Komunikacja

Konstancin-Jeziorna znajduje się na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód. Z Warszawą miasto jest dogodnie połączone dwupasmową drogą, tzw. “gierkówką” czyli trasą 724 umożliwiającą łatwy i szybki dojazd z Wilanowa oraz kontynuację podróży jedną jezdnią w kierunku Góry Kalwarii. Możliwy jest także dojazd z Kabat ul. Gąsek przez Powsin (wzdłuż granicy Lasu Kabackiego i Parku Kultury). Trasa 721 w ciągu ul. Piaseczyńskiej i ul. Pułaskiego oraz równoległa ul. Długa i ul. Chylicka łączą Konstancin-Jeziornę z leżącym na zachodzie Piasecznem.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują stałe połączenia autobusowe w ramach warszawskiego ZTM łączące centrum stolicy i metro warszawskie z Konstancinem-Jeziorną i Piasecznem oraz połączenia prywatne i PKS.


Połączenia ZTM na terenie:

  • linia 139 – trasa od stacji Metro Wilanowska, ul. Wilanowską, przez Wilanów, Powsin, następnie przez Klarysew do Ogrodu Botanicznego PAN.
  • linia 700 – trasa od Dworca Centralnego, Al. Niepodległości, przez Metro Wilanowska, Wilanów, Powsin, następnie przez Klarysew, Jeziornę, Grapę, Konstacin do Skolimowa. Linię obsługuje tabor niskopodłogowy, przystosowany dla niepełnosprawnych.
  • linia 710 – trasa od stacji Metro Wilanowska, ul. Wilanowską, przez Wilanów, Powsin, następnie przez Klarysew, Jeziornę, Mirków, Grapę, Konstancin i Skolimów, do Piaseczna.
  • linia 724 – trasa od stacji Metro Wilanowska, ul. Wilanowską, przez Wilanów, Powsin, następnie przez Klarysew, Jeziornę i trasą 721 przez Skolimów do Piaseczna.
  • linia 742 – trasa od stacji Metro Wilanowska, ul. Wilanowską, przez Wilanów, Powsin, następnie przez Klarysew, Jeziornę, Grapę i dalej drogą 724 do Brześć i Góry Kalwarii

Dodatkowo, w weekendy, linia N50 realizuje nocne kursy od stacji Metro Wilanowska, przez Klarysew, Jeziornę, Grapę, Konstancin, Skolimów i powrót do Warszawy po zatoczeniu pętli.

Wewnątrz gminy, pomiędzy miastem a obszarami wiejskimi (Baniocha, Borowina, Habdzin, Słomczyn) realizowane są połączenia linii lokalnych L14, L15 i L16.

Na wszystkich tych liniach obowiązują bilety jednorazowe i okresowe ZTM. Druga strefa taryfowa zaczyna się w Klarysewie – dojazd z Warszawy do Konstancina-Jeziorny wymaga wykupienia biletu dwustrefowego lub posiadania długookresowego biletu sieciowego.

Na liniach L obowiązują dodatkowo bilety jednorazowe i miesięczne emitowane przez przewoźnika.

Połączenia PKS na terenie:

  • linia 234 – Z Góry Kalwarii, przez Grapę, Jeziornę, Klarysew, do Wilanowa i stacji Metro Wilanowska
  • linia 250 – trasa z Klarysewa, przez Jeziornę, Grapę, następnie Habdzin, Łęg, Czernidła i Gassy, w drodze powrotnej Gassy, Czernidła, Łęg, Opacz, Ciszyca, Habdzin, Grapa, Jeziorna do Klarysewa

Na liniach tych obowiązują bilety przewoźnika.

Powrót do spisu treści