Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Mirkowa

Spotkanie konsultacyjne burmistrza i radnych z mieszkańcami Mirkowa, którego gospodarzami będą mieszkańcy i zarząd osiedla, odbędzie się 8 grudnia 2011 (czwartek) o godz. 19.30 w sali KDK przy ul. Jaworskiego.

Będą omawiane przede wszystkim dwa tematy:

1) bieżący i bardzo pilny – budowy kotłowni zbiorczej dla bloków i starych kamienic w Mirkowie. 29.11 Rada Miejska uchwala zmianę mpzp Mirkowa umożliwiającą realizację tego przedsięwzięcia, które będzie realizowane przez prywatną firmę na użyczonym gruncie na zasadach PPP (jest już prawie pewny inwestor branżowy),

2) również pilny – zagospodarowania terenów przemysłowo-usługowych w Mirkowie w związku z planami zakończenia produkcji i przeniesienia papierni przez Metsa Tissue do Krapkowic w roku 2012; sprawa dotyczy zabezpieczenia tego terenu przed rozwojem uciążliwych usług i produkcji, m.in. baz transportowych oraz innych przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Będzie też miejsce na inne problemy mieszkańców osiedla. Organizatorzy zapraszają także mieszkańców Edwardowa (Porąbki), Klarysewa, Bielawy, ulicy Bielawskiej i osiedla Empire – ponieważ przyszłe zagospodarowanie osiedla Mirków wpłynie także bezpośrednio na życie mieszkańców tych dzielnic i osiedli.

Zapraszamy do dyskusji o przyszłości Mirkowa na forum.

Informację przekazał radny T. Zymer.

Zobacz także...