Nowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w CKiR

Dnia 17 listopada b.r. w CKR Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 został otwarty nowo powstały Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Ordynatorem Oddziału jest dr n. med. Lidia Darda ? Ledzion Specjalista Neurolog i Rehabilitacji Medycznej. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji neurologicznej jest możliwe dzięki zespołowi złożonemu z lekarzy, fizjoterapeutów, neuropsychologów, psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych. Oddział przyjmuje chorych w ramach umowy podpisanej z NFZ, zgodnie z zarządzeniem nr 53 prezesa NFZ ?świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych,  którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych  czynności  rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego?. W oddziale znajduje się 47 łóżek dostosowanych do potrzeb pacjentów oraz nowoczesny sprzęt spełniający standardy europejskie, w tym programy komputerowe do terapii afazji AlfaSystem oraz do terapii innych funkcji poznawczych RehaCom.?