Pomoc dla bezdomnych ? Zima 2010

Ponad 3,3 tys. miejsc w schroniskach, noclegowniach i hostelach, 28 jadłodajni oraz specjalna infolinia 987 ? na taką pomoc mogą liczyć bezdomni z terenu województwa mazowieckiego podczas najbliższej zimy.

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym, a zwłaszcza zapewnienie schronienia, posiłku i ubrania jest obowiązkiem samorządów gminnych – przypomina Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Z budżetu wojewody przeznaczono 670 tys. zł dla organizacji pozarządowych, które wspierają bezdomnych.. Zwróciliśmy się też do wszystkich gmin z terenu Mazowsza z prośbą o podjęcie odpowiednich działań zapobiegających zamarznięciom oraz o informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w schroniskach i noclegowniach.

Na terenie województwa mazowieckiego podczas najbliższej zimy dla bezdomnych dostępnych będzie 68 placówek dysponujących łącznie 3346 miejscami. Są to zarówno całodobowe schroniska, oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele, zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Bezdomni mogą także korzystać z noclegowni, które zasadniczo czynne są w godzinach 19 – 7. Oprócz miejsc przeznaczonych dla wszystkich potrzebujących, wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. Pełna lista obiektów, które przyjmują bezdomnych znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem ?Pomoc dla bezdomnych?.

Na Mazowszu działa również 28 jadłodajni i punktów żywienia wydających dziennie ok. 5,5 tys. posiłków. W czasie nadchodzącej zimy będą także funkcjonowały cztery wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej ?  jeden w Łaźniewie i w Radomiu oraz dwa w Warszawie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił dla bezdomnych specjalny, bezpłatny numer infolinii 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia ? wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod numer 987 zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Wojewoda mazowiecki przekazał na 2010 rok organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz bezdomnych, 670 tys. zł dofinansowania. Ze środków tych finansowane są  44 programy pomocowe dotyczące m.in. schronisk i noclegowni, pomocy doraźnej i interwencyjnej oraz programy aktywizujące.

Szacuje się, że na terenie województwa mazowieckiego liczba bezdomnych wynosi około 4,5 tys., z czego około 3 tys. przebywa w Warszawie. Poza stolicą najwięcej osób bez dachu nad głową znajduje się na terenie powiatów okołowarszawskich oraz byłych miast wojewódzkich.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego