Warto zaglądać do Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej (G-SIP).
Wysłane przez: maniamania (87.205.251.---)
Data: 04 mar 2015 - 10:25:20

tu o mpzp Kawęczyna Zach. [gsip.konstancinjeziorna.pl]

Ma nadzieję że takie prezentowanie planów będzie regułą

W Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej (G-SIP) można znaleźć nie tylko plany zagospodarowania ale też inne ciekawe rzeczy: [gsip.konstancinjeziorna.pl]

MPZP na wrześniowej sesji - zobacz które
Wysłane przez: maniamania (159.205.227.---)
Data: 26 sie 2015 - 23:06:44


Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: szeptuśszeptuś (87.205.203.---)
Data: 27 sie 2015 - 12:01:28

Czy to jakiś żart ? Mają być uchwalane plany, które dopiero co ... były uchwalone ??? Tak wynika z linku, który wkleiła Mania.
Może ja coś nie rozumiem, o czymś zapomniałem, a może ktoś chce robić idiotę ze mnie i mieszkańców ? Czy ktoś z Państwa wie o co chodzi ?
Według strony BiP te plany widnieją jako uchwalone (może nie wszystkie - nie sprawdzałem). Inne plany wciąż czekają. Wiele lat.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: maniamania (159.205.227.---)
Data: 27 sie 2015 - 15:22:55

może chodzi o jakieś korekty

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: MarioMario (46.113.10.---)
Data: 27 sie 2015 - 22:09:32


szeptuś
Czy to jakiś żart ? Mają być uchwalane plany, które dopiero co ... były uchwalone ??? Tak wynika z linku, który wkleiła Mania.
Może ja coś nie rozumiem, o czymś zapomniałem, a może ktoś chce robić idiotę ze mnie i mieszkańców ? Czy ktoś z Państwa wie o co chodzi ?
Według strony BiP te plany widnieją jako uchwalone (może nie wszystkie - nie sprawdzałem). Inne plany wciąż czekają. Wiele lat.

Żeby nie było zamieszania spieszę z wyjaśnieniami.

Art.88 ustawy Prawo Wodne mówi o tym, że na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi sporządza się mapy zagrożenia powodziowego, na których przestawia się m.in. obszary szczególnego zagrożenia powodzią, oraz mapy ryzyka powodziowego. W kwietniu 2015 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przekazał do urzędu takie mapy, a co za tym idzie niezbędne jest skorygowanie obowiązujących planów w danych miejscowościach, w których zagrożenia powodzią występują. Dodatkowo jeszcze znalazł się projekt uchwały odnośnie podzielenia na etapy uchwalania planu Kępy Okrzewskiej.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-08-27 22:09 przez Mario.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: szeptuśszeptuś (87.205.203.---)
Data: 27 sie 2015 - 23:57:41

Ustawa "Prawo Wodne" obowiązuje zdaje się od lipca 2001 roku. Czy to znaczy, że od tej daty UMiG uchwalał plany bez uwzględniania ryzyka powodzi oraz terenów dość regularnie zalewanych ? Czy do tej pory urząd nie dysponował takimi mapami o których Pan wspomniał ?
Jest Pan radnym chyba pierwszą kadencję. Mimo to jeśli Pan może i ma wiedzę to poproszę o odpowiedź.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.133.---)
Data: 28 sie 2015 - 06:17:08

Rok powstania ustawy nic nie mówi. Wiele ustaw pochodzi z lat dziewięćdziesiątych, a i sporo z czasów komuny. Ustawy sa nowelizowane. Zdarza sie, ze i kilka razy w roku w tym czasie po pierwotnej ustawie pozostaje nazwa.

Ta zmiana jest jakaś świeża, a i RZGW troche czasu zajęli przygotowanie tych map.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: MarioMario (188.146.129.---)
Data: 28 sie 2015 - 08:50:34


szeptuś
Czy do tej pory urząd nie dysponował takimi mapami o których Pan wspomniał ?
Jest Pan radnym chyba pierwszą kadencję. Mimo to jeśli Pan może i ma wiedzę to poproszę o odpowiedź.

Ustawa prawo wodne nowelizowana byla kilkukrotnie od 2001 r. Jednakże w przypadku map zagrozenia powodziowego sprawa jest świeża.Mapy, o których mówimy początkowo miały być przekazane do gmin w marcu 2015, jednakże termin ten przesunął się do 15 kwietnia 2015 r. Pojawienie się tych map, wynika z obowiązki dostosowania prawa wodnego do dyrektywy wodnej UE. Gminy po otrzymaniu map mają 30 miesięcy na dostosowanie planow zagospodarowania.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: HammerHammer (185.45.217.---)
Data: 28 sie 2015 - 09:19:12

a nie dyrektywy powodziowej?

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: szeptuśszeptuś (213.238.126.---)
Data: 14 lut 2016 - 21:23:06

Witam Kochani
Dziś mamy podwójne święto. Dzień zakochanych i "Święto Przestrzeni" Gminy K-J.
Na stronie eBiP Urzędu Miasta i Gminy wchodzimy w dział Zagospodarowanie Przestrzenne, następnie w zakładkę Projekty, a tam...
"Wykaz uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 14.02.2012 r."
A więc mamy już 4 latka niesamowitej aktywności naszych urzędasów w dziedzinie planistyki i prowadzenia BiPu. A teras jeszcze ktoś musi "fejsować" w imieniu gminy smiling smileysmiling smiley. I śmieszno i straszno. I żałośnie.
Ale co tam, Celebrujemy smileys with beerdrinking smileysmileys with beer

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: maniamania (87.205.252.---)
Data: 14 lut 2016 - 23:48:44

.... ale dalej, jak się otworzy kolejną zakładkę: [bip.konstancinjeziorna.pl]
to począwszy od strony 1. aż do 4. są wymienione uchwalone i opublikowane plany. Można sobie kliknąć w dowolny i obejrzeć mapę i opis

i tak ostatni plan (pozycja 43 na s.4) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. i na moje oko dotyczy terenu tzw. Księżówki

wygląda więc, że zakładka jest aktualizowana

tu: [bip.konstancinjeziorna.pl] są wymienione plany jeszcze nie uchwalone, ale wyłozone do wglądu
w tej zakładce jest odwrotna kolejność niż w poprzedniej - najnowsze na 1.stronie

Zgodzę się, że nie jest łatwo się dokopać do interesującego planu, ale są

Nie wiem dlaczego (a może źle szukam) nie ma już mpzp w SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ: [gsip.konstancinjeziorna.pl]
Kiedyś były

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: TaraTara (185.15.0.---)
Data: 18 maj 2016 - 23:05:35

Kochani czy ktoś z was pomoże mi zrozumieć co się dzieje z planistyką w naszej gminie. Kolejny raz czytam w BIP ie projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję i własnym oczom nie wierzę. Prowadzi się procedurę planistyczną 10 lat a chodzi mi konkretnie o II etap mpzp Strefy A uzdrowiska i terenów przyległych. Procedura rozpoczęta w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 2006 roku a na najbliższej sesji odstępuje się od procedury i podejmuje się nową uchwałę w 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia mpzp zmieniając nazwę projektu planu na mpzp Skolimowa Wschodniego. Czy ukrywa się w ten sposób 10 lat bezczynności w procedurze a tych uchwał jest sporo. Na poprzedniej sesji odstąpiono od procedur planistycznych z 2003 roku i podjęto nowe uchwały w 2016 roku to 13 lat bezczynności. Czy to w porządku w stosunku do podatników chyba nie.
Proszę może ktoś z was napisze bo wie więcej ja nie ogarniam.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: szeptuśszeptuś (77.253.92.---)
Data: 24 maj 2016 - 15:35:33

Przyłączam się do pytań. Ktoś ma jakieś informacje z jakich powodów gmina odstępuje od sporządzenia planów miejscowych:
1. MPZP strefa A etap 2
2. MPZP "Centrum" etap 4?

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: GT4GT4 (88.156.134.---)
Data: 24 maj 2016 - 18:18:07

Kawęczyn Zachodni - czy po 13 latach "przygotowania" planów MPZP są one dla tego obszaru gotowe? Patrząc na inne gminy, odnoszę wrażenie, że osoby odpowiedzialne wyszukują przeszkód formalnych jako argument, że się przecież nie da szybko i sprawnie. Jak to robią w Lesznowoli, Górze Kalwarii, Prażmowie, gdzie plany są uchwalane w czasie do 2 - 3 lat? Czy te gminy żyją w innych realiach czy mają bardziej sprawnych urzędników? Kto odpowiada za to marnotrawstwo publicznych środków i działanie na szkodę mieszkańców?Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2016-05-24 18:19 przez GT4.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (185.15.0.---)
Data: 25 maj 2016 - 12:54:08


szeptuś
Przyłączam się do pytań. Ktoś ma jakieś informacje z jakich powodów gmina odstępuje od sporządzenia planów miejscowych:
1. MPZP strefa A etap 2
2. MPZP "Centrum" etap 4?

Szanowni Państwo, powody odstąpienia - i natychmiast ponownego przystąpienia - do przygotowania kilkunastu planów miejscowych są jasno opisane w uzasadnieniach do projektów uchwał na sesję Rady (patrz link powyżej). W ciągu ostatnich 2 lat zmieniły się ustawa i niektóre przepisy. W efekcie można budować gęściej, na mniejszych działkach i z mniejszym uwzględnieniem konsekwencji chaosu przestrzennego, jaki zapewne powstanie (korki, brak infrastruktury, niewydolność systemu odprowadzenia wód burzowych, dalsze pogorszenie jakości powietrza i standardów życia). W uzasadnieniach wyraźnie wskazano na "presję urbanizacyjną" jako na najważniejszy powód. Np. w Bielawie Centralnej wg obowiązującego obecnie planu z 1998 działka powinna mieć 1500 m2 i min. 70% powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie nowego planu z 2012-13 (analizowanym przeze mnie jeszcze jako radnego) zapisano 1000 m2 i 50%, ale teraz okazuje się, że można jeszcze znacznie mniej, a poza tym za chwilę nie będą już w naszej gminie obowiązywały przepisy ustawy o uzdrowiskach (szanse na utratę statusu uzdrowiska rosną z dnia na dzień dzięki brakowi jakichkolwiek działań w sprawie stanu powietrza w gminie - w tej chwili nie spełniamy podstawowych kryteriów) - i wtedy da się zagęścić działki do 400 m2 / 20% biologicznie czynnej. I o to chodzi właścicielom dużych obszarów. A gmina się "przychyla" do "obywatelskich wniosków". Oczywiście - wszystko legalnie, żadnych dowodów na presję inną niż słowna.

Gdyby plany procedowano wg starej uchwały Rady, musiałyby spełniać warunki starej ustawy. A tak w czasie jednej sesji "uwali się" wszystkie istniejące projekty naraz - i będzie można zrobić nowe, już według nowej ustawy. Przy okazji zyskamy te dwa lata na zrobienie nowych projektów - akurat w sam raz do momentu, kiedy restrykcje ustawy o uzdrowiskach przestaną obowiązywać albo w całej gminie, albo (co bardziej prawdopodobne) - w ogromnej jej części. I będziemy mieli wtedy boom budowlany jak na zalewowym Tarchominie. No, chyba, że którejś wiosny znowu będzie mocniej padało i wały wiślane "puszczą" - plan awaryjny dla W-wy zakłada nadal ich wysadzenie pod Dębówką, by ratować stolicę... smiling smiley

Pozdrawiam.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2016-05-25 12:58 przez Tomasz Zymer.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: HammerHammer (94.254.163.---)
Data: 28 maj 2016 - 11:50:53

Z tego co wiem to ładunki wybuchowe są położone od dawna i tylko trzeba nacisnąć przycisk...

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: TaraTara (185.15.0.---)
Data: 31 maj 2016 - 19:05:06

Dziękuję Panie Tomaszu za wyczerpującą odpowiedź.
Trudno jest nam podatnikom zrozumieć fakt, że nasza gmina prowadzi procedury planistyczne po 13 lat a to bardzo ciężko nadążyć za nowymi ustawami. Ciągle coś stanie na przeszkodzie a jakie pieniądze się marnuje bo zmieniają się projektanci, wybiera się nowe firmy i znowu się płaci itd. Niektórym szczęściarzom zmienia się plany dopiero co uchwalone (dla pojedynczych działek) a inni muszą czekać latami. Liczę, że coś w końcu w planistyce zmieni na lepsze
Pozdrawiam

MPZP Skolimowa wschodniego i Centrum miasta K-J
Wysłane przez: maniamania (159.205.251.---)
Data: 15 lut 2017 - 20:55:04

21.02.2017 r. (wtorek) godz.17.30 - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

tym m.in. będzie się zajmowała komisja:
2. Opiniowanie MPZP dla terenów:
- Skolimowa wschodniego,
- Centrum miasta Konstancin-Jeziorna etap 2.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-02-17 15:29 przez mania.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: szeptuśszeptuś (159.205.253.---)
Data: 19 wrz 2017 - 09:42:26

Wczoraj niestety nie mogłem przyjść na komisję ładu przestrzennego. Czy ktoś był z Was i mógłby trochę napisać co tym razem się tam działo, na czym skończyło itd.
Gdzie mogę podejrzeć plan zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniej części miasta - etap V? Nie mogę znaleźć.

Re: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wysłane przez: bercia.mbercia.m (185.15.3.---)
Data: 30 maj 2018 - 16:10:47

Witam. Jestem ogromnie zainteresowana planem zagospodarowania dla Słomczyna Zachodniego. Rusza się cokolwiek w tym temacie? Czy nadal tkwi w martwym punkcie bo ktoś się nie zgadza.....? Wiadomo już kiedy wejdzie w życie, albo chociaż kiedy zostanie wyłożony do wglądu?

Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.