Autobusy po remoncie bez rewolucji

Jak informuje radny Tomasz Zymer na forum konstancińskim, burmistrz przekazał następujące ustalenia z ZTM dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

  1. Utrzymanie linii 700, 710, 724, 725, 742, 139 z dotychczasową częstotliwością kursów;
  2. Po oddaniu mostu do użytku linia 710 pojedzie, jak dawniej, z Klarysewa przez Jeziornę do Aury, Bielawską do Mirkowskiej, dalej przez Mirków i Al. Wojska Polskiego do Starej Papierni. Ta trasa pozostanie bez zmian w roku 2012 na prośby mieszkańców Mirkowa.
  3. Autobus 742 pojedzie z Klarysewa prosto Warszawską i Wilanowską do Brześc. To długa linia, argumentował burmistrz, stworzona głównie z myślą o mieszkańcach południowych sołectw – i powinna być skierowana najkrótszą trasą na Górę Kalwarię.
  4. Linie busów L15 i L16 oraz częstotliwość kursowania – bez zmian
  5. Linia L14 pojedzie z Bielawy Bielawską i Mirkowską do Klarysewa, dalej Warszawską przez most do Starej Papierni i Al. Wojska Polskiego obok Mirkowa do Habdzina.

 

Ocena i zmiany częstotliwości i tras możliwe będą po analizie ruchu po otwarciu mostu. Możliwe jest także ogłoszenie nowego przetargu na tabor z innymi parametrami przewozu.

Zobacz także...