rehabilitacji im. Prof. Weissa (dawny STOCER) oraz Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.

Dojazd do miasta możliwy jest z Warszawy dogodnie dwupasmową trasą 724, biegnącą na południe z Wilanowa. Zapewniona jest także regularna komunikacja miejska (w tym bezpośrednie połączenie z metrem warszawskim oraz weekendowe kursy nocne).

Na przełomie wieków w ramach mody na miejscowości podwarszawskie, w mieście zamieszkało wiele osób, także znanych, wprowadzając się do nowoczesnych apartamentowców, odrestaurowanych willi czy współczesnych rezydencji.

Powrót do spisu treści