Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--|<-...23456789101112...->|-->
Bieżąca strona: 7 z 99
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 03 lis 2012 - 10:12:00

... a wzorzec Pszczyny - ready to use - czeka i świeci przykładem; swoja droga podoba mi sie pomysł:Pani burmistrz odgraża się, że będzie sprawdzać, kto ile wystawia śmieci co tydzień.

... wystarczy tylko dopracować szczegóły logistyczne, zrobic budżet, zaplanowac tajny kalendarz niezapowiedzianych kontroli oraz powołać odpowiednie służby (oczywiście zewnętrzne) confused smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 03 lis 2012 - 11:01:22

Wiele gmin tak samo zielonych jak Kcin od lat odbiera nieodpłatnie liście

- Grodzisk Mazowiecki:
[www.grodzisk.pl]

-Milanówek:
[milanowek.pl]

Góra Kalwaria:
[bip.gorakalwaria.pl] (trzeba wejść do zakładki Ochrona Środowiska i przeczytać list do mieszkańców)

Nie wiem czym kieruje się pani Burmistrz odrzucając odpady zielone? Czym kierowała się działając przeciw zakupowi kompostera?
Dlaczego ....?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: HammerHammer (---.opera-mini.net)
Data: 03 lis 2012 - 12:28:37

to teraz wystarczy odpady zielone dac do komunalnych i po krzyku. A gmina bedzie placic kary.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 03 lis 2012 - 13:17:34


mania
Dlaczego ....?

takie pytanie, wynikające ze starannie (pisemnie) opracowanego dokumentu i postawione w jego finale na pewno nie zostanie przemilczane. A w tym dokumencie m.in:
1. ustawa smieciowa
2. przykłady rozwiązań i wdrożeń w róznych gminach polskich i zagranicznych/bliźniaczych (z uwzględnieniem podobieństw i róznic)
3. symulacja wdrożenia forsowanych "na sucho" odgórnych konceptów (zwłaszcza z uwzględnieniem kosztów i długofalowych skutków ekolo)
4. propozycja własna * uwzględniająca to, co powyżej (1,2,3)
5. pytanie imiennie zaadresowane (nie "w powietrze"): dlaczego XY (funkcja + nazwisko) lekceważy (pkt 2) i naraża podatników (pkt 3) ? oraz żądanie merytorycznego i finansowego uzasadnienia dla forsowanego projektu

* własna, czyli n+TZ; jeśli jednak n=0, to pozostaje rozwiązanie a la Kcin, czyli czekanie na kolejne wybory. I tak w kółko eye rolling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 03 lis 2012 - 13:44:00

Do Pana Tomasza,

z pewnością ustalenie opłaty za śmieci, od ilości zużytej wody byłoby korzystne, ale ... czy widział Pan jakiekolwiek opracowanie dotyczące naszej gminy n/t zużycia wody przez statystycznego mieszkańca? ... na temat udziału mieszkańców, którzy mają liczniki wody (niezależnie czy wodociągowe, czy też z własnych ujęć) w stosunku do wszystkich mieszkańców? .... danych na temat tych mieszkańców, którzy nadal płacą ryczałtem (od osoby) za ścieki, bo nadal nie mają liczników we własnych studniach?

Ja takich danych nie znalazłam, chociaż szukałam.

Koszt licznika głównego na wodę - to jest ponad 100 zł, plus koszty montażu. Kto miałby zapłacić za montaż liczników na wodę w studniach mieszkańców, którzy nie dość, że nie mają wodociągu i kanalizacji, to jeszcze mają wodę praktycznie nienadającą się do picia? Nie sądzę, żeby którykolwiek z tych mieszkańców zgodził się na takie koszty, a nie ma tytułu do takiej inwestycji na koszt ZGK.

Cały problem polega na tym, że nie robi się takich opracowań, albo ich nie publikuje, ... a warto, chociażby dla porównania, czy cokolwiek i o ile zmienia się w Kcinie. O niewykorzystanych środkach z Unii na wodociągi i kanalizację, szkoda nawet wspominać, bo to aż nudne.

......

O śmieci zielone zapytałam burmistrza Jańczuka na sesji RM na początku października - odpowiedź była jasna, nie przewidujemy odbioru śmieci zielonych w jakiejkolwiek formie. Jest to tym bardziej dla mnie dziwne, że gdyby zrobiono zbiórkę takich śmieci, tej jesieni i na wiosnę 2013, to przynajmniej można by oszacować, ile takich śmieci powstaje w naszej gminie.

Wobec warunków, jakie narzuca nowa ustawa śmieciowa, oraz podejścia władz gminy, wygląda, że uzdrowisko K-J będzie jedną z nielicznych gmin, która będzie płacić kary za brak kontroli nad tymi śmieciami.eye rolling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Minister Środowiska wydał rozporządzenie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 03 lis 2012 - 18:39:36
całe Rozporządzenie tu:
[www.mos.gov.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Ciekawy artykuł: "Gospodarka odpadami komunalnymi ? nowe zasady"
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 03 lis 2012 - 19:09:30

dr Jan Jerzmański
"Gospodarka odpadami komunalnymi ? nowe zasady"
Od nowego roku wchodzą w życie nowe (a w zasadzie znowelizowane w lipcu 2011 r.) przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi...

[www.e-czytelnia.abrys.pl]
- dobra lektura nie tylko dla Radnych - autor omawia co czeka gminy i jakie sa możliwe rozwiązania

zwrócę uwagę na pewien fragment tego artykułu

II.4.C. Sprawozdawczość i ewidencja
Zgodnie z art. 3 ust. 3 u.c.p.g., gminy prowadzą ewidencję:
? zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
? przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
? umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Przepis ten pozornie nie uległ zmianie ? zmienia się jednak liczba i rodzaj właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do zawierania umów (zob. pkt I.3).
Ponadto, zgodnie z art. 9q, wójt jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Ma ono zawierać:
? informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
? informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów oraz o nieprzekazanych,
? liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
? liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem,
? informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
? informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.
Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków osiągania wskazanego w ustawie u.c.p.g. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3b oraz art. 3c ? zob. pkt II.5). Podlega to też teoretycznie odrębnej karze pieniężnej za niewypełnienie wskazanego obowiązku. W praktyce jednak można spodziewać się raczej zastosowania przepisu dotyczącego opóźnienia w przekazaniu sprawozdania ? kary za każdy dzień niedotrzymania terminu (zob. pkt VII).

-----------------------------------------------------------------------

Jeżeli gmina nie będzie odbierała odp. zielonych, to w jaki sposób zrobi sprawozdanie?

Kto będzie płacił kary? PODATNICY?

- jeszce jeden fragment ww. artykułu
VII. Przepisy o karach
Rodzaje deliktów (działań z naruszeniem prawa):
?odbiór odpadów komunalnych bez wymaganych uprawnień (brak wpisu do rejestru lub zakaz działalności na podstawie decyzji WIOŚ ? zob. pkt VI),
?mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
?nieprzekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
?przekazywanie nierzetelnych sprawozdań,

(...)


Przypomniałam sobie rozmowę z p. kier. RiOŚ - gdy zapytałam dlaczego nie można kupić kompostera - odpowiedziała, że ustawa zobowiązuje gminę do dostarczania biodegradowalnych do instalacji regionalnych. Czy coś się zmieniło?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-11-03 19:42 przez mania.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 03 lis 2012 - 21:26:29

Szanowni Państwo, niestety nie zgadzam się z p.Tomaszem co do sposobu liczenia. Na mojej ulicy i w mojej okolicy nie ma ani bieżącej wody, ani kanalizacji, są studnie, często z wodą, która nie nadaje się do picia. Ja w budowę studni i montaż filtru włożyłem ponad 10 tys. zł, a pan Tomek chce, bym inwestował w licznik wody? To moja woda i nikomu nic do niej, jak będę miał wodociąg, to proszę bardzo, liczmy. I na pewno żaden z moich sąsiadów nie zgodzi się na tego rodzaju wydatek, i tak dokładaliśmy się ciągle, a to do drogi, a to do wodociągu i kanalizacji właśnie... itp. Natomiast rację macie Państwo w sprawie odbioru odpadów zielonych. Tu niestety p.Gadomska zaprezentowała swoją ulubioną metodę odmowy przez unik z wiedzą tajemną w tle, świetnie opisaną przez pana Tomasza.
Jan Strękowski
Do Obserwatora2 - to ja kiedyś opisałem rok mieszkańców Kołobrzeskiej, gdzie w roli szwarzcharakteru wystapiła m.in.p. Gadomska. I też dziwię się, że po tamtych "występach" (a także kolejnych) ta pani jeszcze u nas urzęduje.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 03 lis 2012 - 22:10:11

Panie Janie, metoda obliczania podatku śmieciowego od liczby mieszkańców posesji na podstawie ich własnej deklaracji została już przegłosowana przez Radę Miejską, a zatem moje osobiste uwagi a posteriori skupiają się raczej na kwestii tego, w jaki sposób gmina chce kontrolować prawdziwość deklaracji, bo w sprawie wyboru metody klamka już zapadła.

Co do budowy studni - sam chciałem mieć własną studnię, jak sąsiedzi, którzy budowali się kilka lat wcześniej. Niestety plan miejscowy Bielawy z roku 1998 zabrania budowy własnych ujęć wody. Ta woda miejska, która płynie u mnie z kranów, z pewnością nie nadaje się do celów spożywczych (przynajmniej nie dla osób w moim stanie zdrowia) ani do podlewania roślin, a filtry trzeba wymieniać częściej, niż co roku, tak bardzo są zanieczyszczone rozmaitymi osadami. Woda miejska nie jest lekiem na całe zło. Ale na pewno nie będę Panu nakazywał zakładać żadnych liczników. Wystarczy mi, że sąsiedzi, którzy mają własne ujęcia, a liczniki tylko na wejściu wody miejskiej, korzystają do wielu celów z własnej wody, którą następnie wylewają do kanalizacji już za nią nie płacąc. Jest to jedna z istotnych przyczyn, dla których ilość ścieków opłaconych przez mieszkańców jest o 1/3 mniejsza, niż ta, która dociera do oczyszczalni. ZGK nie chce tego widzieć i mówi się wyłącznie o infiltracji wód deszczowych.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Obserwator2Obserwator2 (---.adsl.inetia.pl)
Data: 04 lis 2012 - 00:27:12

Trochę się dziwię, że po moim poście i pańskim dodatku Tomek Zymer nie reaguje w sprawie pani Wiceburmistrz.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 04 lis 2012 - 07:25:39


Obserwator2
(...) Tomek Zymer nie reaguje w sprawie pani Wiceburmistrz.

zastanawiam się, jak miałaby wyglądać taka forumowa reakcja - zważywszy, że od "zieleniny" odżegnuje sie też burmistrz (post Hesi), a 20/21 radnych wsparło ...hm... narrację pani v-ce (posty TZ). Nie pamiętam, czy Reytan coś ugrał rozdzierając swoją koszulę i zalegając w sejmowych drzwiach eye rolling smiley
... a w Pszczynie "zieleninę" przerabiaja na kompost i park pałacowy wygląda przepięknie

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 04 lis 2012 - 09:14:33


ola

zastanawiam się, jak miałaby wyglądać taka forumowa reakcja - zważywszy, że od "zieleniny" odżegnuje sie też burmistrz (post Hesi),

Ten fragment wpisu Oli spowodował, że zajrzałam do źródła i przesłuchałam nagranie z tej sesji i dokładnie cytat z wypowiedzi burmistrza Jańczuka:

( pytanie: co gmina K-J zamierza zrobić w kwestii śmieci zielonych, czy zamierza je odbierać jak to jest w Piasecznie (za darmo, jeśli dowiezie się na miejsce lub za opłatą za worek przy odbiorze z domu) w kontekście nowej ustawy śmieciowej)

" ... ktoś odbierze za darmo ...
Gmina Piaseczno w roku ubiegłym wydała dużo środków na ten cel. W budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na ten rok, takich środków nie ma. A w rozwiązaniu docelowym, do którego na podstawie tzw. ustawy śmieciowej zmierzamy, problem zostanie rozwiązany i nad tym pracujemy.
Nowy regulamin czystości i porządku w gminie będzie to wyraźnie określał."

Uległam stereotypowi, ze skoro p. v-ce burmistrz odżegnuje się od zieleniny, to jest to zdanie całego zarządu gminy.
Przepraszam forumowiczów za nieprecyzyjne przytoczenie zdania p.Jańczuka, ale pamięć jest zawodna.

Nie zmienia to jednak wrażenia, że w nasze gminie - jakoś tak brak jest jednomyślności? confused smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 04 lis 2012 - 09:47:22

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897)
wprowadziła nie tylko obowiązek selektywnego zbierania odpadów; art.3 ust 2
stanowi, że gminy:
? ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa
sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji;[www.mos.gov.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 04 lis 2012 - 09:48:02


Obserwator2
Trochę się dziwię, że po moim poście i pańskim dodatku Tomek Zymer nie reaguje w sprawie pani Wiceburmistrz.

A co - mam wziąć kałasznikowa i zrobić bum-bum? "Nam strzelać nie kazano." ;)

Pani Gadomska jest pracownikiem zatrudnionym przez burmistrza i tylko burmistrz mógłby ją odwołać. A na razie wszystko wskazuje na to, że jest zadowolony z jej pracy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 04 lis 2012 - 11:51:37


Hesia-Mela
(...) Nie zmienia to jednak wrażenia, że w nasze gminie - jakoś tak brak jest jednomyślności? confused smiley

... oraz że urzędniczka zatrudniona przez burmistrza wdraża (?) swoje decyzje wbrew deklaracjom szefa - a przynajmniej (sądząc po sprawozdaniach TZ) przedstawia swoje zdanie, jako obowiązujące (choć niby "czekamy na opinie pprawników" ... moody smiley ). Żadna analityczna ekwilibrystyka typu "gramatyczny i logiczny rozbiór zdań" nie zmienia jednak faktu, że odpowiedzialność za swoich pracowników ponosi w 100 % burmistrz i zapewne zna ich stanowisko. Może więc mamy do czynienia ze sprawdzonym modelem "dobry i zły gliniarz" drinking smiley
... a nad Skolimowem znów unosi się plastikowy smog, którego smród bez trudu przebija się przez swąd palonych liści

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 04 lis 2012 - 12:04:03

Pani Olu, to nie jest tak. Jeśli pani burmistrz Gadomska dojdzie do wniosku, że trawy czy liści w ramach ogólnego systemu odbierać się nie powinno, przedstawi argumenty prawne w postaci interpretacji takiej czy innej instancji czy instytucji, a pan burmistrz Jańczuk powie wówczas "chcieliśmy, ale nie możemy działać niezgodnie z prawem". Jeśli jednak okaże się, że w innych gminach prawo zinterpretowano zupełnie inaczej, będziemy mieli szanse bronić swojego punktu widzenia powołując się na przykłady tamtych gmin, o ile tylko sprawa odbioru tzw. odpadów zielonych znajdzie zrozumienie wśród większości radnych.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Ścieki ryczałtem
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 04 lis 2012 - 17:01:22


Tomasz Zymer
... Ale na pewno nie będę Panu nakazywał zakładać żadnych liczników. Wystarczy mi, że sąsiedzi, którzy mają własne ujęcia, a liczniki tylko na wejściu wody miejskiej, korzystają do wielu celów z własnej wody, którą następnie wylewają do kanalizacji już za nią nie płacąc. Jest to jedna z istotnych przyczyn, dla których ilość ścieków opłaconych przez mieszkańców jest o 1/3 mniejsza, niż ta, która dociera do oczyszczalni. ZGK nie chce tego widzieć i mówi się wyłącznie o infiltracji wód deszczowych.

O ile wiem osoby, które mają własne studnie i sa podłączone do kanalizacji, płacą (powinni płacić) ryczałtem - przy wycenianiu stawki jest brana liczba dusz zamieszkujących domostwo. Gorzej jest jesli ludziska mają wodę miejską i studzienną, wtedy mogą się upierać, że studnia tylko do podlewania ogródka i spróbuj udowodnić, że tak nie jest.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Chyba bez sensu?
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 04 lis 2012 - 17:33:15

Jak czytamy na gminnej stronce w zakładce ochrona środowiska, tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

- Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady;

- Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;

- Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;

- Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady - gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.

Jak gmina będzie obliczać niższe opłaty?
Czy tak? Zawożę do punktu posegregowane i dostaję pokwitowanie, z pokwitowaniem idę do ratusza, tam sobie odhaczają i płacę mniej Czy będę mogła odstawić do dowolnego punktu?
Czy nie byłoby prościej gdyby firma recyklingowa w określonym dniu miesiąca jeździła po gminie i zabierała spod bramy. Firma ma wykaz posesji i "odptaszkowuje" sobie - tu był worek, a tam wcale nie wystawiają. Sprawozdanie przekazuje do gminy i raz, dwa razy na rok mam premię lub ... nie mam.

Jeszcze o zielonych. Gmina będzie odbierać odpady, wobec tego do kubła będę wrzucać wszystko: obierki, liście, szyszki, skoszoną trawę.
Czy p.Wiceburmistrz będzie sprawdzała zawartość pojemnika, a może przedsiębiorca będzie przebierał - na jedną kupkę badziewie, na drugą zielone? Następnie zielone załaduje na pakę i zawiezie do kompostowni lub... do lasu, a resztę na Łubną (np.)
W ustawie jest napisane, że ma być stopniowo ograniczana ilość odpadów wywożonych na wysypiska (czyli takich, z których żadnego pożytku), to jak to zrobić, jeśli gmina nie będzie osobno odbierać biodegradowalnych?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Szkoda, że Wiceburmistrz nie widziała prezentacji RiOŚ
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 04 lis 2012 - 18:24:57

Wydział RiOŚ, przygotował prezentację, która sobie wisi na stronce gminnej [bip.konstancinjeziorna.pl]podkreśliłam to należy na głos przeczytać p. Wiceburmistrz

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Ustawa Śmieciowa
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 05 lis 2012 - 09:22:23

A tu taka ciekawostka z Legnicy [www.portal.legnica.eu]

Dla leniwych skrót: w Legnicy od maja 2010r. prowadzi się zbiórkę odpadów biodegradowalnych.

Zbiórka odbywa się za pomocą specjalnych pojemników o pojemności 120 l oraz kontenerów na kółkach o pojemności 5 m3 i 2,5 m3, do których należy wrzucać: suszoną trawę, liście, drobne gałęzie, obierki z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie.

Koszt dzierżawy pojemnika wynosi miesięcznie 3,24zł brutto, a wywóz tych odpadów kwartalnie - 6,48 zł brutto (wywóz odpadów prowadzony jest na podstawie ustalonego harmonogramu).


Ceny wydały mi się niskie, więc zadzwoniłam... na dzień dzisiejszy takie ceny są aktualne. Dodatkowo, dla tych którzy zamówią 2 pojemniki: na śmieci zwykłe (zmieszane) + biodegradowalne - cena jest niższa niż przy zamówieniu tylko pojemnika na zwykłe śmieci.

Odbiór śmieci bio odbywa się 2 razy w m-cu, poza miesiącami zimowymi grudzień-luty, kiedy wystarczy 1 raz na m-c.

Jak widać, w Legnicy .... Europa, a w Kcinie ...?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--|<-...23456789101112...->|-->
Bieżąca strona: 7 z 99


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.