Spotkanie szkoleniowe – Nabór Wniosków 2011

Zaprasza na spotkanie szkoleniowe dotyczące NABORU WNIOSKÓW 2011 w ramach działań:

4.1 ?Wdrażanie lokal?nych strategii rozwoju? tzw. małe projekty

312 PROW ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

311 PROW ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

413 ?Odnowa i rozwój wsi?

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Konstancin Jeziorna Sala posiedzeń Rady 6 VI 2011 r godz: 16:30

Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Perły Maziowsza ? Lokalna Grupa Działania  w Tarczynie ul. Rynek 8 a,  05-555 Tarczyn (Biuro LGD).