Zielone światło dla Południowej Obwodnicy Warszawy

Zielone światło dla Południowej Obwodnicy Warszawy

Pozwolenie na budowę wydał Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Decyzję poprzedziły trzy oceny oddziaływania na środowisko. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwolenie ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że do prac można przystąpić od razu.
Będzie to jedna z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce. W Warszawie usprawni komunikację pomiędzy dzielnicami miasta oraz zapewni spójność dróg w stolicy z siecią dróg krajowych, w tym z autostradą A2 ? powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Ta decyzja umożliwi rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka obwodnicy okołowarszawskiej, tak ważnej dla mieszkańców Warszawy ale i użytkowników dróg dojeżdżających do Warszawy z południowej i południowo-zachodniej Polski. Trasa ta ułatwi także powiązanie południowych wylotów dróg krajowych z lotniskiem ? dodała Elżbieta Brenda, dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA.

Zaprojektowany odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 10,5 km będzie się zaczynać tuż za węzłem ?Konotopa”, położonym niedaleko Piastowa na końcu zachodniego wlotu autostrady A2 do Warszawy, a kończyć się będzie przed węzłem ?Lotnisko”, zlokalizowanym na granicy Dawid i Ursynowa – Krasnowoli, na przecięciu trasy POW z poprzeczną trasą ekspresową nr S-79. Planowana inwestycja na odcinku od węzła ?Konotopa” do węzła ?Lotnisko” jest zlokalizowana w zachodniej części zarezerwowanego w planach zagospodarowana przestrzennego korytarza dla przebiegu autostrady A-2.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę: tunelu kolejowego, 10 wiaduktów w ciągu drogi głównej, 3 wiaduktów w ciągu łącznic, 7 przejść poprzecznych nad lub pod drogą, 2 kładki dla pieszych. Dostępność do drogi będzie możliwa tylko poprzez węzły: Al. Jerozolimskie”, Opacz, Al. Krakowska.

Zgodnie z przepisami decyzji środowiskowej zostaną zastosowane następujące środki ograniczające negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko:

?        ekranów akustycznych w formie ścian przeciwhałasowych oraz wałów i skarp ziemnych, chroniące zwartą zabudowę mieszkaniową przed hałasem drogowym,

?        obustronne pasy izolacyjne z drzew i krzewów, chroniące otoczenie przez drogowymi zanieczyszczeniami powietrza, roślin i gleb,

?        rowy trawiaste, osadniki i zbiorniki, oczyszczające wody spływające z drogi,

?        zastawki awaryjne na wylotach zbiorników, zapobiegające przedostawaniu się substancji z ewentualnie uszkodzonych samochodów do cieków wodnych,

?        obustronne wygrodzenie drogi, zapobiegające próbom dowolnego przekroczenia drogi.

Wykonawcą  robót jest konsorcjum firm: Bilfinger Berger Polska SA, PRM Mosty-Łódź S.A., PUT Intercor Sp. z o.o. Wartości  inwestycji wynosi 908 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2012r. (z zapewnieniem przejezdności na 05.2012r.).

Zgodnie z założeniami Inżyniera Ruchu, w miejscach, gdzie prowadzone będą roboty na istniejących drogach, kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Informacje o utrudnieniach będą podawane na bieżąco, na stronie internetowej kontraktu prowadzonej przez nadzór inwestorski, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Najważniejsze informacje o inwestycji:

Długość  10,444 km

Przekrój   2 jezdnie po 3 pasy ruchu

Prędkość projektowa    100 km/h

Kategoria ruchu  KR6

Ilość węzłów  3 (w. Al. Jerozolimskie, w. Opacz, w. Al. Krakowska)

Zajętość terenu  177,9 ha

Ilość działek   1045 szt.

Ekrany akustyczne o łącznej długości  17,9 km

Wartość robót  908 010 932,17 PLN

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Tarnowska
Rzecznik Prasowy Oddziału w Warszawie GDDKiA

694 484 428

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego