Akcja ?Dzień Zdrowych Kości? w Piasecznie ? 29 X 2010

Akcja ?Dzień Zdrowych Kości? w Piasecznie 29 września w Piasecznie odbywać się będzie ?Dzień Zdrowych Kości? ? bezpłatne badania densytometryczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie osteoporozy.

Warszawa, wrzesień 2010. W trakcie ?Dnia Zdrowych Kości? mieszkańcy Piaseczna będą mogli  skorzystać z bezpłatnych badań densytometrycznych i konsultacji lekarzy specjalistów
w zakresie osteoporozy.

W powszechnym przekonaniu osteoporoza jest chorobą, która dotyczy wyłącznie osób
w podeszłym wieku. Tymczasem osteoporoza wtórna, która jest wynikiem przebytych chorób lub towarzyszących im terapii (np. sterydoterapii), może dotyczyć każdego, bez względu
na płeć i wiek. Najpoważniejszymi konsekwencjami osteoporozy są tzw. złamania niskoenergetyczne, czyli takie, do których dochodzi w wyniku działania niewielkiej siły
(są to np.: złamanie nadgarstka, szyjki kości udowej czy kręgosłupa, do których doszło
po zwykłym potknięciu się i upadku). Osteoporoza nazywana jest ?cichym złodziejem kości?, ponieważ do momentu złamania nie można dostrzec żadnych jej objawów. Dlatego
tak ważne jest regularne przeprowadzanie badania gęstości mineralnej kości (densytometrii)
oraz konsultowanie jej wyniku z lekarzem, który oceniając inne czynniki ryzyka złamań, podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania – mówi dr Maria Rell-Bakalarska, ekspert programu ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia?.

Podczas ?Dni Zdrowych Kości? pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego badania gęstości masy kostnej, skonsultowania wyników z lekarzem specjalistą
oraz uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Uczestnicy spotkań otrzymają bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące złych nawyków zdrowotnych wpływających
na zwiększenie zagrożenia złamaniem osteoporotycznym.

Na cykl bezpłatnych badań densytometrycznych i konsultacji w ramach akcji ?Dzień Zdrowych Kości? zapraszamy :

29 września w Piasecznie do:

?    Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, przy ulicy Fabrycznej 1.
Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu: 22 ? 756 73 73.

Jak dodaje dr Maria Rell-Bakalarska, ekspert programu ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia?: Na złamania osteoporotyczne, w szczególny sposób, są narażone osoby, po 50. roku życia, częściej kobiety (chociaż chorują również mężczyźni), z niską gęstością mineralną kości (masą kości), obciążone genetycznie (np.: u których jeden z rodziców przebył złamanie kości udowej). Prawdopodobieństwo wystąpienia złamań może ponadto potęgować zły styl życia, np.: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nadmiar kawy, niedobory spożywanego wapnia i witaminy D3, brak aktywności fizycznej. Edukacja pacjentów w zakresie czynników ryzyka, przypominanie o konieczności zmiany złych nawyków zdrowotnych oraz regularne konsultacje lekarskie dają nam szansę na uniknięcie choroby, która nie rozpoznana, a w konsekwencji nie leczona zwiększa ryzyko  niepełnosprawności i zgonu.

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, organizowane są w ramach projektu edukacyjnego ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia?. Celem akcji jest podniesienie świadomości pacjentów związanej z ryzykiem występowania osteoporozy, radzenia sobie
z jej skutkami oraz niwelowania zagrożeń związanych ze złamaniami osteoporotycznymi.

Program ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia? otrzymał w 2009 roku nagrodę Magellan Award w kategorii Corporate/Organizational Communication i znalazł się wśród
50 najlepszych kampanii PR z całego świata. Magellan Awards to międzynarodowy konkurs branży komunikacji marketingowej, którego celem jest promowanie najwyższych standardów w dziedzinie komunikacji. Organizatorem konkursu jest League of American Communications Professionals (LACP), amerykańska organizacja skupiająca profesjonalistów branży komunikacji marketingowej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej programu www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl

Wszelkie informacje dotyczące zakresu konsultacji można uzyskać, pisząc
na adres mailowy zmieniamyprzyzwyczajenia@zmieniamyprzyzwyczajenia.pl.

Program na rzecz zmiany złych nawyków polskiego społeczeństwa ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia? jest ogólnopolskim projektem edukacyjnym. Program realizuje misję firmy Zentiva, której elementem jest podnoszenie jakości ludzkiego życia. Program buduje całościowe spojrzenie na pacjenta, zachęca do zmiany stereotypów i złych nawyków zdrowotnych, uczy pacjentów mówić otwarcie o swoich problemach.

Radę Ekspertów tworzą wybitne autorytety naukowe:

Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska – ekspert w zakresie reumatologii.
Jak twierdzi nauczanie jest jej pasją, a jedna z dewiz życiowych to: ?zawsze wiedzieć o tym co wydarzyło się w reumatologii europejskiej i światowej ? dzięki temu szanse na zdrowie naszych pacjentów będą nie gorsze od innych?.
Pani Doktor jest dyrektorem Medycznego Specjalistycznego Centrum Reumatologii
i Osteoporozy Rheuma-Medicus w Warszawie a także wykładowcą z zakresu reumatologii
i osteoporozy w ramach kursów doskonalących w Instytucie Reumatologii w Warszawie.
Od 2005 roku Pani Doktor odpowiada za programy edukacyjne Sympozjów dla lekarzy rodzinnych oraz Specjalistycznych Warsztatów Terapeutycznych organizowanych
przez Interdyscyplinarną Akademię Medycyny Praktycznej (IAMP)

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński ? ekspert w zakresie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, gastroenterolog.
Pan Profesor pracuje w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski – ekspert w zakresie ginekologii i położnictwa.
Pan Profesor jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
oraz American Medical Association, European Menopause and Andropause Society
a od 2004 roku należy do The Endocrine Society. Jest także członkiem International Society Ultrasonography Obstetrics and Gynaecology. Pan Profesor opublikował 186 prac na tematy takie, jak: patologia ciąży, ultrasonografia w położnictwie i ginekologii oraz endokrynologia
ginekologiczna.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz ? ekspert w zakresie chorób układu moczowego, chirurg urolog.
Pan Profesor jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego [AUA], Polskiego Towarzystwa Urologicznego [PTU], Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego [SIU, Societe Internationale D?Urologie], Polsko ? Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Urologów Wojskowych PTU.  Pan Profesor jest również członkiem Rady Wydziału Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego oraz przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma ?Lek w Polsce?.

Doc. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki ? ekspert w zakresie chorób układu krążenia, kardiolog.
Pan Docent jest Kierownikiem Oddziału Diagnostyki Jednodniowej Instytutu Kardiologii
w Warszawie, jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr n. med. Piotr Rapiejko ? ekspert w zakresie chorób alergicznych górnych dróg oddechowych, specjalista otolaryngolog.
Pan Doktor jest kierownikiem Oddziału Działalności Naukowo-Badawczej Wojskowego Instytutu Medycznego, adiunktem Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych
i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Pan Doktor jest autorem 5 monografii oraz licznych artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu laryngologii, alergologii i aerobiologii medycznej

Informacje na temat programu ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia?:

Biuro prasowe akcji ?Dzień Zdrowych Kości?:
Małgorzata Flaga    602-301-215        mflaga@onboard.pl
Anna Sarnacka       602-275-567        asarnacka@onboard.pl