Pożegnanie prof. Rudnickiego

W dniu 05.01. 2014r. zmarł prof. dr hab.n. med. Stanisław Rudnicki

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego z głębokim smutkiem żegna prof. dr. n. med. Stanisława Rudnickiego.

Współtwórcę polskiej szkoły rehabilitacji kardiologicznej.

Twórcę i wieloletniego (przez 25 lat) dyrektora Uzdrowiskowego Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie-Jeziornie, który tę konstancińską placówkę stworzył i wynióśł do rangi wiodącego ośrodka rehabilitacji kardiologicznej w Polsce.

Wybitnego kardiologa, wspaniałego człowieka, lekarza i przyjaciela chorych, szefa i przyjaciela współpracowników.

Pioniera w zakresie kompleksowej, wczesnej rehabilitacji pozawałowej w Polsce, oraz założyciela, wspólnie z pacjentami, Fundacji Rehabilitacji Kardiologicznej, której celem było wspieranie tej idei, a zarazem kontynuacja rehabilitacji i opieki nad pacjentami pozawałowymi, po okresie leczenia stacjonarnego.

Długoletniego Lekarza Naczelnego Uzdrowiska, któremu, wśród innych, Konstancin zawdzięcza trwanie przeszło 100-letniego statusu uzdrowiskowego.

Członka założyciela naszego Towarzystwa, który w uznaniu zasług dla Konstancina i Towarzystwa otrzymał Członkostwo Honorowe.

Zaszczytem dla Towarzystwa była obecność w naszym gronie wybitnych kardiologów: prof. Stanisława Rudnickiego i prof. Leszka Ceremurzyńskiego – uczniów prof. Askanasa.

Panie Profesorze, Konstancin był Twoim drugim domem. Byliśmy z Ciebie dumni. Dziś Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina i Konstancin żegna swego Profesora, wierząc, że po drugiej stronie życia otrzyma nagrodę za to, co uczynił dla pacjentów i Konstancina.

Żonie i Synom z Rodzinami składamy głębokie wyrazy współczucia.

Prezes dr Czesława Gasik
Zarząd i członkowie TMPiZK