Bezpieczne ferie 2010 ? akcja służb i inspekcji wojewódzkich

Bezpieczne ferie 2010 ? akcja służb i inspekcji wojewódzkich
Pierwszego lutego na Mazowszu rozpoczynają się ferie zimowe, czas wyjazdów. Zapewnieniu bezpieczeństwa podróży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży służy akcja ?Bezpieczne Ferie 2010?. Rodzice w przypadku wątpliwości mogą zgłosić do kontroli autokar i miejsce wypoczynku. Kuratorium może sprawdzić też prawidłowość opieki pedagogicznej.

Co najmniej 108 tys. dzieci z Mazowsza deklaruje wyjazd w ferie poza miejsce zamieszkania[1].- wynika z badań przeprowadzonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (WITD) oraz policjanci Komendy Stołecznej i Komendy Wojewódzkiej będą sprawdzać trzeźwość kierowców, stan techniczny i wyposażenie pojazdów (w tym gaśnice, tachografy, właściwe umocowanie bagaży), przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu dzieci, a także kontrolować prędkość jazdy. W Warszawie od 25 stycznia bieżącego roku funkcjonuje stały punktu kontroli autobusów wycieczkowych na parkingu przy Torwarze. Inspektorzy z WITD będą również sprawdzać pojazdy przy ul. Emilii Plater w okolicy Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Kontrole będą prowadzone również w innych miastach ? po zgłoszeniu autokaru. W ferie 2009 inspektorzy skontrolowali 132 autobusy (w tym 18 z zagranicy).  Łącznie wystawiono 29 mandatów na sumę 4 tys. zł., zatrzymano 4 dowody rejestracyjne.

Wykaz placówek zgłoszonych do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.waw.pl), które nadzoruje legalność i warunki wypoczynku oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej. Obiekty wypoczynkowe powinny również spełniać właściwe warunki zakwaterowania, utrzymania higieny, żywienia oraz sportu i rekreacji, a przed rozpoczęciem działalności – uzyskać pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Potwierdzeniem tego jest wpis do karty kwalifikacyjnej obiektu, której posiadanie jest obowiązkiem każdego organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczególna uwaga jest zwracana na stan techniczny obiektu, który nie może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu wypoczywających.  Z tego powodu od listopada ubiegłego roku inspektorzy nadzoru budowlanego prowadzili kontrole zgodnie z listą placówek przygotowaną przez kuratorium oświaty. W czasie ferii 2009 zweryfikowanych w ten sposób zostało 117 budynków.

W województwie mazowieckim co najmniej 260 tysięcy dzieci zadeklarowało, że ferie spędzi w miejscu zamieszkania. Część z nich nie będzie korzystało ze zorganizowanych form wypoczynku. Komenda Stołeczna Policji oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji podejmą działania prewencyjne w miejscach zagrożonych. Będą sprawdzać, czy nieletnim sprzedawany jest alkohol oraz kontrolować miejsca zabaw w zakresie bezpieczeństwa. Planowane są również spotkania z dziećmi, na których przedstawione zostaną możliwe zagrożenia oraz sposoby ich unikania. Mazowieccy strażacy wesprą organizatorów wypoczynku w tworzeniu lokalnych lodowisk. Należy uzyskać zgodę na lokalizację ślizgawki od gminy lub miasta oraz zapewnić nieodpłatny pobór wody, a następnie zgłosić się do właściwej miejscowo jednostka straży pożarnej.

Bezpieczne Ferie 2010 to jedno z działań podejmowanych w ramach rządowego programu ?Razem Bezpieczniej?. Jego celem jest ograniczanie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Program łączy działania policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego