Kalendarz pracy rady miejskiej

Przedstawiamy kalendarz pracy Rady Miejskiej i spotkań z mieszkańcami do połowy grudnia.

28 listopada godz. 13.00 – specjalne posiedzenie Komisji BOKiS na temat majowego Flis Festiwalu i współpracy gminy oraz KDK z organizatorami tego wydarzenia, a także możliwości pozyskania funduszy unijnych

29 listopada godz. 14.00 – sesja Rady Miejskiej – m.in. uchwalanie planów miejscowych Skolimowa Płn.-Zach. oraz Mirkowa (zmiana w celu lokalizacji kotłowni zbiorczej) – szczegółowy program PDF.

30 listopada godz. 14.00 – udział radnych, mieszkańców i zastępcy burmistrza w posiedzeniu  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałaniu Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  w sali konferencyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, Warszawa, w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w Konstancinie-Jeziornie. Zapraszamy mieszkańców !!!

30 listopada godz. 15.00 – Spotkanie poświęcone sprawie prywatyzacji Spółki z o.o. ?Uzdrowisko Konstancin-Zdrój? w sali konferencyjnej Hotelu ?Konstancja? ul. Źródlana 6/8, z udziałem wiceministra skarbu Adama Leszkiewicza oraz przedstawicieli wybranego przez Ministerstwo potencjalnego nabywcy spółki uzdrowiskowej: Nałęczowskiego Towarzystwa Inwestycyjnego. Mieszkńców zapraszają Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz

1 grudnia 2011 godz. 10.00 – Doraźna Komisja d/s Zagrożeń Powodziowych,  Komisja wyjazdowa ? ul. Kołobrzeska, Przesmyckiego, Dworska

5 grudnia godz. 18.00 –  posiedzenie Komisji BOKiS – opiniowanie projektu budżetu gminy na oświatę, kulturę, bezpieczeństwo i sport na rok 2012

6 grudnia 2011 godz. 13.00 Doraźna Komisja d/s Zagrożeń Powodziowych,  Sala posiedzeń Rady, ul. Świetlicowa

7 grudnia godz. 16.00 – posiedzenie Komisji Ładu –  opiniowanie projektu budżetu gminy na inwestycje, drogi, komunikację (transport publiczny) oraz ZGK  na rok 2012

8 grudnia godz. 16.30-18.15 – posiedzenie połączonych Komisji Ładu i Budżetu –  opiniowanie projektu budżetu gminy na inwestycje oraz ZGK  na rok 2012

8 grudnia godz. 19.30 – spotkanie konsultacyjne burmistrza i radnych z mieszkańcami w Mirkowie, KDK ul. Jaworskiego – na temat kotłowni zbiorczej oraz planów zagospodarowania terenów po papierni

19 grudnia godz. 10.00 – sesja Rady Miejskiej – uchwalanie budżetu gminy na rok 2012

Informację przekazał radny T. Zymer

Zobacz także...