Kupujmy bezpieczne zabawki.

Mikołajki: kupujmy bezpieczne zabawki.   Zbyt małe elementy, brak oznakowań, a nawet obecność szkodliwych ftalanów* ? na takie niebezpieczeństwa mogą być narażone dzieci bawiące się zabawkami.  W natłoku zakupów łatwo nabyć produkt, który stanowi zagrożenie dla dziecka. Wybierając mikołajkowe i gwiazdkowe upominki, warto się im przyjrzeć dokładniej i sprawdzić, czy są solidnie wykonane oraz prawidłowo oznakowane ? powiedział podczas konferencji Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

Od stycznia do września tego roku mazowiecka inspekcja handlowa przeprowadziła na terenie województwa 63 kontrole zabawek. Oceniono 282 partie ? 208 z importu, 63 pochodzenia krajowego oraz 11 unijnego. Zakwestionowaliśmy 85 partii, czyli około 30%
z przebadanych produktów. W pięciu partiach zabawki miały ostre krawędzie, zbyt małe elementy oraz brakowało w nich instrukcji obsługi. Dodatkowo trzydzieści partii, nie spełniając podstawowych wymagań, nie posiadało także właściwych oznakowań – powiedział Grzegorz Wrzosek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie. Podczas badań sprawdzano m.in. trwałość produktów, odporność na uderzenie, spadanie, energię kinetyczną oraz zawartość ftalanów, które mogą wpływać na układ hormonalny dziewczynek. W celu ustalenia, czy element zabawki może być niebezpieczny dla małego dziecka, bada się go przy pomocy cylindra imitującego przełyk dziecka. Jeśli taki element mieści się do cylindra, uznajemy, że jest na tyle mały by połknęło go dziecko, lub by znalazł się w innym otworze ciała narażając malucha na uduszenie ? dodał Grzegorz Wrzosek. Kontrole prowadzone były w specjalistycznych laboratoriach** w Lublinie i Łodzi.

Zabawki nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników. Wszystkie ich części muszą być stabilne oraz wytrzymałe mechanicznie. Krawędzie oraz elementy wystające poza produkt powinny być zaprojektowane w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zranienia dziecka. Także opakowania nie mogą powodować ryzyka uduszenia albo udławienia ? podkreślił Grzegorz Wrzosek. Folia, w którą zapakowany jest nowy produkt powinna posiadać odpowiednią grubość.

Istotny jest również sposób oznakowania zabawki. Powinna ona posiadać:

widoczne, nie dające się łatwo usunąć oznakowanie  ? znak ten stanowi deklarację producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia wymagania określone w przepisach prawnych,
dane identyfikujące producenta, upoważnionego przedstawiciela lub importera,
informacje o przeznaczeniu zabawki,
wyraźne i widoczne ostrzeżenia ? w przypadku określonych grup zabawek wraz
z informacją o ryzyku związanym z użytkowaniem
instrukcję używania ? powinna być dołączona do zabawki, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa, dla określonych grup zabawek np. koła, zjeżdżalnie, huśtawki, zabawki z bateriami

Ważne, by konsumenci uważnie czytali wszystkie informacje znajdujące się na opakowaniu, zwłaszcza te o wieku dziecka, dla którego upominek jest przeznaczony ? dodał Grzegorz Wrzosek. Jeśli na produkcie znajduje się znak , zabawki nie należy podawać dziecku do lat trzech. Oznacza to, że produkt został wykonany z materiału odpowiedniego dla dzieci starszych oraz może zawierać elementy, które w czasie użytkowania mogą zagrozić bezpieczeństwu. Niektóre produkty mogą posiadać dodatkowe oznaczenie sugerujące konsumentowi wiek dziecka, odpowiedni według producenta do używania zabawki np. 6m+ (zabawka dla dziecka powyżej szóstego miesiąca życia), 5+ (zabawka dla dzieci powyżej piątego roku życia).

Wybierając zabawkę pamiętajmy by odpowiadała ona stopniem skomplikowania wiekowi naszej pociechy. Nie kupujmy zabawek na wyrost, licząc, że dziecko do nich dorośnie. Ponadto, jeśli dokonujemy zakupu przez internet i nie możemy zobaczyć produktu, domagajmy się szczegółowych informacji od sprzedawcy ? apelował do rodziców Grzegorz Wrzosek. Koniecznym jest także, by instrukcja użytkowania lub montażu sprzętu napisana była
w języku polskim.

Jeśli zabawka nie spełnia wymienionych powyżej wymogów można to zgłosić to inspekcji handlowej (ih_warszawa@wiih.org.pl). W przypadku niezgodności cech zabawki
z deklaracjami producenta lub sprzedawcy może je reklamować u sprzedawcy.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego