Fotowoltaika – Tracker

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Istotą ich
skutecznego działania jest jak największa ekspozycja na słońce. Powinny więc być zamontowane
w miejscach najbardziej nasłonecznionych. Dla możliwie największych uzysków energii, panele
fotowoltaiczne powinny być ustawione idealnie prostopadle do źródła promieniowania
słonecznego. Jednak ciągłe zachowanie takiego ułożenia, ze względu na zmiany pory dnia i roku,
nie jest możliwe. Chyba, że skorzystamy z rozwiązania jakim tracker solarny.

Co to jest tracker solarny?
Tracker solarny (nazywany też systemem nadążnym) to konstrukcja, która pozwala instalacji
fotowoltaicznej śledzić ruch słońca i ustawiać się do niego w idealnym położeniu.

Tracker solarny jest urządzeniem, którego zastosowanie pozwala na polepszenie wydajności
instalacji fotowoltaicznej. Zasada działania trackera polega na ustawianiu się urządzenia w takiej
pozycji, która w danej chwili zagwarantuje odpowiednie ułożenie paneli względem Słońca.
Wykorzysystywane do tego są najczęściej specjalne siłowniki oraz sterownik korzystający z
aktualnych danych GPS.

Systemy nadążne – rodzaje

tracker jednoosiowy – w tym przypadku instalacja przesuwa się w tylko w jednej osi – pionowej
lub poziomej. Uzyski z tego typu rozwiązania są nawet o ok. 25-35% większe niż w dla
fotowoltaiki stacjonarnej.

tracker dwuosiowy – to opcja, która pozwala na poruszanie paneli fotowoltaicznych w dwóch
osiach, poziomej i pionowej, co w znacznym stopniu ułatwia ustawienie ich powierzchni
prostopadle do osi padania promieni słonecznych. Większy zakres ruchu sprawia, że w tym
przypadku, produkcja energii może się zwiększyć o nawet o 55%, w stosunku do tradycyjnej
konstrukcji.

Odnosząc się do powyższych można powiedzieć, że fotowoltaika na trackerach posiada jedną
bardzo dużą zaletę – większą wydajność.

Trzeba pamiętać, że fotowoltaika na trackerach, o odpowiedniej porze roku i w optymalnych
warunkach klimatycznych może osiągać więcej niż 50% dodatkowego uzysku, z tej samej
powierzchni paneli.

Jednak gdy zależy Wam na maksymalnych uzyskach z możliwie jak najmniejszego obszaru, opcja
ta może być rozwiązaniem dla Was.

Komfort System Adam Białek tele: + 48796 701 170