Metsa Tissue Poland – spotkanie prasowe 17.06.2010

Metsa Tissue Poland  Plan Rozwoju w Polsce – Postępy
Spotkanie prasowe – 17 czerwca 2010r.
–  Plan Rozwoju

?W związku z planem rozwoju dla polskiego rynku, Metsa Tissue będzie inwestować w Polsce aby wzmocnić swoją pozycję rynkową, zwiększyć możliwości produkcyjne, podnieść znajomość marki i poszerzyć dostępność produktów i usług.
?Plan rozwoju zakłada znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych papierni w Krapkowicach, jak również rozszerzenie działalności w zakresie logistyki i magazynowania.
?Maszyna papiernicza w Konstancinie zostanie zatrzymana najpóźniej do końca 2012 roku, ze względu na przestarzała infrastrukturę tj. elektrociepłownia, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody, składowisko odpadów. Zamykamy tylko maszynę papierniczą i oczyszczalnię, nie całą fabrykę.

– Rezultaty i kolejne kroki dla Konstancina-Jeziorny

?Poinformowaliśmy władze Konstancina-Jeziorny z dużym wyprzedzeniem, że od początku 2012 roku, nasza oczyszczalnia przestanie przyjmować i oczyszczać ścieki komunalne.
?MetsaTissue zaapelowała do władz gminy o uruchomienie alternatywnego rozwiązania dla obecnego sposobu odprowadzania ścieków.
?MetsaTissue zaoferowała wsparcie w opracowaniu alternatywnych planów zaopatrzenia Konstancina-Jeziorny w energię cieplną, elektryczną i wodę.

– Zagadnienia do rozwiązania

?Energia elektryczna
?Ogrzewanie
?Woda pitna dla K-J
?Oczyszczanie ścieków

– Energia Elektryczna

?Po zamknięciu maszyny papierniczej nie będziemy mogli zaopatrywać okolicznych budynków w energię elektryczną.
?Planujemy przełączyć te budynki z MT do PGE.
?Wysłana propozycja przełączenia 172 mieszkań w Konstancinie i 1 w Bielawie.
?PGE będzie musiała wybudować sieć (500 m) oraz zainstalować transformator (15/0.4 kV).
?Inwestycje te powinny być pokryte przez PGE.

– Ogrzewanie Mieszkań

?Obecnie okoliczne mieszkania zaopatrywane są w ciepło z firmy będącej właścicielem elektrociepłowni.
?Po zamknięciu maszyny papierniczej, działalność elektrociepłowni nie będzie miała sensu.
?W związku z tym, rozważamy trzy opcje zaopatrywania mieszkań w ciepło, wszystkie oparte na paliwie gazowym.
?Jeden piec dla całego osiedla
?Jeden piec dla każdego budynku (36 budynków)
?Indywidualny piecyk w każdym mieszkaniu (810 mieszkań)
?Najbardziej optymalną opcją jest jeden piec dla każdego domu.
?Sprawdzamy warunki przyłączenia do sieci gazowej.

– Ujęcia Wody Pitnej

?Rozważamy różne scenariusze zaopatrzenia miasta w wodę pitną.

– Oczyszczanie Ścieków

?W związku z zamknięciem maszyny papierniczej w roku 2012, planujemy również zamknięcie naszej oczyszczalni.
?Oczyszczalnia nie będzie w stanie właściwie funkcjonować, gdy zabraknie ścieków przemysłowych z maszyny papierniczej.
?W listopadzie 2009 r. poinformowaliśmy Radę Miejską, że przestaniemy przyjmować ścieki.
?Liczymy, że Gmina podejmie niezbędne działania, żeby znaleźć alternatywne rozwiązanie np. rozpoczęcie planowanej budowy kolektora do Warszawy.