Uzdrowisko Konstancin-Zdrój sprzedane!

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa:

Podpisanie umów sprzedaży udziałów/akcji spółek: Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o., Uzdrowisko Konstancin ? Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 roku podpisano umowy sprzedaży:

pakietu 89,5% udziałów spółki ?Uzdrowisko Kamień Pomorski? Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim za cenę 600 zł złotych za jeden udział, tj. za łączną kwotę 9.291.000 złotych,

pakietu 95,25% udziałów spółki ?Uzdrowisko Konstancin ? Zdrój? Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie za cenę 4.484,04 zł za jeden udział, tj. za łączną kwotę 75.000.000 złotych,

pakietu 90,86% akcji spółki ?Uzdrowisko Iwonicz? S.A. z siedzibą w Iwoniczu Zdroju za cenę16,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę15.264.000 złotych, na rzecz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z zapisami ww. umów Kupujący zobowiązał się do utrzymania działalności uzdrowiskowej w Spółkach oraz do realizacji pakietów inwestycyjnych.

Sprzedaż nastąpiła w trybie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) tj. negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Pozostałe udziały/akcje Spółek należące do Skarbu Państwa zostaną udostępnione uprawnionym pracownikom Spółek.

O prywatyzacji dyskutujemy na forum.

Zobacz także...