Uroczystości pogrzebowe byłego premiera, prof. zw. dr hab. Zbigniewa MESSNERA

Jutro, w sobotę 18 stycznia od godz. 11.00, w kościele przy ul. Piłsudskiego w Konstancinie odbędą się uroczystości pogrzebowe byłego premiera, prof. zw. dr hab. Zbigniewa MESSNERA. Pochówek nastąpi na cmentarzu w Skolimowie.
W związku ze spodziewanym, dużym nasileniem ruchu drogowego, na spotkaniu organizacyjnym burmistrza Kazimierza Jańczuka z Komendantami Komisariatu Policji i gminnej Straży Miejskiej ustalono następujące przedsięwzięcia, mające na celu zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego :

Od godz. 10.30 do godz. 12.30 wstrzymany zostanie ruch drogowy na ul. Piłsudskiego od Ronda Jana Pawła II do ul. Gąsiorowskiego. Na rondzie Jana Pawła II zostanie zablokowany wjazd w ul. Piłsudskiego.
Ruch drogowy kierowany będzie ul. Wilanowską do ul. Od Lasu i Potulickich. Możliwy będzie ruch lokalny na ulicach osiedla Grapa.

Od godz. 12.00 do godz. 12.45 u zbiegu ulic Potulickich i Wareckiej wstrzymany zostanie ruch drogowy w kierunku ul. Piłsudskiego.
Ruch drogowy kierowany będzie w ul. Potulickich.

Od godz. 12.15 do godz. 13.00 na rondzie u zbiegu ul. Długiej i Chylickiej wstrzymany zostanie ruch drogowy ul. Chylicką w kierunku m. Czarnów.

Ruch kołowy kierowany będzie ul. Chylicką w kierunku ul. Pułaskiego.

Ulica Sienkiewicza, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul Żeromskiego – parking wyłącznie dla autokarów.

Przejazdy autobusów komunikacji miejskiej odbywały się będą, bez zmian, po stałych trasach.