MUW w Warszawie Komunikat Prasowy, 24 września 2009 r.

Mieszkania: zmiana wysokości kosztu odtworzenia metra kwadratowego

Nowe wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Od 1 października 2009 roku do 31 marca 2010 będą wynosić: 4528,3 zł ? dla województwa mazowieckiego i 5536,4 zł ? dla m. st. Warszawy.

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustalana jest przez wojewodę dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. Wartość ta ma istotne znaczenie np. dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych ? roczny czynsz za metr kwadratowy nie może przekraczać 3% wartości wskaźnika. Ma ona także znaczenie w przypadku ubiegania się o kredyt w ramach rządowego programu ?Rodzina na swoim?. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego.

Wojewoda nie ma wpływu na wysokość wskaźnika – dokonuje jego wyliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą jest tu przeciętny w powiecie koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określony przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Przy ustalaniu wielkości wskaźnika uwzględniany jest wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla województwa mazowieckiego na podstawie danych z ostatnich 6 miesięcy.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego