Taniej i bezpieczniej / PGE Obrót S.A.

INFORMACJA  PRASOWA Rzeszów. 25.07.2012. Jak zaoszczędzić, czyli o wyjątkowej ofercie sezonowej PGE Obrót S.A.

Taniej i bezpieczniej

Obniżenie kosztów za energię elektryczną bez dokonywania zbędnych formalności. Gwarancja stałej ceny za prąd nawet do końca 2014 r. To udogodnienia, które PGE Obrót S.A. proponuje obecnym i nowym klientom, którzy skorzystają z ?Letniej oferty sezonowej?. Oferta, skierowana do firm,  aktualna jest do 30 września br.
Dzięki uwolnieniu rynku, każdy właściciel firmy może teraz wybierać sprzedawcę energii elektrycznej.
– Dobrze, że pojawiła się taka możliwość, ponieważ odbiorca energii elektrycznej ma prawo wybrać dla siebie najlepszą ofertę, a ?Letnia oferta sezonowa? PGE jest przecież jedną z najkorzystniejszych na rynku w Polsce. Obecni klienci PGE od dawna już korzystają z takich udogodnień i dlatego doceniają naszą kolejną, szóstą już promocję sezonową. Z kolei, nasi nowi klienci bardzo szybko zaważyli, że warto było zaufać PGE, bo dzięki naszym ofertom zaoszczędzili  ? mówi Bartłomiej Ślusarczyk, dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót S.A.
Zaletą ?Letniej oferty sezonowej? PGE jest bardzo korzystna cena za energię elektryczną, która wynika z zasady: ?im więcej potrzebujesz energii, tym mniej za nią płacisz?.
Odbiorcy, którzy chcą zaoszczędzić na rachunkach, mają do wyboru dwa warianty: gwarancję niezmienności ceny energii do końca 2013r. lub 2014r. W zależności od wariantu, klienci PGE już od pierwszego rachunku zapłacą za prąd nawet 10 proc. mniej, a do tego otrzymają gwarancję niezmienności ceny przez kolejne dwa lata, co  w perspektywie czasu może znacząco zwiększyć oszczędności. Oferta jest limitowana. Można z niej skorzystać tylko do 30 września br.
– Dzięki naszej propozycji klient może precyzyjnie i bezpiecznie zaplanować wydatki związane z opłatami za energię. Ogromne zainteresowanie naszymi ofertami dowodzi, że jesteśmy postrzegani przez odbiorców jako wiarygodny i stabilny partner ? mówi Bartłomiej Ślusarczyk, dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót S.A.
Formalności wymagane przy podpisywaniu aneksów i umów sprowadzone są do minimum. Klienci indywidualni mogą podpisać stosowne dokumenty w Biurach Obsługi Klienta. Klienci korporacyjni otrzymają wszelkie niezbędne informacje od przedstawicieli handlowych PGE.
– Dotychczasowi klienci, którzy zdecydują się na naszą nową ofertę nadal będą mogli korzystać z usługi kompleksowej: zakupu energii elektrycznej i usługi dystrybucji w ramach jednej umowy ? mówi Krzysztof Muszyński, dyrektor Biura Zarządzania Obsługą Klientów PGE Obrót S.A.

Więcej informacji na: www.pgesa.pl

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691 911 525

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE ? największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej.

Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej ? firm, instytucji i gospodarstw domowych.

Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót S.A. jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.