Debata w sprawie nowego ratusza

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na publiczną debatę poświęconą problemom związanym z budową nowego ratusza oraz rozwojowi cyfryzacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Debata odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Wiodącymi tematami debaty o roboczej nazwie “Nowy ratusz – nowy urząd” będą:

1. Nowy ratusz jako nowoczesny budynek energooszczędny i przyjazny interesantom
2. E-urząd – jako szansa usprawnienia organizacji pracy i komunikacji między
urzędem i mieszkańcami
3. Możliwości pozabudżetowego finansowania budowy ratusza oraz programu cyfryzacji urzędu

W debacie wezmą udział również zaproszeni specjaliści, którzy zaprezentują możliwe rozwiązania w zakresie każdego z tych zagadnień.

Celem debaty jest wspólne przedyskutowanie wizji nowego ratusza, pojmowanego nie tylko jako nowy budynek, ale przede wszystkim jako nowoczesny urząd, służący, jak najlepiej mieszkańcom.

Założeniem jest, aby rezultaty tej dyskusji stały się podstawą do dalszych decyzji i sformułowania szczegółowych założeń dla projektantów budynku nowego ratusza.
Andrzej Cieślawski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna

Źródło: strona UMiG

O ratuszu rozmawiamy na Forum Konstancina-Jeziorny – dołącz do dyskusji.

Zobacz także...