Alternatywny projekt połączenia K-J z Metrem Kabaty, zgłoszony przez autorów wiceprzew. RM – Jackowi Tomaszewskiemu

Alternatywny projekt połączenia K-J z Metrem Kabaty, zgłoszony przez autorów
wiceprzew. RM – Jackowi Tomaszewskiemu